Tag: Energielabel

Eerste lichting EPN-adviseurs utiliteitsbouw geslaagd

23 april 2014

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eerste geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig. Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam […]

Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?

22 april 2014

De wettelijke basis voor de verplichtstelling van het Energielabel Utiliteitsbouw is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw. Namens de Lente-akkoord partners is er op 10 april een brief gestuurd naar minister Blok over de hantering en interpretatie van […]

Vragen en antwoorden over Energielabel Utiliteitsbouw

17 april 2014

Hoe hoog wordt de boete bij ontbreken van een energielabel voor utiliteitsbouw? En mag iedereen zo’n energielabel verstrekken? Twee voorbeelden van vragen die regelmatig worden voorgelegd aan het Lente-akkoord. Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft hier […]

Tekst en uitleg Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Het Lente-akkoord biedt u in een beknopte handleiding tekst en uitleg over hoe u met het Energielabel utiliteitsbouw kunt omgaan. Voor u als ontwikkelaar of bouwer biedt het energielabel nieuwe utiliteitsbouw een kans. Nieuwbouw is immers veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Kopers en […]

FAQ Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen over het energielabel utiliteitsbouw voor u op een rij gezet. De antwoorden zijn opgesteld in nauw overleg met het ministerie van BZK en RVO.nl. Staat uw vraag […]

Energielabel utiliteitsbouw wordt op 1 juli 2014 ingevoerd

27 februari 2014

Op 12 februari 2014 verscheen de Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant. Per 1 juli 2014 geldt gewijzigde wet- en regelgeving voor het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw.

Energielabel en advies op maat voor woningen

24 januari 2014

Een groen energielabel loont, weten we allemaal. Maar hoeveel loont het? En hoe vertelt u het uw klant? Milieu Centraal laat dit zeer inzichtelijk zien, in harde euro’s. Hun Advies op maat berekent in enkele seconden de voordelen van een huis met een groen energielabel: minder energiekosten, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot. Kijk op www.milieucentraal.nl […]

Kamerbrief over energiebesparing in gebouwde omgeving en Energieakkoord

22 november 2013

Minister Blok heeft de Tweede Kamer vorige week in een brief geïnformeerd over energiebesparing in de gebouwde omgeving en over het Energieakkoord voor duurzame groei. Begin 2015 krijgen de eigenaren van alle woningen in Nederland die nog geen energielabel hebben een indicatief energielabel van de Rijksoverheid. Het indicatieve energielabel wordt op meer dan alleen het bouwjaar gebaseerd. […]

Verplicht energielabel nieuwe utiliteitsgebouwen komt eraan

8 november 2013

Nieuwe utiliteitsgebouwen moeten naar verwachting vanaf 1 juli 2014 beschikken over een energielabel. Dit betekent dat bij de oplevering moet worden getoetst of de energiebesparende maatregelen, zoals staat in de EPC-berekening, echt zijn gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan deze verplichting per januari 2014 te publiceren en op te nemen […]

Stilte rond Energielabel nieuwbouw

23 augustus 2013

Op 23 mei heeft minister Blok  de nieuwe opzet van het Energielabel in de Tweede Kamer toegelicht. Daarna heeft de minister de opzet met de Europese contactpersoon in Brussel besproken. Het ministerie werkt nu in stilte het energielabel verder uit en heeft hier afgelopen zomer geen publieke mededelingen over gedaan. Op 5 september is er […]

Cobouw: Gekrakeel rond energielabel

2 juli 2013

“Branche-organisaties uit de bouw zitten met smart te wachten op één energielabel voor de nieuwbouw en bestaande woningen. Voorlopig is het een gebed zonder eind”, schrijft de Cobouw in de Bijlage Duurzaamheid & Energie van vrijdag 29 juni 2013.In het artikel komen de vier branche-organisaties van het Lente-akkoord in de personen Jan Fokkema (NEPROM), Leendert […]

Plannen vereenvoudigd Energielabel voor woningen worden uitgewerkt

28 juni 2013

Dit bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief ‘Bouwen met kwaliteit’ (nr. 3 – 2013) die door de Rijksoverheid wordt uitgegeven. Minister Blok wil woningeigenaren ertoe verleiden om te investeren in de energieprestatie. Bij verkoop van woningen speelt de energieprestatie nog amper een rol voor verkopers en kopers. Het energielabel moet veel meer gaan werken als […]

Update opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw

31 mei 2013

In de geupdate versies 2.10 van de opnameprotocollen zijn de opmerkingen en wensen n.a.v. het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw verwerkt. De opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw zijn gepubliceerd op de website van ISSO. In de versie 2.10 zijn alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van versie 2.09 geel gemarkeerd. Download het Opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw woningen. Download het Opnameprotocol Energielabel […]

Hoofdlijnennotitie Energielabel in Tweede Kamer besproken

28 mei 2013

Op donderdag 23 mei is de Hoofdlijnennotitie die minister Blok op 16 mei naar de Kamer had gestuurd, in de Tweede Kamer besproken. Alle politieke partijen stelden vragen over het energielabel, maar dit leidde niet tot vragen om aanpassingen. De minister kan deze versie dus bespreken met Brussel. Dit zal binnen een maand gebeuren. Daarna […]

Gebouwen met groen energielabel werkelijk zuinig

24 mei 2013

Gebouwen met een groen energielabel zijn ook in werkelijkheid energiezuinig. Dit blijkt uit een benchmark van 244 kantoorgebouwen die de Dutch Green Building Council (DGBC) uitvoerde. Hiermee lijkt het beleid van de overheid om energielabels te introduceren zijn effect te hebben. Het groene energielabel is een rekenkundig model dat het theoretisch verbruik van een gebouw […]

Brede coalitie bouw- en huursector komt met alternatief plan energielabel

21 mei 2013

Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens.

Kamerbrief van Blok over Energielabel

17 mei 2013

Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar keihard afserveerde. Het Energielabel wordt goedkoper, eenvoudiger en zal bij de verkoop van een woning niet langer een rol spelen, aldus de minister in een brief die hij vandaag naar de Kamer stuurde.  

Claudia Bouwens blogt – Energielabel: papieren tijger?

26 april 2013

Deze week verscheen er een spraakmakend blog van de hand van Claudia Bouwens (programma leider Lente-akkoord) op de website Duurzaamgebouwd.nl  Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van twee onderzoeken. In het ene onderzoek zochten we in de bouwpraktijk naar mogelijk optredende knelpunten bij het toepassen van hogere isolatiewaarden, zodat we vervolgens deze […]

Markt wil verder met Energielabel Nieuwbouw

26 april 2013

De markt wil verder met het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw, hoe dan ook. Bij voorkeur verplicht, maar als het niet anders kan: vrijwillig. Dat was de belangrijkste conclusie  van de informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw op 18 april in restaurant Zuiver in Utrecht. Ruim honderd aannemers, ontwikkelaars, corporaties en energie-adviseurs blikten terug op de ervaringen in het zojuist afgesloten implementatietraject en keken vooruit […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties