Tag: Energieakkoord

Kamerbrief Energiebesparing Gebouwde Omgeving

19 december 2014

Op 18 december heeft minister Blok een brief aan de Kamer gestuurd over de voortgang van energiebesparing in bestaande bouw en in nieuwbouw in de gebouwde omgeving. Voor nieuwbouw schrijft de minister dat er het komende halfjaar een routekaart voor bijna energieneutrale nieuwbouw zal worden opgesteld, in nauw overleg met marktpartijen. De gedachten gaan daarbij […]

Bepalingsmethode EPC en definitie ‘bijna energieneutraal’

25 juni 2014

Binnen het Energieakkoord (2013) was energiebesparing in woningen een belangrijk onderwerp. In zowel het Energieakkoord als in het Woonakkoord zijn extra investeringsgelden beschikbaar gesteld. In een kamerbrief van 20 juni geeft minister Blok aan wat de actuele stand van zaken is. Blok gaat in deze kamerbrief onder andere in op een beter werkbare bepalingsmethode voor […]

Kamerbrief over energiebesparing in gebouwde omgeving en Energieakkoord

22 november 2013

Minister Blok heeft de Tweede Kamer vorige week in een brief geïnformeerd over energiebesparing in de gebouwde omgeving en over het Energieakkoord voor duurzame groei. Begin 2015 krijgen de eigenaren van alle woningen in Nederland die nog geen energielabel hebben een indicatief energielabel van de Rijksoverheid. Het indicatieve energielabel wordt op meer dan alleen het bouwjaar gebaseerd. […]

Energieneutraal? Of course! Maar liever niet hier…

15 oktober 2013

Bas van de Griendt rekende voor Gebiedsontwikkeling.nu het Energieakkoord door. De uitkomst is onthutsend. Het Energieakkoord regelt dat de bebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. Maar is dat ook realistisch? Over hoeveel zonnepanelen hebben we het? En willen we die wel massaal op ons dak? Mooi, dat Energieakkoord. Eindelijk zijn er duidelijke afspraken over de […]

Blog Leendert Meijers: SER-energieakkoord mist ambitie

23 augustus 2013

Leendert Meijers blogt op de NVB-site over het Energie-akkoord. Hij mist de stip op de horizon, iets waar we energie van krijgen. “Waarom geen groots Nationaal Energie Stimuleringsprogramma? Een programma waardoor we in 2030 helemaal energieneutraal zijn.” “Het onlangs gesloten SER-Energieakkoord heeft van links tot rechts alleen maar lof toegezwaaid gekregen. Toch zijn er nog wel […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties