Tag: EPBD

Rapportage uitvoering Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

4 mei 2016

Op 29 april heeft de Concerted Action EPBD het verslag ‘Uitvoering van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)’ gepubliceerd. In dit lijvige rapport wordt  de implementatie van de richtlijn in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen geanalyseerd en vergeleken. Het rapport is opgebouwd uit twee delen: deel A beschrijft de belangrijkste prestaties en resterende uitdagingen op […]

Kamerbrief over aanvullend advies Europese EPBD-richtlijn

20 mei 2015

Minister Blok schreef op 19 mei een brief aan de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van een aanvullend advies van de Europese Commissie over de Europese EPBD-richtlijn. Daarnaast gaat de minister in deze brief in op de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Energiebespaarfonds. Op 29 april 2015 heeft Nederland een aanvullend met […]

Bepalingsmethode EPC en definitie ‘bijna energieneutraal’

25 juni 2014

Binnen het Energieakkoord (2013) was energiebesparing in woningen een belangrijk onderwerp. In zowel het Energieakkoord als in het Woonakkoord zijn extra investeringsgelden beschikbaar gesteld. In een kamerbrief van 20 juni geeft minister Blok aan wat de actuele stand van zaken is. Blok gaat in deze kamerbrief onder andere in op een beter werkbare bepalingsmethode voor […]

Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

10 juni 2014

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Op het moment dat eigenaren […]

Minister streeft naar invoering Energielabel utiliteitsbouw per 1 juli 2014

3 september 2013

Op 29 augustus heeft minister Blok een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bericht over de planning rond de invoering van de Europese EPBD-regelgeving en daarmee het energielabel en het energieprestatiecertificaat voor woningen. Ook schrijft hij dat het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 ongewijzigd wordt ingevoerd. Dit houdt in dat […]

Markt wil verder met Energielabel Nieuwbouw

26 april 2013

De markt wil verder met het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw, hoe dan ook. Bij voorkeur verplicht, maar als het niet anders kan: vrijwillig. Dat was de belangrijkste conclusie  van de informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw op 18 april in restaurant Zuiver in Utrecht. Ruim honderd aannemers, ontwikkelaars, corporaties en energie-adviseurs blikten terug op de ervaringen in het zojuist afgesloten implementatietraject en keken vooruit […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties