Tag: EPC

CO2-uitstoot in een nieuwbouwwoning

11 november 2016

De afgelopen 20 jaar is het gebouwgebonden energieverbruik voor een nieuwbouwhuis fors gedaald. Dat weten we allemaal, want de EPC is in die tijd aangescherpt van 1,4 naar 0,4. De opgave van het Lente-akkoord in 2008 was om het gebouwgebonden energieverbruik met 50% te reduceren, van EPC 0,8 naar 0,4. Maar hoeveel CO2 hebben we […]

Vernieuwd EnergieVademecum klaar voor de toekomst

19 november 2015

In de vernieuwde, geheel digitale uitgave van het EnergieVademecum worden op praktische wijze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen uit de doeken gedaan. Zo laat het Vademecum zien hoe woningen kunnen voldoen aan de aangescherpte EPC-eis van 0,4 die sinds 1 januari 2015 geldt. Het EnergieVademecum geeft […]

Vermeld behalve A-label ook EPC

29 oktober 2015

Een nog niet gerealiseerde nieuwbouwwoning heeft altijd een (voorlopig) energielabel A. U mag dit in uw verkoopbrochure melden. Maar we raden u aan om hier óók de EPC bij te vermelden. Deze wordt immers steeds verder aangescherpt. Een nieuwbouwwoning met A-label kan zodoende variëren van EPC 0,8 tot een energieleverende woning met een EPC van […]

Terugkijken: webinar ‘Zinvol naar een EPC van 0,4’

24 juni 2015

Wat op papier gunstig is voor een EPC-berekening is nog niet altijd zinvol in de praktijk. Niet alle maatregelen hebben in de praktijk voldoende effect en de gebruiker wordt nog wel eens uit het oog verloren. Daarbij is de EPC-eis van 0,4 ook maar een tussenstap naar uiteindelijk energieneutraal bouwen. Harm Valk (foto) van Nieman […]

BZK presenteert opvolger EPC tijdens congres Nulnu 2015

5 juni 2015

Op 1 juni vond in Utrecht het congres Nulnu 2015 plaats. Het congres presenteerde de leerpunten van energiebesparing in de bouw in binnen- en buitenland.  Ook werd de berekeningsmethode voor passiefbouw toegelicht. Er wordt hard gewerkt aan een goede Nederlandse vertaling, die na de zomer klaar zal zijn. Het verleiden van de klant tot een […]

Blog: Per spoor met wind in de zeilen

13 maart 2015

Ik zit in de trein naar een Eneco-reclame te kijken die mij vertelt dat ik binnenkort op windkracht over het spoor word geblazen. Dit heeft mijn aandacht omdat ik van een bijeenkomst kom waar we de hoge energieprestatie-eis voor nieuwe appartementen besproken hebben. Deze column van Yuri Pelser (Duurzaamheidsspecialist Ymere) verscheen op Toolkit op 12 maart […]

EPC van 0,6 naar maximaal 0,4: een investeringsberekening

4 maart 2015

In De Aannemer van februari 2015 legt ing. Henk Wegkamp (Dantuma-Wegkamp B.V.) uit waarom het een misverstand is om te denken dat je met een EPC van 0,6 goedkoper uit bent. Een pleidooi vóór het maken van een nauwkeurige investeringsberekening. De EPC van een woning mag sinds 1 januari maximaal 0,4 zijn. Veel opdrachtgevers dachten nog even slim te […]

Kopers nieuwbouwwoning mogen € 9.000 meer lenen

4 maart 2015

Kopers van een nieuwbouwwoning met een EPC van maximaal 0,6 kunnen voortaan € 9.000 extra hypotheek krijgen. Omdat de nieuwbouwwoning voldoende energiezuinig is mogen banken dit bedrag voortaan buiten de inkomenstoets houden.

Minister Blok over EPC-eis woongebouwen met meer dan 5 lagen

20 februari 2015

Het is zeer moeilijk om bij woongebouwen met meer dan 5 lagen een EPC van 0,4 of minder te realiseren, schreven de gezamenlijke Lente-akkoord partijen op 11 november 2014 in een brief aan minister Blok. Op 16 februari kwam minister Blok met zijn antwoord. De EPC van 0,4 blijft onverminderd van kracht voor appartementsgebouwen, maar […]

Blog: Onjuiste ventilatie door prioriteit energiebesparing

30 januari 2015

Al jaren maak ik me druk om de kwaliteit van ventilatie in woningen. Als verbazing een kenmerk van geluk is dan heb ik daar genoeg van. Er zijn veel ongezonde woningen en er is verkeerde aandacht voor ventilatie. De systemen die bij renovatie en nieuwbouw worden toegepast zijn een arm compromis tussen prijs en comfort. Deze […]

EPC in de uitvoering: leren van veel voorkomende fouten

22 januari 2015

Luchtlekken via de cv-ketel. Hotspots in de gevel. Een schuifpui die niet in de EPC is opgenomen. Hoe zorgt u er als bouwer voor dat u de EPC in de uitvoering daadwerkelijk realiseert? In het kader van Bouwtransparant+ zijn veel voorkomende fouten op de foto gezet, beschreven en u leert hoe u ze (voortaan) kunt […]

Voorbeelden gerealiseerde nieuwbouw woningen met EPC < 0,4

22 januari 2015

In opdracht van het ministerie van BZK heeft RVO een studie laten uitvoeren naar gerealiseerde energiezuinige nieuwbouw woningen die op dit moment al een EPC hebben kleiner dan 0,4. De studie van 17 juli 2014 is sinds vandaag beschikbaar. Het onderzoek omvat 23 woningbouwprojecten en is uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Er is onderscheid gemaakt […]

Oproep: meld uw appartementsprojecten met EPC 0,4 en lager

19 december 2014

Bent u bezig met de ontwikkeling van appartementen met een EPC van 0,4 of minder? Meld uw project dan aan! Het Lente-akkoord wil de komende tijd appartementsprojecten laten analyseren om te leren wat de toegepaste maatregelen zijn om de gevraagde energiebesparing te realiseren. Indieners worden uitgenodigd voor een verdiepingsbijeenkomst. Van de resultaten wordt een factsheet […]

Vier voorbeeld rijwoningen met EPC 0,4

18 december 2014

Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind 2020 uit te komen op bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Met de aanscherping van de EPC in het Bouwbesluit wordt tegelijkertijd ook de minimale Rc-waarde van de thermische schil verhoogd. Wat zijn de meer-investeringskosten voor een tussenwoning (voorbeeldwoning […]

Blog: EPC 0,4: een impuls voor de nieuwbouw

12 december 2014

Snel snel snel, die omgevingsvergunning indienen voor het einde van het jaar. Nu nog kosten besparen, zodat de VON-prijzen laag kunnen blijven en we de woning nog kunnen verkopen. Is een EPC 0,4 dan echt een bedreiging voor het verkopen van nieuwbouwwoningen of juist een kans? Deze column van Onno Dwars (Vastgoedontwikkelaar/ Manager duurzaamheid, VolkerWessels […]

Handig: toolkit Selectietool

5 december 2014

Welke energieconcepten zijn mogelijk voor een woning met een EPC van 0,4? Wat zijn de investeringskosten? Wat is de bijbehorende energierekening? Wat voor installatie zit daar in? Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen met de Toolkit Selectietool. Het betreft een digitale update uit 2013 van de papieren Toolkit Duurzame Woningbouw; prijspijl bouwkosten 2012. […]

Lente-akkoord brief over EPC-aanscherping woongebouwen

13 november 2014

Op dinsdag 11 november hebben de gezamenlijke Lente-akkoord partijen een brief gestuurd naar minister Blok over de EPC-aanscherping voor appartementsgebouwen.

Appartementsgebouwen met EPC 0,4 of lager

11 november 2014

Hoe realiseer je appartementen met een EPC van 0,4 of lager? De aanscherping per 1 januari 2015 is voor gestapelde woningen moeilijker te realiseren dan voor grondgebonden woningen. Zonder stadsverwarming blijkt het zelfs bijna onmogelijk. Oorzaken daarvoor zijn: Bij woongebouwen liggen collectieve systemen voor verwarming voor de hand. Collectieve systemen hebben echter, sinds de invoering […]

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

14 oktober 2014

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

6 oktober 2014

De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit van toepassing is. Doordat overgangsrecht ontbreekt zou men kunnen denken dat dit keer de datum van vergunningverlening bepalend […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties