Tag: Isolatiewaarde

EPC in Staatsblad gepubliceerd

2 oktober 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.

Gedifferentieerde isolatiewaarden toegelicht

29 september 2014

De isolatiewaarden voor de dichte delen worden per 1 januari 2015 gedifferentieerd verhoogd: naar 4.5 m2K/W voor gevels en 6 m2K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2K/W. Dit is op 26 september gepubliceerd in het Staatsblad.

EPC-eisen en Rc-waarden 2015 bekend

10 juni 2014

Op 20 mei is het ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit doorde minister naar de Tweede en Eerste Kamer verzonden. De belangrijkste wijzigingen betreffen de EPC en de gedifferentieerde isolatiewaarden voor de gebouwschil: • De energieprestatiecoëfficienten van praktisch alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC geldt, worden aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau […]

Gedifferentieerde eis gebouwschil aangenomen in Tweede Kamer

30 januari 2014

Op verzoek van de partners van het Lente-akkoord heeft de minister de eis om de gebouwschil in 2015 naar een Rc van 5,0 te brengen, gedifferentieerd. Dit houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Op 18 december 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met deze differentiatie van […]

Nog geen definitieve keuze over aanscherping EPC

3 december 2013

Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan.

Antwoord minister Blok op brief Rc 5,0

8 juli 2013

Minister Blok neemt het voorstel van de Lente-akkoord partijen voor een gedifferentieerde Rc-eis per 1 januari 2015 mee in de definitieve besluitvorming, heeft de minister in een brief van 28 juni 2013 aan de voorzitters van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes laten weten. Hij geeft aan dat voorbereiding van de aanscherping nog geruime tijd […]

Aandachtspunten drievoudig glas

27 juni 2013

Een raam met HR++-glas verliest acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5,0. Daarom werken de partners van het Lente-akkoord aan een Factsheet Toepassing drievoudig glas.

Claudia Bouwens blogt – Energielabel: papieren tijger?

26 april 2013

Deze week verscheen er een spraakmakend blog van de hand van Claudia Bouwens (programma leider Lente-akkoord) op de website Duurzaamgebouwd.nl  Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van twee onderzoeken. In het ene onderzoek zochten we in de bouwpraktijk naar mogelijk optredende knelpunten bij het toepassen van hogere isolatiewaarden, zodat we vervolgens deze […]

Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd

6 maart 2013

Wij vragen de minister om de vorig jaar aangekondigde hogere isolatie-eisen niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren.

Onderzoek hoogwaardige thermische schil

20 februari 2013

Afgelopen najaar zijn er in opdracht van het Lente-akkoord discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden over het voornemen van de minister om de Rc-waarde van gebouwen per 1 januari 2015 van 3,5 naar 5,0 te verhogen. Er is onderzoek op de bouwplaats gedaan waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken. De ervaringen […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties