Tag: Gebruikerservaringen

Kijken: Trends en (meet)ervaringen bij energieneutrale woningen en gebouwen

3 april 2015

Ronald Schilt van Merosch heeft op Building Holland de eerste gebruikservaringen en cijfers gepresenteerd van twee projecten: de EnergieNul en Nul op de Meter-woningen in Rijswijk Buiten en de (NESK) school Plein Oost in Haarlem. “Het begint met een heldere ambitie en doelen stellen”, aldus Schilt. Kenmerkend voor beide projecten is de ‘lange staart’. In […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties