Tag: Retail

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

14 oktober 2014

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties