Tag: Kwaliteitsborging

Maak Energielabel onderdeel van kwaliteitsborging

1 februari 2013

Het pilotproject waarin het Energielabel Nieuwbouw is toegepast in twaalf woningprojecten nadert zijn voltooiing. De deelnemers zijn enthousiast, vooral omdat de pilot belangrijke inzichten verschaft.

Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

31 mei 2012

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties