Tag: MPG

Milieuprestatie voor gebouwen (MPG) wordt 1 juli aangescherpt

23 maart 2021

Dit artikel verscheen eerder op de website van W/E adviseurs Per 1 juli 2021 wordt de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. In 2050 moeten we […]

Opinie: MPG uitvragen en aanscherpen: oppassen daarmee!

15 mei 2020

Dit opinie-artikel van Menno Schokker (Merosch) verscheen eerder op cirkelstad.nl. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt waarschijnlijk verscherpt van 1,0 naar 0,8 in 2021 en naar 0,5 in 2030. Tegelijkertijd zien we in prijsvragen de MPG een steeds prominentere rol spelen. In principe een goede ontwikkeling, maar we moeten met de toepassing van de MPG […]

Lente-akkoord partners signaleren gebreken in MPG-methodiek

20 maart 2020

De Lente-akkoord partners schrijven aan minister Knops dat ze zich kunnen vinden in de aanscherping van de MPG van 1,0 naar 0,8. Maar voordat er een verdere aanscherping wordt doorgevoerd naar 0,5, zien de partners graag dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid en de kosten.

BENG én ook nog MPG, is bouwen nog wel mogelijk?

7 november 2019

Dit artikel van John Mak en David Anink (W/E adviseurs) verscheen eerder op milieudatabase.nl BENG én MPG, is bouwen dan nog wel mogelijk? Het antwoord luidt: ja, maar je moet  er wél goed over nadenken. Focussen op alleen de energieprestatie of alleen de milieuprestatie leidt al snel tot een suboptimaal resultaat, vanwege de interactie tussen […]

Circulariteit in de bouwregelgeving

24 september 2019

Verslag van de sessie over de MPG en de bouwregelgeving met Harry Nieman tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 17 september – door Henk Bouwmeester Het Bouwbesluit stelt eisen aan de milieuprestaties van een gebouw, uitgedrukt in de MPG1. De MPG vormt een indicatie van de milieubelasting van alle componenten en materialen die in een gebouw […]

ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen

28 juni 2018

Dinsdagochtend 18 september, 10:00-12:00 uur, midden van het land Niet alleen de energieprestatie van een gebouw is maatgevend voor duurzaamheid. De milieu-effecten van de gebruikte grondstoffen en materialen tellen ook mee. Het is de kunst het optimum te vinden. Ontwikkelaars en bouwers binnen het ZEN platform geven aan dat zij verdieping wensen op het gebied […]

Pieter Nuiten (W/E adviseurs) over grenswaarde MPG

16 februari 2018

Dit artikel verscheen op 6 februari 2018 op Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd interviewde Pieter Nuiten (W/E adviseurs) over de strengere grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) die dit jaar is ingevoerd. In 2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren aan de nieuwe eis voldoen. Nuiten heeft ruime ervaring in het maken en controleren van EPC-berekeningen […]

Nieuwe gids Milieuprestatieberekeningen

12 januari 2018

Eind december 2017 kwam de herziene versie uit van de Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen – hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen. De nieuwe versie heet: Milieuprestatieberekeningen. De gids is een praktisch hulpmiddel voor interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van […]

Invoeringsdatum grenswaarde MPG per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd

15 december 2017

De invoering van de grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd. Dit heeft minister Ollongren deze week in een brief aan de partijen in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw laten weten. De Lente-akkoord partners hebben de minister op 17 november schriftelijk om uitstel gevraagd omdat zij van mening zijn […]

ZEN Factsheet over MPG: ‘Op weg naar circulaire woningbouw’

24 november 2017

De Milieuprestatie Gebouw (MPG) geeft per gebouw aan wat de milieueffecten zijn van het gebruik van (bouw)materialen en installaties. Daarbij is voor nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2018 de wettelijke eis gesteld op maximaal € 1 per m2 bvo per jaar.

Lente-akkoord vraagt minister om hiaten in MPG-bepaling aan te vullen

21 november 2017

Het afgelopen jaar hebben de partners in het Lente-akkoord ZEN programma samen met NVTB onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen met de MPG-methodiek voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport dat vorige week naar minister Ollongren is verstuurd. Een grote stap naar circulariteit in de bouw is het bevorderen van verantwoorde keuzes […]

Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG

21 september 2017

In januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. Vooruitlopend op dat moment wil het ZEN Platform via de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Ervaringen uit de markt zijn hierbij essentieel. Op 10 juli kwam de themagroep MPG voor de derde maal bijeen. Allereerst zijn de resultaten […]

Milieuprestatie gebouwen: leerervaringen

11 juli 2017

Naar verwachting wordt per 1 januari 2018 een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit opgenomen. Wat betekent deze milieuprestatie van gebouwen voor zeer energiezuinige nieuwbouw? Hoe scoren PV-panelen op milieugebied? Kunnen we BENG- en NOM-woningen realiseren én aan de MPG voldoen? En wat betekent dit voor het ontwerpen van woningen in het algemeen? Op […]

Verslag: eerste bijeenkomst themagroep MPG

26 april 2017

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn. Vooruitlopend op de invoering […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties