Tag: Nieuwbouw

Nieuwbouwcijfers 2020

3 februari 2021

In 2020 werden ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot bijna 8 miljoen woningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Aardgasvrij In 2020 werd 87%  van de nieuwbouwwoningen opgeleverd […]

Innovatieve betaalbare nieuwbouw in de etalage

3 mei 2019

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 naar inspirerende voorbeelden van bouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde de concepten vervolgens op mate van repeteerbaarheid en wijze van oplevering. De meest innovatieve projecten zijn nu bijeengebracht in de zeer lezenswaardige publicatie ‘Innovatieve betaalbare nieuwbouw’. Met […]

Win een print exemplaar van het Energievademecum

19 februari 2016

Er is nu ook een ‘print on demand’ editie van het Energievademecum beschikbaar. Om dat te vieren verloot het Lente-akkoord drie gedrukte exemplaren onder de lezers van de Lente-akkoord Nieuwsflits.

Panklare informatie voor uw potentiële kopers of huurders

4 februari 2016

Aanbieders van nieuwbouw en andere professioneel betrokkenen kunnen voor vakkennis en consumenteninformatie voortaan terecht op het kennisplatform van de consumentenwebsite www.bewustnieuwbouw.nl. Deelname aan het platform is kosteloos. Het platform BewustNieuwbouw.nl – een initiatief van de NEPROM – biedt allerhande informatie die professionele partijen kunnen gebruiken in de communicatie richting hun (potentiële) kopers of huurders. De […]

TNO: duurzame vervangende nieuwbouw effectiever dan renovatie

24 september 2015

Het op grotere schaal vervangen van oudere huizen door duurzame energieneutrale woningen kan een substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen in het Energieakkoord. Dankzij innovatie in de bouwindustrie kunnen oude woningen nu binnen 1-6 weken worden vervangen door comfortabele, energiezuinige nieuwe huizen. Als gedateerde woningen met een EFG-label worden vervangen door nieuwe energiezuinige huizen kan […]

Bewoners tevreden over Nul op de Meter nieuwbouw

8 mei 2015

Energiesprong heeft bij een Nul op de Meter nieuwbouwproject het energieverbruik en de bewonerstevredenheid laten onderzoeken door RIGO, Van Beek en TNO. Conclusie: de beloofde prestaties worden gehaald en de bewoners zijn tevreden. In het project zijn zonnepanelen (PV) en HR-ventilatie toegepast in combinatie met een goed geïsoleerde en kierdichte schil (RC = 4,1 m²·K/W). […]

Kickoff platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’

3 mei 2015

Op 26 mei wordt het nieuwe platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ gelanceerd met een startbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Het doel van ‘ZEN voor de klant’ is een gekantelde woningmarkt, waarbij energie niet langer een kostenpost is als gevolg van wettelijke verplichtingen, maar juist een unique buying point voor de consument. […]

Veel nieuwbouwwoningen niet levensloopgeschikt

24 april 2015

Veel nieuwbouwwoningen zijn niet geschikt voor senioren die met behulp van zorg aan huis en/of hulpmiddelen langer thuis moeten blijven wonen. Nieuwbouw heeft vaak een kleine entree en hal, smalle verkeersruimten en kleine sanitaire ruimten, die met een rollator of rolstoel beperkt toegankelijk zijn. Tot die conclusie komt VACpunt Wonen op basis van advieswerk in 2014. […]

Bewust Nieuwbouw: consumentensite over nieuwbouwwoningen

17 april 2015

De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd voor consumenten over nieuwbouw. De website biedt actuele en toegankelijke informatie over het kopen en huren van een nieuwbouwhuis, vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels.

Energie-efficiënt huis verkoopt beter

13 april 2015

Bouwers die woningen energie-efficiënter maken dan de minimum-eis, kunnen rekenen op een betere verkoop. De oude stelregel uit de vastgoedsector dat extra energiezuinige woningen geen meerwaarde hebben, lijkt ruimschoots achterhaald. Kopers goed informeren en ontzorgen helpt, ontdekken bouwers en ontwikkelaars. Financieringsarrangementen ook. Reden voor onder meer Neprom en NVB om de druk op banken om over de brug te komen op te voeren. Dit artikel verscheen in Cobouw op […]

Update 2015 energiekosten nieuwbouwwoningen – de uniforme bepalingsmethodiek

3 april 2015

In opdracht van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw heeft DPA Cauberg Huygen in 2014 een uniforme berekenings-methodiek opgesteld om de energierekening van een nieuwbouwwoning op een genormeerde manier te voorspellen. De in de methodiek genoemde energiekosten zijn per 26 maart geactualiseerd.    Met de berekeningsmethodiek Energiezuinige Nieuwbouw heeft een ontwikkelaar snel inzicht in de toekomstige energienota […]

Brief aan minister over chaos bij definitief energielabel

20 maart 2015

De partners van het Lente-akkoord hebben op 17 maart een brief naar minister Blok gestuurd over de grote aanloopproblemen bij het aanvragen van een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen. Twee maanden na de invoering zijn er nog steeds problemen met de webtool voor het energielabel voor nieuwbouwwoningen. Door de digitale problemen moeten veel aanvragen via een […]

Bijna 7 jaar Lente-akkoord: een terugblik

12 december 2014

December is traditiegetrouw een maand van terugblikken. Daarom een terugblik op bijna zeven jaar Lente-akkoord. Wat heeft het Lente-akkoord in die periode gerealiseerd? Aanscherping begeleiden De belangrijkste aanleiding voor het afsluiten van Lente-akkoord was om de stapsgewijze aanscherping van de energieprestatie zonder schokken, zonder hakken in het zand en zonder problemen in de markt te […]

Energielabel voor nieuwbouwwoning krijgt A zonder plusjes

6 november 2014

Het energielabel dat vanaf januari 2015 voor woningbouw wordt ingevoerd, blijft beperkt van G tot A. Er komen geen woninglabels met A+ of A++. Dat heeft het ministerie van BZK in oktober besloten. Dit besluit is een gevolg van de weerstand die het voorstel van het ministerie bij marktpartijen had opgeroepen.  Het ministerie had eerder […]

Blog: Nieuwbouwwoningen beter naar nul-op-de-meter

14 oktober 2014

Het afgelopen jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan met het realiseren van nul-op-de-meter (NOM)-renovaties van enkele bestaande woningen. Daaruit komt naar voren dat het technisch goed mogelijk is om deze woningen naar dit gevraagde niveau te tillen. Deze column van Jeroen Harbers (Senior consultant WonenBreburg) verscheen op Toolkit op 8 oktober In de praktijk moet natuurlijk […]

Nationaal Energielabel Congres

16 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Tijdens het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op de vakbeurs Energie 2014, worden alle veranderingen in kaart gebracht. Het vernieuwd energielabel voor woningen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie in Brussel.  Particuliere eigenaren van een woning kunnen dan zelf een energielabel […]

Verslag Voorjaarssessie Nul-op-de-meter nieuwbouw

14 juli 2014

In betrekkelijk korte tijd heeft zich een nieuw fenomeen aangediend. Zowel in gerenoveerde woningen als nieuwbouwwoningen is het sinds een jaar mogelijk om bewoners een energienota aan te bieden van zegge en schrijven nul euro. Dat gaat vaak gepaard met nul kWh op de meter. De maandelijkse energierekening wordt vooraf cumulatief ingezet om, bijvoorbeeld, te investeren in zonnepanelen en een […]

Toelichting Energielabel nieuwbouw woningen

20 juni 2014

Op 5 juni 2014 heeft minister Blok in een brief aan de kamer uiteengezet hoe hij het vereenvoudigde energielabel voor woningen per 1 januari 2015 in wil voeren. Een korte toelichting.

Voorjaarssessie Nul-op-de-Meter nieuwbouw woningen (huur en koop)

2 juni 2014

Veel corporaties, bouwpartijen en ontwikkelaars willen meer weten over nieuwbouwwoningen inclusief energielasten, ook wel Nul-op-de-Meter-woningen genoemd. Corporaties vragen zich af: Wat levert het op voor mijn huurders? Hoe werkt dat technisch? Hoe kan ik het financieren? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Is het juridisch mogelijk? Bouwbedrijven en ontwikkelaars vragen zich af: Is het wel […]

Bereken de verwachte energierekening van uw nieuwbouwwoning

6 mei 2014

Hoe hoog is de energierekening van een nieuwbouwwoning? Tot nu toe was dat een black box, maar met een nieuwe berekeningsmethodiek is de toekomstige energienota van de gemiddelde bewoner te bepalen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties