Tag: Energiezuinig

EnergieVademecum volledig geactualiseerd

9 juli 2020

Het nieuwe EnergieVademecum is volledig geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe energieprestatie-eisen, de NTA 8800 en TOjuli. Het is een handig naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Het vademecum begint met de achtergronden van energiegebruik door de jaren heen in verschillende sectoren. Maar het belangrijkste onderdeel is “Energiebewust […]

Ben Bronsema EWF-prijs voor gebouw als ‘klimaatmachine’

30 juni 2020

EWF Lab wil de ontwikkeling stimuleren van gebouw- en installatieconcepten die zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke energiebronnen. EWF Lab daagt studenten en bureaus uit om dit soort concepten verder te ontwikkelen. Daartoe wordt eenmaal per jaar de Ben Bronsema EWF-prijs uitgeloofd. De centrale doelstelling van het Parijs Akkoord 2015, de Europese Green Deal en het […]

nZEB-tool voor de Nederlandse markt

17 maart 2016

Met de nieuwe nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik. De bouwfysische berekening PHPP vormt de basis van de rekenkern. Verbruik en rendementen van verschillende ‘renewables’, zoals douche-WTW, […]

Kickoff platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’

3 mei 2015

Op 26 mei wordt het nieuwe platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ gelanceerd met een startbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Het doel van ‘ZEN voor de klant’ is een gekantelde woningmarkt, waarbij energie niet langer een kostenpost is als gevolg van wettelijke verplichtingen, maar juist een unique buying point voor de consument. […]

Consument kan en wil bijdragen aan energietransitie

24 april 2015

Huishoudens zijn in staat hun energiegedrag te veranderen en hun stroomverbruik te verschuiven naar gunstige momenten op de dag. Huishoudens wennen snel aan de veranderde situatie zodat de gedragsverandering blijvend is, ook als het nieuwe eraf is. En de positieve bijdrage aan de energietransitie die van huishoudens wordt verwacht, wil men ook graag leveren. Voorwaarde […]

Onderzoek 30 energiezuinige scholen en kantoren

22 april 2015

MoBius consult heeft in opdracht van de Rijksoverheid onderzoek uitgevoerd naar 30 energiezuinige recent opgeleverde scholen en kantoren. Er zijn 16 scholen en 14 kantoren onderzocht.  Het is opvallend dat bij scholen de nadruk ligt op de strategie van passief bouwen, terwijl bij kantoren de nadruk ligt op installatietechniek en regeltechniek. Ook is opvallend dat […]

Internationale kennis gebouwde omgeving

17 april 2015

Ongeveer een derde van de primaire energie gaat op in de gebouwde omgeving. Hoe kan worden bespaard op verwarming, koeling, verlichting en huishoudelijke en kantoorapparatuur? De publicatie ‘Internationale kennis in Gebouwde Omgeving’ geeft inzicht in onderzoek hiernaar binnen het International Energy Agency (IEA).  Binnen het IEA hebben landen verschillende zogeheten Implementing Agreements (IA’s) gesloten. Ze […]

Energie-efficiënt huis verkoopt beter

13 april 2015

Bouwers die woningen energie-efficiënter maken dan de minimum-eis, kunnen rekenen op een betere verkoop. De oude stelregel uit de vastgoedsector dat extra energiezuinige woningen geen meerwaarde hebben, lijkt ruimschoots achterhaald. Kopers goed informeren en ontzorgen helpt, ontdekken bouwers en ontwikkelaars. Financieringsarrangementen ook. Reden voor onder meer Neprom en NVB om de druk op banken om over de brug te komen op te voeren. Dit artikel verscheen in Cobouw op […]

Kijken: Klaas de Vries over RVO Database Energiezuinig gebouwd

3 april 2015

Tijdens Building Holland presenteerde Klaas de Vries (RVO) de Database Energiezuinig gebouwd, met daarin allerlei interessante energiezuinige bouwprojecten in Nederland. Hij geeft in zijn presentatie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de opgenomen projecten. De Database Energiezuinig gebouwd vindt u hier. Daarnaast heeft RVO de afgelopen maanden zes koplopers op het gebied van Nul op de Meter […]

Klimaatneutraal project kanshebber NEPROM-prijs

20 maart 2015

De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling heeft vijf projecten genomineerd voor de editie van 2015. Meyster’s Buiten (Utrecht), Ithaka (Almere), Oostpoort (Amsterdam), Stadstuin Overtoom (Amsterdam) en de Markthal (Rotterdam) maken kans om op 23 april tot winnaar te worden uitgeroepen tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. De prijs wordt uitgereikt aan […]

Bijna 7 jaar Lente-akkoord: een terugblik

12 december 2014

December is traditiegetrouw een maand van terugblikken. Daarom een terugblik op bijna zeven jaar Lente-akkoord. Wat heeft het Lente-akkoord in die periode gerealiseerd? Aanscherping begeleiden De belangrijkste aanleiding voor het afsluiten van Lente-akkoord was om de stapsgewijze aanscherping van de energieprestatie zonder schokken, zonder hakken in het zand en zonder problemen in de markt te […]

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

31 oktober 2014

De geupdate “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” van Lente-akkoord partner Bouwend Nederland geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden bij energiezuinig (ver)bouwen. De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” is medio 2013 gepubliceerd en wordt periodiek herzien. Oktober 2014 is de Financieringswijzer aangepast. Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te […]

Blog: Verborgen energiebesparing

14 oktober 2014

Bij energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt al snel gekeken naar woningisolatie, warmte-opwekking met een warmtepomp of elektriciteitsopwekking met zonnepanelen. Veel energie wordt echter via andere methoden bespaard, alleen zijn we ons daar lang niet altijd van bewust.  Deze column van Robert Koolen (Directeur strategie & beleid, Heijmans Vastgoed BV) verscheen op Toolkit op 17 september […]

Helft consumenten let op stookgedrag

17 april 2014

De helft van de mensen, die op Langlevejehuis.nl een test hebben gedaan, zet de verwarming een uur voor het slapen gaan alvast lager. Dat is een goed begin, maar er valt nog veel te winnen. Langlevejehuis.nl helpt consumenten op een leuke en laagdrempelig manier op weg naar meer energiebesparing. Daarvoor is samen met Milieu Centraal […]

Koloniewoning van de Toekomst zuiniger dan berekend

1 april 2014

De eerste Koloniewoningen van de Toekomst in Frederiksoord en Wilhelminaoord blijken energiezuiniger dan verwacht. Een jaar lang zijn vijf van de negen woningen intensief gemonitord. De woningen zijn casco opgeleverd met als basis een zeer goede isolatieschil met een hoge luchtdichtheid en drielaags glas. De benodigde energie en warmte wordt opgewekt met zonnepanelen, een zonneboiler […]

30 woningprojecten met EPC onder 0,4

9 februari 2014

Hoe realiseer je een woning met een EPC van maximaal 0,4? En welke maatregelen zijn hierin toegepast? RVO heeft laten onderzoeken welk antwoord projecten uit hun database hierop geven. De 30 voor het onderzoek geselecteerde projecten vertonen een grote variatie aan oplossingsrichtingen. Eén vastgelegd concept om tot zeer energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen te komen […]

Rapportage Energie WoON-2012 onderzoek

6 december 2013

Om de zes jaar wordt in opdracht van BZK onderzocht hoe de energiebesparing in de gebouwde omgeving vordert. Eerder deze week kwam het nieuwste Energie WoON onderzoek uit. Het onderzoek betreft alle bestaande woningen. Als u voor de woningen met A-label “nieuwbouw” denkt,  kunt u uit dit rapport belangrijke inzichten oppikken. De Nederlandse woningvoorraad is […]

Gaby Abdalla schrijft must read over energiebesparing

14 juni 2013

Vorige week verscheen een zeer lezenswaardig boekje over succesfactoren in duurzame woonwijken: ‘Bewoners gebruiken energie, gebouwen niet’.

Wat willen consumenten eigenlijk?

3 mei 2013

In het kader van de Actieagenda Bouw is er voor het actieteam ‘Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering’ onlangs een onderzoek uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van hoe particuliere woningeigenaren met een woning van boven de 300.000 euro bereikt en gestimuleerd worden om meer te investeren in energiebesparende maatregelen in de bestaande woning. 630 respondenten […]

Energiezuinige nieuwbouw met laag btw-tarief?

21 februari 2013

Claudia Bouwens blogt: Wat zou het mooi zijn als ook energiemaatregelen in nieuwbouw onder het 6% btw-regime zouden gaan vallen. Wishful thinking? Het Woonakkoord van vorige week legt veel nadruk op energiezuinigheid. Dat is winst voor duurzaam Nederland. Het is wel jammer dat alleen energiemaatregelen voor de bestaande bouw worden gestimuleerd. Wat zou het mooi […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties