Tag: ISSO

Programma Nationaal Energielabel Congres is bekend

30 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Zowel bij de woningbouw als bij de utiliteit. Het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op woensdag 8 oktober tijdens Energie 2014, gaat nader in op de verschillende veranderingen. Het dagprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 09.30 uur  Ontvangst met koffie 10.00 uur  Plenaire opening 10.20 uur  […]

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

16 september 2014

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Nationaal Energielabel Congres

16 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Tijdens het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op de vakbeurs Energie 2014, worden alle veranderingen in kaart gebracht. Het vernieuwd energielabel voor woningen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie in Brussel.  Particuliere eigenaren van een woning kunnen dan zelf een energielabel […]

ISSO-publicatie open WKO-systemen aangepast aan wet- en regelgeving

25 april 2014

Vanaf 1 oktober 2014 mogen alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt voor ontwerp, installatie en beheer. De open systemen worden behandeld in de onlangs vernieuwde ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’.  De vernieuwde ISSO-publicatie 39 reikt ook een methode aan om het rendement van WKO-systemen te bepalen, […]

Verplicht energielabel nieuwe utiliteitsgebouwen komt eraan

8 november 2013

Nieuwe utiliteitsgebouwen moeten naar verwachting vanaf 1 juli 2014 beschikken over een energielabel. Dit betekent dat bij de oplevering moet worden getoetst of de energiebesparende maatregelen, zoals staat in de EPC-berekening, echt zijn gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan deze verplichting per januari 2014 te publiceren en op te nemen […]

Samenwerkingsverband Duurzame Opleiders

27 september 2013

Duurzame Opleiders, een samenwerking tussen DWA, ISSO en AcademyNL, biedt een compleet cursusoverzicht voor de bouw- en installatiesector. Tijdens het PassiefBouwen Event 2013, op 24 september 2013, werd het nieuwe samenwerkingsverband gelanceerd. AcademyNL, ISSO en DWA bieden gezamenlijk een compleet en goed ontsloten cursusportfolio aan. Hiermee willen zij de bouwkolom de juiste kennis en vaardigheden aanbieden […]

Update opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw

31 mei 2013

In de geupdate versies 2.10 van de opnameprotocollen zijn de opmerkingen en wensen n.a.v. het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw verwerkt. De opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw zijn gepubliceerd op de website van ISSO. In de versie 2.10 zijn alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van versie 2.09 geel gemarkeerd. Download het Opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw woningen. Download het Opnameprotocol Energielabel […]

Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)

17 mei 2013

Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties. De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst […]

Handleiding opnameprotocollen woningbouw en utiliteitsbouw

26 april 2013

DWA heeft in opdracht van Agentschap NL een handleiding geschreven voor toepassing van de ISSO opnameprotocollen, met tips om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties