Tag: Opnameprotocol

Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert

22 maart 2017

Verslag van de kennis-sessie met Kees Arkesteijn (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart, aangevuld met een interview – door Henk Bouwmeester. Op 21 februari van dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel is de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van gebouwen te borgen in plaats van alleen […]

Nieuw protocol voor toets bij oplevering

27 februari 2017

Om zeker te zijn dat een ZEN-woning inderdaad zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal of energieleverend is, en tevens goed geventileerd, is het toetsen bij oplevering een belangrijke voorwaarde. Waar moet je precies op toetsen? Kees Arkesteijn van ISSO weet hier alles van. Hij heeft in 2013 op verzoek van het Lente-akkoord het opnameprotocol voor nieuwbouw […]

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

16 september 2014

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Nieuwe stap ontwikkeling bouwtoezicht

18 juli 2014

Eind juni is een consultatieversie van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ gepubliceerd. Het is een volgende stap in de ontwikkeling tot een nieuw stelsel voor bouwtoezicht. De partners van het Lente-akkoord zien in deze ontwikkeling een kans om te borgen dat ook in de woningbouw de EPC bij oplevering wordt aangetoond. Het opnameprotocol voor […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen

20 juni 2014

Wat zijn de ervaringen tot nog toe met het opleverprotocol? Thunnissen vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt wel en wat werkt (nog) niet. Hoe pakt het uit op de bouwplaats en hoe er wordt gecommuniceerd met de klant? Ook Thunnissen behoort tot de avant garde die in een vroeg stadium […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour

16 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Marco Kranenburg (ERA Contour) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Begeleid door bureau Nieman en DWA deed […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: Ymere

9 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Ymere vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? De inkt van de oplevertoets was nog maar net […]

Nieuwe Lente-akkoord factsheet: ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’

2 mei 2014

De factsheet ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’ is er voor bouwbedrijven die aan de slag willen met de oplevertoets. De sheet bevat recente ervaringen van bouwbedrijven die al met het opnameprotocol werken.

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf

25 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Smit’s Bouwbedrijf vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? “Toen wij in juni 2012 hoorden dat er […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe

18 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Trebbe vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Bouwbedrijf Trebbe werkt van meet af aan met het […]

Update opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw

31 mei 2013

In de geupdate versies 2.10 van de opnameprotocollen zijn de opmerkingen en wensen n.a.v. het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw verwerkt. De opnameprotocollen Energielabel Nieuwbouw zijn gepubliceerd op de website van ISSO. In de versie 2.10 zijn alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van versie 2.09 geel gemarkeerd. Download het Opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw woningen. Download het Opnameprotocol Energielabel […]

Handleiding opnameprotocollen woningbouw en utiliteitsbouw

26 april 2013

DWA heeft in opdracht van Agentschap NL een handleiding geschreven voor toepassing van de ISSO opnameprotocollen, met tips om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen.

Claudia Bouwens blogt – Energielabel: papieren tijger?

26 april 2013

Deze week verscheen er een spraakmakend blog van de hand van Claudia Bouwens (programma leider Lente-akkoord) op de website Duurzaamgebouwd.nl  Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van twee onderzoeken. In het ene onderzoek zochten we in de bouwpraktijk naar mogelijk optredende knelpunten bij het toepassen van hogere isolatiewaarden, zodat we vervolgens deze […]

Markt wil verder met Energielabel Nieuwbouw

26 april 2013

De markt wil verder met het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw, hoe dan ook. Bij voorkeur verplicht, maar als het niet anders kan: vrijwillig. Dat was de belangrijkste conclusie  van de informatiebijeenkomst Energielabel Nieuwbouw op 18 april in restaurant Zuiver in Utrecht. Ruim honderd aannemers, ontwikkelaars, corporaties en energie-adviseurs blikten terug op de ervaringen in het zojuist afgesloten implementatietraject en keken vooruit […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

Opnameprotocollen EWN (Woningbouw) en EUN (Utiliteitsbouw)

1 april 2013

De opnameprotocollen EWN (Woningbouw) en EUN (Utiliteitsbouw) van ISSO (2013) zijn ontwikkeld op verzoek van (en met medewerking van) het Lente-akkoord. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen. Bij nieuwbouw is een berekening van de energieprestatie van het gebouw verplicht bij de bouwaanvraag, een EPC-berekening genoemd. Bij oplevering van het gebouw wordt gecontroleerd […]

Controles op de bouw hebben veel invloed op Energielabel

1 maart 2013

Voor een gevalideerd Energielabel in nieuwbouwprojecten zijn controles op de bouwplaats onmisbaar. In veel projecten leidden de controles tot een bijstelling van de vooraf berekende, energetische kwaliteit.

Kwaliteit nieuwbouwwoningen onderzocht

25 januari 2013

Nieuwbouwwoningen voldoen vaak niet op alle punten aan het Bouwbesluit. De van tevoren vastgestelde EPC wordt nogal eens niet gehaald.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties