Tag: Energietransitie

Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018

21 februari 2020

Uit de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 van RVO blijkt dat de energiebesparing in de woningbouw ongeveer gelijk blijft. De stijging die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, is niet zichtbaar. Daar zijn verschillende redenen voor. In de energiebesparende maatregelen in de koopsector valt op dat de substantiële, vaak duurdere, besparingsmaatregelen zoals warmtepompen of […]

Energie-Nederland presenteert 7 transitieversnellers

14 april 2017

Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks ontvingen de afgelopen weken vrijwel dagelijks open brieven met suggesties voor een groen(er) regeerakkoord. Een opvallende bijdrage komt van Energie-Nederland, dat zeven ‘transitieversnellers’ formuleert om de afspraken uit het Verdrag van Parijs te kunnen naleven. “Als deze voorstellen aangenomen zouden worden, dan kunnen we daar echt iets […]

Pittige klus: Nederland energieneutraal in 2050

15 april 2016

Verslag van de Dag van de Projectontwikkeling-sessie ‘De energieleverende wijk’ – door Anton Coops In 2013 hebben tientallen Nederlandse organisaties zich verbonden aan het Energieakkoord. Het uiteindelijke doel van dit akkoord is een energieneutraal Nederland in 2050. Momenteel bungelt ons landje nog helemaal onderaan de EU-ranglijsten als het gaat om opwekking van hernieuwbare energie. We […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties