Tag: ISDE

Wiebes reageert op brief over beëindiging ISDE in nieuwbouw

7 januari 2020

Minister Wiebes heeft gereageerd op de brief van de Lente-akkoord partijen over zijn besluit om de ISDE vanaf januari 2020 niet langer open te stellen voor investeringen in nieuwbouw waarvoor de gasaansluitplicht is vervallen. De minister heeft besloten om een overgangsregeling in te stellen voor particulieren. Voor zakelijke partijen wordt echter geen overgangsregeling getroffen. De […]

Beëindiging ISDE subsidie veel te abrupt

1 december 2019

De Lente-akkoord partners Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw hebben op 29 november schriftelijk gereageerd op de aankondiging van minister Wiebes dat hij met ingang van 1 januari 2020 geen ISDE-bijdragen meer ter beschikking wil stellen voor nieuwbouw. Volgens de Lente-akkoord partners is de tijd tussen bekendmaking en invoering van de maatregel (slechts zes weken) […]

ISDE subsidie interessant voor marktpartijen

5 mei 2017

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is er voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van EZ, uitgevoerd door RVO.nl. De ISDE aanvragen kan tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen […]

Warmtepompen lucratief voor nieuwbouwwoningen – met ISDE subsidie

15 februari 2017

In opdracht van Stedin heeft DWA de kosten vergeleken van nieuwbouwwoningen die op het aardgasnet worden aangesloten en woningen die als ‘all-electric’ worden uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is dat het (over 15 en over 30 jaar gezien) financieel lonend is om een warmtepomp te installeren in alle typen nieuwbouwwoningen, behalve in kleine appartementen. […]

Warmtepompen populair bij aanvraag ISDE-subsidie

8 september 2016

Er is pas voor 19 miljoen euro subsidie aangevraagd via de ISDE regeling terwijl er dit jaar toch 70 miljoen euro beschikbaar is. Warmtepompen zijn het populairst onder de aanvragers. ISDE staat voor InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en is in het leven geroepen voor subsidie op warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van het subsidiebedrag […]

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ook voor professionals

5 januari 2016

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is er voor zowel particulieren als voor zakelijke gebruikers. In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Er zijn geen belemmeringen voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars die nieuwbouw verkopen, waarvoor zij subsidie uit de […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties