Tag: Nieuwbouw

Eerste lichting EPN-adviseurs utiliteitsbouw geslaagd

23 april 2014

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eerste geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig. Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam […]

Minister scherpt nieuwbouweisen aan per 1 januari 2015

19 februari 2014

Per 1 januari 2015 geldt als norm voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4 of lager. Tevens moet de energieprestatie van nieuwe utiliteitsbouw 50 procent beter zijn dan in 2007.

Energierekening nieuwbouwwoning voorspellen

13 december 2013

Hoe hoog is de energierekening van een nieuwbouwwoning? Tot nu toe is dat een black box. Binnenkort gaat dat veranderen. De komende twee maanden ontwikkelt DPA Cauberg Huygen voor de partners van het Lente-akkoord een uniforme berekening om de energierekening van een nieuwbouwwoning op een genormeerde manier te voorspellen.  Zo kunnen woningen ‘in de etalage’ […]

Publicatie: Referentiewoningen nieuwbouw 2013

15 november 2013

Sinds december 1995 moet bij de bouwaanvraag van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen een berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) worden toegevoegd. Deze EPC-eis is in de loop der jaren meerdere malen aangescherpt. Om het effect van energiebesparende maatregelen te kunnen tonen, gebruikt Agentschap NL voorbeeld- of referentiewoningen. De laatste set referentiewoningen nieuwbouw van Agentschap NL dateert […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

Triodos hypotheek ook voor nieuwbouw

16 april 2013

Triodos Bank stimuleert woning-eigenaren om in energiezuinige woningen te wonen. De bank introduceert als eerste in Nederland een hypotheek waarbij de maandelijkse rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis. Zo is een duurzame woning ook financieel aantrekkelijk: het scheelt maandelijks fors in de vaste lasten. Hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. […]

Stimuleer ook energiezuinige nieuwbouw

1 maart 2013

NEPROM, NVB en Bouwend Nederland vragen minister Blok om stimuleringsmaatregelen uit het Woonakkoord ten goede te laten komen aan energiezuinige nieuwbouw.

Energiezuinige nieuwbouw met laag btw-tarief?

21 februari 2013

Claudia Bouwens blogt: Wat zou het mooi zijn als ook energiemaatregelen in nieuwbouw onder het 6% btw-regime zouden gaan vallen. Wishful thinking? Het Woonakkoord van vorige week legt veel nadruk op energiezuinigheid. Dat is winst voor duurzaam Nederland. Het is wel jammer dat alleen energiemaatregelen voor de bestaande bouw worden gestimuleerd. Wat zou het mooi […]

Kwaliteit nieuwbouwwoningen onderzocht

25 januari 2013

Nieuwbouwwoningen voldoen vaak niet op alle punten aan het Bouwbesluit. De van tevoren vastgestelde EPC wordt nogal eens niet gehaald.

Consumentenvoorlichting over energiezuinige nieuwbouw

25 januari 2013

Stichting LNP blijft zich samen met de partners van het Lente-Akkoord inzetten om energiezuinige nieuwbouw te promoten onder een zo breed mogelijk publiek. Op de site van de stichting is veel voorlichtingsmateriaal voor u beschikbaar gemaakt. U vindt er onder andere een toolbox met een uitgebreid pakket teksten en beelden; direct bruikbaar voorlichtingsmateriaal dat gericht is op de consument. Maak hier vooral […]

Ventilatietoets nieuwbouwwoningen

31 oktober 2012

Vanaf 1 juli 2013 wordt alle nieuwbouw bij oplevering verplicht getoetst op energieprestatie. Aan de hand van die toetsing wordt het energieprestatiecertificaat bepaald en afgegeven. Als opdrachtgever/verkoper kunt u er vrijwillig voor kiezen om tegelijkertijd ook de ventilatie van de woning te laten toetsen. Op die manier kunt u uw koper of huurder niet alleen […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties