Tag: Energieneutraal

Verslag themabijeenkomst ‘Naar Energienota Nul’

8 november 2013

Op 31 oktober werden 60 deelnemers bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rond ‘Energienota-nul’ woningen. De themamiddag werd georganiseerd in het kader van het Lente-akkoord.

Meer hypotheekruimte energieneutrale woningen

5 november 2013

Vanaf 1 januari 2014 kunnen woningkopers een extra bedrag tot €13.500 lenen voor de financiering van energieneutrale woningen.

Tiwos dringt woonlasten terug met Energieneutraal Wonen

1 november 2013

De Tilburgse woningcorporatie Tiwos steekt haar nek uit om wonen betaalbaar te houden. In Berkengaarde in Berkel-Enschot gaat Tiwos samen met Hendriks Coppelmans 29 energieneutrale woningen realiseren. De corporatie loopt vooruit op strengere duurzaamheidseisen die vanaf 2020 gelden. “Dit lukt alleen met de juiste partners”, stelt Tiwos-directeur René Scherpenisse. “De energielasten stijgen alsmaar en zijn daarmee een […]

Wat is de waarde van ‘nul’?

25 oktober 2013

Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. schreef een verhelderend artikel over de waarde van klimaatneutraal, energieneutraal en energienota nul. Een vraag die aan de orde komt: voor wie is het nou eigenlijk ‘nul’? Voor de overheid, de netbeheerder of toch voor de consument? “Energienotanul gaat uit van de huidige tariefstelling, de huidige salderingsregeling en niet te vergeten de […]

Rijswijkbuiten wordt energieneutrale wijk

15 oktober 2013

De gemeente Rijswijk realiseert de energieneutrale nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten. De eerste 32 van de circa 3.500 woningen worden in oktober 2013 opgeleverd.  Er worden ook energienota-nul woningen gerealiseerd. Het gemeentebestuur heeft in een vroegtijdig stadium de ambitie uitgesproken om geen gasnet aan te leggen en in te zetten op energieneutrale woningen. De doelstelling is om de […]

Energieneutraal? Of course! Maar liever niet hier…

15 oktober 2013

Bas van de Griendt rekende voor Gebiedsontwikkeling.nu het Energieakkoord door. De uitkomst is onthutsend. Het Energieakkoord regelt dat de bebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. Maar is dat ook realistisch? Over hoeveel zonnepanelen hebben we het? En willen we die wel massaal op ons dak? Mooi, dat Energieakkoord. Eindelijk zijn er duidelijke afspraken over de […]

Congres: Expeditie Gebieden Energieneutraal

10 oktober 2013

Tijdens het congres ‘Expeditie Gebieden Energieneutraal’ worden de aanwezigen meegenomen op een bijzondere reis langs een schat aan ervaring om gebieden in Nederland energieneutraal te krijgen. De partners hebben aantrekkelijke businesscases (nieuwbouw, bestaande bouw en vervangende bouw) ontwikkeld met voordeel voor gebruikers, marktpartijen en overheden, welke een plek krijgen in het programma van het congres. Meters […]

Energieneutrale woningen in Oosterhout

27 september 2013

In Oosterhout worden zes nagenoeg energieneutrale woningen gebouwd. De woningen zijn gecertificeerd door het Duitse Passivhaus Institut en behalen het hoogste energielabel (A+). Het is een project in het kader van het Europese PassREg programma; dit staat voor Passive House Regions with Renewable Energies.  Verwarming en warm water gaan per woning respectievelijk 2 en 6 euro […]

“Ik ben volkomen energieneutraal”

21 juni 2013

Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling, werd onlangs geïnterviewd door het blad E&I (Elektro en ICT) dat vooral gelezen wordt door e-installateurs. De interviewer noteert met lichte verbazing de prikkelende stellingnames van Van de Griendt over onderwerpen als duurzaamheid en energiezuinigheid. Lees het interview “Ik ben volkomen energieneutraal”.

Routekaart kennisoverdracht EPC 0,4

7 juni 2013

Binnen de Stuurgroep van het Lente-akkoord is onlangs gediscussieerd over woningbouw met EPC 0,4 en lager. De voorlopige uitkomst luidt: we richten het vizier op woningen met een EPC 0/energienota nul/energieneutraal in 2020. Met deze stip op de horizon willen we weten wat dit betekent voor de tussenstap: woningen met een EPC van 0,4 in 2015. […]

Energienotanulwoning komt eraan

29 mei 2013

Het woord ‘energienotanulwoning’ ligt bepaald niet gemakkelijk in de mond. Maar het idee erachter is zo eenvoudig, dat het aan iedere consument valt uit te leggen. Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling presenteerden Pieter Hameetman (directeur Duurzaamheid Koninklijke BAM Groep) en Rik Hulsman (manager Markt en Innovatie VolkerWessels Vastgoed bv) in één van de parallelsessies […]

Huis vol Energie Open Deuren Dag op 1 juni

17 mei 2013

Op zaterdag 1 juni 2013 zetten de Energiepioniers van Nederland hun deuren open. Zodat iedereen kan ervaren hoe mooi, comfortabel en natuurlijk het is om in een energieneutraal huis te wonen. Of met eigen ogen kan zien welke stappen er komen kijken bij een energieneutrale verbouwing. Dit is een initiatief van huisvolenergie.nl, het platform voor […]

Dag van de Projectontwikkeling: Energienota-nul sessie

17 mei 2013

Op 23 mei aanstaande organiseert de NEPROM in samenwerking met IVBN, BNA, G32, Actie Agenda Bouw, Platform 31, RVOB, DGBC en De Vernieuwde Stad voor de tweede keer de Dag van de Projectontwikkeling. Onno Dwars, manager duurzaamheid VolkerWessels Vastgoed en Pieter Hameetman, Directeur AM Duurzaamheid zullen tijdens de sessie “De energienota-nulwoning: basisrecht of fata morgana?” ingaan op de kansen […]

Goese proeftuin met slimme energie-oplossingen van start

3 mei 2013

Heijmans bouwt in opdracht van Marsaki en Woningstichting RWS in het herstructureringsgebied Goes West 31 eengezinswoningen, waarbij het energieverbruik van de klant centraal staat. Naast het verbruik van energie wordt er ook gekeken hoe er in het project slimmer omgegaan kan worden met warmte. De Goese proeftuin is onderdeel van een landelijk initiatief van vijf […]

Energieconcept Almere Hout-Noord gereed

26 april 2013

De ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde. In Almere Hout-Noord, deelnemer aan het kennis- en leertraject van […]

Infoblad Energieneutraal bouwen

19 april 2013

Het Infoblad Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie is geheel geactualiseerd naar aanleiding van het Nationaal Plan voor het bevorderen van Bijna-Energieneutrale Gebouwen. Nederland heeft dat in oktober 2012 naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer gestuurd. U vindt in dit Infoblad de definitie van bijna-energieneutraal bouwen en hoe u uw ambities kunt bepalen.

Opening duurzaam provinciekantoor Noord-Holland

15 maart 2013

Op 15 maart 2013 opent de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Johan Remkes, het verbouwde provinciekantoor. Het provinciekantoor is ingrijpend verduurzaamd en is van Energielabel G naar A++ gegaan. De provincie heeft de zeer hoge ambities voor de renovatie zorgvuldig geborgd, zowel in het begin, tijdens de aanbesteding van bouwpartijen, als later tijdens het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties