Tag: Gasvrij

Praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw

6 april 2018

Verslag van de sessie over de nieuwe ZEN-brochure ‘Alternatieven voor aardgas’, tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door René Didde. De themagroep Gasloze nieuwbouw van het ZEN-platform heeft recent een brochure gemaakt met daarin het hele spectrum van praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Niels van Alphen, commercieel directeur van warmtepomp […]

Aardgasvrij en BENG gaan goed samen

5 april 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Verslag van de sessie over aardgasvrije nieuwbouw die voldoet aan de BENG-eisen, tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door Henk Bouwmeester. Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen (bijna) energieneutraal zijn (BENG). Vanaf 1 juli van dit jaar vervalt […]

Pionieren met energiezuinige nieuwbouw in de Nobelhorst

5 april 2018

Verslag van de sessie over de ervaringen van de gemeente Almere bij het realiseren van de wijk Nobelhorst, tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door Anton Coops. “All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way.” Anne Marie van Osch (gemeente Almere) citeert Tolstoi als […]

Boete doen bij Stedin: de inkeerregeling

3 april 2018

Verslag van de sessie over de gastransitie voor netbeheerders tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door Anton Coops. Het schijnt dat er rond Pasen een bovengemiddelde belangstelling is voor de biecht; het aloude katholieke sacrament van boete en verzoening. Dat schrijft de Volkskrant tenminste, daags na de ‘historische’ ZEN middagconferentie […]

Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

3 april 2018

Op 29 maart komen maar liefst 320 professionals bijeen in het monumentale Fort Voordorp in Utrecht om te discussiëren en te leren over aardgasvrije nieuwbouw. De timing is perfect. Omstreeks 14.00 dringt het nieuws door dat de gaskraan in Groningen in 2030 helemaal dichtgaat.

ZEN Brochure: Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas

29 maart 2018

In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

Kosten aardgasvrije warmteconcepten nieuwbouwwoningen

28 maart 2018

Bureau DWA heeft op verzoek van de partners van het Lente-akkoord een vergelijkende kostenanalyse uitgevoerd voor zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten. Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet. Uitgangspunt is de referentie tussenwoning […]

Topkok Pierre Wind: “Kookevolutie dankzij inductie”

16 maart 2018

Hij was niet meteen enthousiast, maar is nu om. Topkok Pierre Wind ervaart elektrisch koken op inductie als fijn en handig. Het is volgens de kookfanaat overigens een misverstand dat koken op inductie gevaarlijk zou zijn en dat het niet mogelijk is om op deze wijze te wokken of hoogstaande culinaire gerechten te vervaardigen. Vandaar […]

Aardgasvrij, BENG en duurzaam bouwen op de kaart

9 maart 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Aardgasvrije gebouwen worden de norm. Alle nieuwbouw moet voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) – vanaf 1 januari 2020. Daarbij neemt de roep om circulair bouwen toe. Geschikte technieken en goede praktijkvoorbeelden vindt u nu met de […]

“Stop nu met de verkoop van gasfornuizen”

28 februari 2018

We raken sneller van het aardgas af als we geen gasfornuizen meer verkopen en stoppen met het aanleggen van aardgasleidingen in nieuwbouwwijken. Aardgasleidingen in steden moeten ook niet in stand worden gehouden worden voor groengas of waterstofgas. Dat helpt om de klimaatdoelen te realiseren en de aardbevingen in Groningen te verminderen. Dat zegt Liesbeth van […]

Nieuwbouw sneller van aardgas af

2 februari 2018

Nederland moet veel sneller van het gas af, te beginnen met nieuwbouw. De Tweede Kamer heeft de gasvrij-ambitie uit het Regeerakkoord inmiddels aangescherpt, mede als gevolg van de recente zware aardbeving in Groningen. Afgelopen dinsdag werden in de Tweede Kamer de gewijzigde Elektriciteitswet en Gaswet aangenomen met een breed gesteund amendement over het laten vervallen […]

RVO.nl uitgave: Samen aan de slag met aardgasvrij

2 februari 2018

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte/RVO.nl heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inspiratie-uitgave gemaakt voor gemeenten, getiteld “Samen aan de slag met aardgasvrij”. Aan de hand van praktische voorbeelden laat de uitgave zien waarom we van het aardgas af gaan en wat dat in de praktijk betekent, zowel voor de gemeenten als voor andere […]

Stedin faciliteert openbreken aardgas-contract bij nieuwbouw

31 januari 2018

Netbeheerder Stedin laat in een persbericht weten dat ontwikkelaars bij nieuwbouw de mogelijkheid krijgen om reeds aangegane contracten op basis van aardgas open te breken als een elektriciteitsnet ook mogelijk is.  Een prima regeling, maar wel met een vreemde naam. Stedin spreekt in het persbericht namelijk van een “inkeerregeling”; dat is terminologie die normaal gesproken door de […]

Nieuwbouw aardgasvrij!

18 januari 2018

Dit opinieartikel van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 16-01-2018 in het FD. Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen. Een groot gedeelte van het Nederlandse aardgas wordt in woningen gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. […]

Gasvrije nieuwbouw wordt de norm in Zeeland

16 januari 2018

Drie van de vier grootste gemeenten van Zeeland, te weten Middelburg, Vlissingen en Goes zien in hun plannen af van de aanleg van aardgasleidingen. De gemeenten Kapelle, Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland bouwen grote woningbouwprojecten aardgasvrij. In Terneuzen wordt volgens een woordvoerder wél over het thema gesproken, maar zijn er nog geen concrete plannen voor grote […]

ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

21 december 2017

Hoe gaan we gasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Op donderdagmiddag 29 maart organiseert het Lente-akkoord het congres Gasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Positieve ervaringen met gasloze nieuwbouwwijken

13 oktober 2017

Het Regeerakkoord is duidelijk over de transitie naar aardgasloze nieuwbouw. Het nieuwe kabinet wil dat in 2021 zo’n 50.000 nieuwe woningen worden opgeleverd zonder aardgas. Daarmee wordt aardgasloos bouwen in één klap de nieuwe realiteit. Het ZEN-platform wil dan ook zoveel mogelijk kennis en ervaring opdoen met gasloze alternatieven. Wat zijn de kinderziektes? Waar vinden […]

Opinie: ‘Elektrisch koken vereist meer dan inductieplaat en nieuwe pannen’

1 september 2017

Deze column van Harm Valk (Nieman RI) verscheen op 18 augustus op de Duurzaam Gebouwd website We gaan van gas los. Maar beseft de consument dat wel? Volgens mij vergeten we dat liefde door de maag gaat; niet alleen bij mannen trouwens. Omarmen van de energietransitie begint in de keuken! Tussen beleidsmakers en deskundigen is […]

Geen verplichte gasaansluiting meer voor nieuwbouw

30 juni 2017

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Minister Kamp van EZ heeft hiervoor op 26 juni een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.  Kamp: ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we […]

Aardgas is uit. Wat nu?

22 juni 2017

Verslag van de kennissesie over gasloos bouwen tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Henk Bouwmeester Trending topic onder bouwprofessionals: gasloos wonen. De hoogtijdagen van het aardgas liggen duidelijk achter ons. Deze omslag valt, toeval of niet, samen met de trend naar zeer energiezuinig bouwen. Peter Heijboer (Adviesbureau DWA) laat de opties voor gasloos […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties