Tag: Gasvrij

Stand van zaken aardgasvrije nieuwbouwwoningen

7 juni 2019

Minister Ollongren heeft op 27 mei vragen van Kamerleden over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018 beantwoord. Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuw te bouwen woningen met een aardgasaansluiting geen omgevingsvergunning meer. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang konden de gemeenten besluiten om een uitzondering. Tot begin mei 2019 is in 24 gemeenten van […]

Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos

7 juni 2019

Heeft u nog nieuwbouwwoningen met aardgasaansluiting in aanbouw? Informeer uw kopers dan over de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos van het Nationaal Energiebespaarfonds. De nieuwbouwwoning van de familie Luiten uit Amersfoort zou opgeleverd worden met een aardgasaansluiting. De hypotheek was geregeld en de bouw al gestart. Hoe kom je dan alsnog aan financiering om van het gas […]

Aardgasvrije appartementen geen probleem voor ESCo

25 februari 2019

Verslag van de kennissessie ESCo’s voor gasvrije appartementengebouwen tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 19 februari – door Joop van Vlerken. Met een ESCo zijn bijna alle oneffenheden glad te strijken die ontwikkelaars op het pad van een gasloos gebouw tegen kunnen komen. Dit heeft te maken met de lange exploitatieperiode van de installaties. John Braakman […]

Informatiebijeenkomst over subsidie aardgasvrije woningen

15 februari 2019

Kennisinstellingen en bedrijven in de bouwsector komen in aanmerking voor de nieuwe subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s – MMIP. Met de subsidie moet u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan aardgasvrije woningen. De subsidie is open vanaf 15 april t/m 10 september 2019. Er zijn twee programma’s waar binnen u subsidie kunt […]

BZK beloont beste switch-projecten aardgasvrije nieuwbouw

8 februari 2019

Je hebt de vergunning om mét aardgas te bouwen maar het wordt toch gasloze nieuwbouw! De Alsnog Aardgasvrij Award (Triple A) is een eenmalige award voor bouwprojecten die worden gerealiseerd zonder aardgas – hoewel er in eerste instantie een vergunning is verleend voor bouw mét aardgas. De prijs wordt uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse […]

Start Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw

28 september 2018

Heeft u een bouwvergunning of heeft u een vergunning in aanvraag die uitgaat van een gasaansluiting? Wilt u onderzoeken of het toch mogelijk is om voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan? Dan kunt u gebruikmaken van het Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw. Voor nieuwbouw waarvan de vergunningsaanvraag op of na 1 juli 2018 wordt ingediend is de wettelijke […]

ZEN Handreiking voor communicatie ‘Wonen zonder aardgas’

31 augustus 2018

Wat betekent het voor bewoners om nu of op afzienbare termijn te switchen naar aardgasvrij? Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw hebben hierover samen met de NVM en Vereniging Eigen Huis een handreiking gemaakt, zoals beloofd in het Klimaatakkoord Aardgasvrij. Verhuurders (waaronder woningcorporaties), projectontwikkelaars en makelaars worden uitgenodigd de ZEN handreiking ‘Wonen zonder aardgas’ te […]

ZEN Brochure ‘Switch naar aardgasvrij’

31 augustus 2018

Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten, aardgasvrij te maken of op z’n minst daarop voor te bereiden?

Voorbeelden van uitzonderingen gasaansluitplicht

17 augustus 2018

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit komt door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Bij zwaarwegende […]

Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas

13 augustus 2018

Bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieuorganisaties, makelaars en overheden gaan bekijken of ze geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Dat spraken ze af in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij, dat ontstond aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Nu wordt nog bijna de helft van alle nieuwbouw opgeleverd met een aardgasaansluiting. Bouwprojecten hebben een doorlooptijd […]

Concept Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht bekend

31 mei 2018

Zoals bekend komt de gasaansluitplicht per 1 juli a.s. te vervallen; de facto betekent dat een aansluitverbod. Dit is geregeld in de wet VET. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waar de netbeheerder toch een aansluiting moet verzorgen. Het was alleen nog niet duidelijk wat deze uitzonderingen precies zijn. De concept ministeriële […]

RVO-factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

25 mei 2018

Met ingang van 1 juli 2018 is het de netbeheerder de facto verboden om gasaansluitingen te realiseren voor nieuwbouwwoningen en nieuwe bouwwerken voor kleinverbruikers met een aansluiting van minder dan 40m3 gas per uur. Het verbod geldt óók op inbreidingslocaties waar al een gasnet ligt. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat […]

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

11 mei 2018

Deze week is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook […]

Compensatieregeling moet lopende nieuwbouwprojecten aardgasvrij maken

8 mei 2018

Dit bericht is overgenomen van de Bouwend Nederland website. Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Namens Bouwend Nederland vertegenwoordigt Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed, foto) de bouwsector in het debat dat gemeenten, netbeheerders, bouwers en projectontwikkelaars voeren over de overgang naar aardgasvrije nieuwbouw. Inzet van Bouwend Nederland is een tijdelijke inkeerregeling die stimuleert dat […]

Meld u aan voor de themagroep Switch naar aardgasvrij

8 mei 2018

Donderdag 21 juni, 14.00 -16.00 uur, Beatrixgebouw Utrecht Per 1 juli 2018 wordt aardgas voor nieuwbouw verboden. Het onderwerp is in een stroomversnelling geraakt, en roept vele vragen op. In de ZEN themagroep Switch naar aardgasvrij willen we de nieuwste vragen uit de praktijk inzichtelijk krijgen en vervolgens de antwoorden in de vorm van gerichte handreikingen […]

Aardgaswoningen in de pijplijn

4 mei 2018

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen zitten er nog in de pijplijn? Die vraag speelt bij het Rijk, het Klimaatakkoord en bij de partners van het Lente-akkoord. Afgelopen week zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen met een aardgas aansluiting. De meest concrete getallen zijn te vinden in de Notitie […]

Gas is niet meer de norm

4 mei 2018

Deze blog van Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s Natuur en Milieu, is overgenomen van de Natuur & Milieu website. Gas is de norm in de bouw. Althans, tot nu toe. Begin april ging namelijk ook de Eerste Kamer akkoord met de afschaffing van de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw. Wat nu nodig is, is elektriciteit […]

BNR Bouwmeesters over Aardgasvrije nieuwbouw

4 mei 2018

Dit bericht is overgenomen van de Bouwend Nederland website. Het ministerie van Binnenlandse Zaken speelt met het idee om de aansluitplicht voor nieuwbouwwoningen op het aardgasnet per 1 juli, dus over twee maanden, af te schaffen. Dat is veel te snel, vinden projectontwikkelaars. Maar wanneer zijn nieuwbouwwoningen, als het aan ontwikkelaars ligt, dan wel honderd […]

Handige interactieve kaart van RVO.nl met aardgasvrije gebouwen

24 april 2018

Op de Building Holland beurs was RVO.nl dit jaar aanwezig met een ‘ouderwetse’ kaart van karton en kleine prikkertjes, om zoveel mogelijk actuele informatie over aardgasvrije projecten uit de markt op te halen. Het is namelijk nog best een klus om alle aardgasvrije projecten goed in kaart te brengen. De oogst van Building Holland wordt […]

Overhaast verbod op aardgas voor nieuwbouw

24 april 2018

Nieuwbouwwoningen moeten binnenkort aardgasvrij zijn. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Het kabinet wil dit aardgasverbod al per 1 juli 2018 laten ingaan. Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM vinden het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk aardgasloos zijn en hebben er begrip voor dat het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties