Tag: NEPROM

Blog: EPC 0,4: een impuls voor de nieuwbouw

12 december 2014

Snel snel snel, die omgevingsvergunning indienen voor het einde van het jaar. Nu nog kosten besparen, zodat de VON-prijzen laag kunnen blijven en we de woning nog kunnen verkopen. Is een EPC 0,4 dan echt een bedreiging voor het verkopen van nieuwbouwwoningen of juist een kans? Deze column van Onno Dwars (Vastgoedontwikkelaar/ Manager duurzaamheid, VolkerWessels […]

Woning 7.000 euro duurder door EPC-aanscherping goede inschatting

19 maart 2014

De aanscherping van de EPC leidt tot een hogere VON-prijs, zei minister Blok in de Tweede Kamer en bevestigen nu ook ontwikkelaars.

Vastgoed-profs over toekomstige energieprestatie-eisen

13 maart 2014

Oud cursisten van de Leergang Projectontwikkeling spreken zich uit: de volgende stap wordt vooral gerealiseerd met gas en zonnepanelen.

EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw

15 januari 2014

De EPC wordt per 2015 toch aangescherpt naar 0,4. Dit besloot de Tweede Kamer  op 18 december 2013. De aanscherping geldt alleen voor woningbouw. In de afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL een studie uitgevoerd naar de voorgenomen aanscherping van de EPC-waarden voor woningbouw (van 0,6 naar 0,4) […]

‘Uitstel lagere epc een goede zaak, meerkosten te hoog’

6 december 2013

Minister Blok twijfelt. Wel of niet de epc verhogen in 2015? Directeur Jan Fokkema van de Neprom, weet het zeker: “Niet doen.” Neprom is een van de partijen uit het lenteakkoord. Met de overheid spraken ze af dat de epc in 2015 van 0,6 naar 0,4 gaat. Nieuwe woningen moeten in 2020 namelijk bijna helemaal […]

Nul-op-de-meter woning verdient meer

22 november 2013

Vorige week maakte minister Dijsselbloem bekend dat hij de regeling voor hypothecair krediet aanpast, zodat voor nul-op-de-meter woningen die geen energie verbruiken een hogere hypotheek kan worden verkregen. Hoewel de inzet van de minister te prijzen valt, is de verruiming veel te karig om ook daadwerkelijk effect te kunnen hebben, aldus Bas van de Griendt […]

Cobouw: Gekrakeel rond energielabel

2 juli 2013

“Branche-organisaties uit de bouw zitten met smart te wachten op één energielabel voor de nieuwbouw en bestaande woningen. Voorlopig is het een gebed zonder eind”, schrijft de Cobouw in de Bijlage Duurzaamheid & Energie van vrijdag 29 juni 2013.In het artikel komen de vier branche-organisaties van het Lente-akkoord in de personen Jan Fokkema (NEPROM), Leendert […]

Stimuleer ook energiezuinige nieuwbouw

1 maart 2013

NEPROM, NVB en Bouwend Nederland vragen minister Blok om stimuleringsmaatregelen uit het Woonakkoord ten goede te laten komen aan energiezuinige nieuwbouw.

Rechtsgeldig Energielabel gevraagd

8 januari 2013

NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes hebben minister Blok opgeroepen om ontwikkelingen rond het Energielabel Nieuwbouw in gestaag tempo door te voeren.

NEPROM: pas regeling aansluitplicht warmtenetten aan

23 januari 2012

In een brief aan Minister Spies reageert NEPROM, partner in het Lente-akkoord, op het Veeg- c.q. Bouwbesluitdat in december 2011 werd gepubliceerd en dat op 18 januari 2012 in de Tweede Kamer werd besproken. Volgens de NEPROM kleven er nadelen aan de in het Veegbesluit opgenomen overgangsregeling. Die regeling voorziet in een voortdurende verplichting tot […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties