Tag: EPN-adviseur

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

16 september 2014

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Eerste lichting EPN-adviseurs utiliteitsbouw geslaagd

23 april 2014

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eerste geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig. Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam […]

Proef met fotobewijzen Energielabel basis voor verbetering

11 januari 2013

Voor de EPN-adviseurs is fotodocumentatie van belang bij het controleren van energiemaatregelen. Uit de eerste proeven met fotobewijzen blijkt dat de nieuwe werkwijze nog onwennig is.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties