Tag: Glas

Aandacht voor drievoudig glas in De Volkskrant

21 november 2014

Eén laag glas extra, dubbel zo zinnig! Drie is twee keer beter. Deze koppen staan vandaag boven een uitgebreid, positief getoonzet artikel in De Volkskrant over drievoudig glas.  Naar aanleiding van het verschijnen van de vernieuwde Lente-akkoord factsheet “Drievoudig glas en bijpassende kozijnen” interviewde De Volkskrant Claudia Bouwens (Lente-akkoord), Kees Bel (Ymere) en Harm Valk (Nieman RI). Een […]

Vernieuwde Lente-akkoord factsheet ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’

13 november 2014

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Om te komen tot energieleverende nieuwbouw moet het energieverlies via de schil worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Expertbijeenkomst ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’

31 juli 2014

Op vrijdagmorgen 3 oktober organiseert het Lente-akkoord een expertbijeenkomst ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de tekst van de factsheet ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’ van december 2013 kritisch onder de loep genomen en waar nodig geactualiseerd. We zijn met name nog op zoek naar de expertise van kozijnfabrikanten (vooral hout) die hieraan […]

Isolatieglas infographic

23 juli 2014

JLM glas uit Vleuten heeft een infographic laten maken over de mogelijkheden, de (kosten)besparingen en de voordelen van isolatieglas. Vanuit veel verschillende hoeken kreeg het bedrijf vragen over de duurzaamheid, energiebesparingsmogelijkheden en de te realiseren kostbesparing bij toepassing van isolatieglas. De onderstaande informatie is bijeengebracht door John van Beek van JLM glas. Klik hier voor grote versie van de […]

Lente-akkoord Factsheet: Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen

13 december 2013

Om te komen tot energieneutrale nieuwbouw moet het energieverlies via glas worden beperkt. Deze Lente-akkoord factsheet beschrijft de stand van zaken rond drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen.

Aandachtspunten drievoudig glas

27 juni 2013

Een raam met HR++-glas verliest acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5,0. Daarom werken de partners van het Lente-akkoord aan een Factsheet Toepassing drievoudig glas.

Gezocht: ervaringen met drievoudig glas

14 juni 2013

Heeft u al eens drievoudig glas toegepast in een van uw projecten? Dan willen wij u vragen om een korte enquête in te vullen. Het kost u niet meer dan twee minuten.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties