Tag: RVO

Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018

21 februari 2020

Uit de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 van RVO blijkt dat de energiebesparing in de woningbouw ongeveer gelijk blijft. De stijging die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, is niet zichtbaar. Daar zijn verschillende redenen voor. In de energiebesparende maatregelen in de koopsector valt op dat de substantiële, vaak duurdere, besparingsmaatregelen zoals warmtepompen of […]

Informatiecampagne over installatie zonnepanelen

25 april 2019

De installatiesector en verkopers van zonnepanelen gaan voorlichting geven over de installatie van zonnepanelen. Brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland beginnen hier per direct mee, naar aanleiding van een inventarisatie door TNO van een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen.  In opdracht van RVO.nl bekeek TNO alle 27 bekende incidenten met brand bij zonnepanelen. Hiervan waren […]

RVO beantwoordt veelgestelde vragen over BENG

8 september 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Wat kost het om een bijna energieneutraal gebouw te bouwen? Zijn er al softwareprogramma’s die BENG kunnen berekenen? Betekent BENG gasloos bouwen? Hoe verhoudt BENG zich tot methoden en normen zoals EPC, PHPP, NZEB en NEN7120? Deze en nog veel […]

Energiecijfers gebouwen via RVO.nl

14 november 2016

Heeft u cijfers nodig over het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen? Of over de ontwikkeling van de energieprijzen? Wilt u weten hoe de stand van zaken is bij het toepassen van HR++-glas in kantoren? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft nauwkeurige en betrouwbare informatie over effectief CO2-reductiebeleid en energiebesparingsbeleid. U kunt zelf uw energiecijfers selecteren, groeperen […]

Frisse én energieleverende scholen klaar voor de toekomst

15 juli 2016

De eerste vier plaatsen in de Frisse Scholen Top 15 van RVO.nl worden bezet door energieleverende scholen, de drie daarop volgende scholen zijn energieneutraal. Twee van deze scholen zijn inmiddels een jaar gemonitord en doen wat ze beloven. Een opmerkelijk resultaat! In 2016 heeft RVO.nl voor de tweede keer de Top 15 Frisse Scholen samengesteld. […]

RVO-begrippenlijst nu ook als pdf-bestand

4 mei 2016

Er zijn momenteel veel begrippen in omloop als het gaat om de energie-ambities voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. In de praktijk is er verwarring over wat ze precies betekenen. De begrippenlijst van RVO geeft een overzicht en definities.  Wat is de definitie van ‘bijna energieneutraal’ (BENG) en wanneer gebruik je deze term? Wat is gebouwgebonden energieverbruik […]

IDEEGO subsidietender binnenkort open

24 juni 2015

De subsidie tenders voor de TKI’s Solar Energy, EnerGO en Switch2SmartGrids zijn in 2015 gecombineerd tot de iDEEGO-tender. De tweede IDEEGO tender opent op 1 juli 2015 en sluit op 15 september. In deze subsidieregeling kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die passen binnen één van de vijf programmalijnen van het iDEEGO programma, te weten: […]

Bypass voor webtool energielabel

11 mei 2015

Het ministerie van BZK heeft ons gemeld dat RVO een digitale bypass in de webtool voor het energielabel in werking heeft gesteld. Deze digitale bypass zorgt ervoor dat u als bouwer of ontwikkelaar uw eigen woningen bij RVO kunt aanmelden als deze niet vindbaar zijn in de energielabel webtool. In de webtool staat nu de […]

Nieuwe ronde RVO kennisvouchers vanaf 19 mei

11 mei 2015

Een MIT-kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Een  vraag rond de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten wordt neergelegd bij een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de MIT-kennisvoucher kan de ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen, hij moet daarvoor wel […]

RVO-update energielabel woningen

17 april 2015

RVO.nl verstuurt regelmatig updates over het reilen en zeilen van de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Voor de erkend deskundige zijn in afgelopen maanden enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De doorlooptijd voor schriftelijke aanvragen bedraagt momenteel 7 tot 8 weken.

Internationale kennis gebouwde omgeving

17 april 2015

Ongeveer een derde van de primaire energie gaat op in de gebouwde omgeving. Hoe kan worden bespaard op verwarming, koeling, verlichting en huishoudelijke en kantoorapparatuur? De publicatie ‘Internationale kennis in Gebouwde Omgeving’ geeft inzicht in onderzoek hiernaar binnen het International Energy Agency (IEA).  Binnen het IEA hebben landen verschillende zogeheten Implementing Agreements (IA’s) gesloten. Ze […]

Kijken: Klaas de Vries over RVO Database Energiezuinig gebouwd

3 april 2015

Tijdens Building Holland presenteerde Klaas de Vries (RVO) de Database Energiezuinig gebouwd, met daarin allerlei interessante energiezuinige bouwprojecten in Nederland. Hij geeft in zijn presentatie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de opgenomen projecten. De Database Energiezuinig gebouwd vindt u hier. Daarnaast heeft RVO de afgelopen maanden zes koplopers op het gebied van Nul op de Meter […]

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

20 februari 2015

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. De eerste tranche is op 16 februari gepubliceerd in […]

Voorbeelden gerealiseerde nieuwbouw woningen met EPC < 0,4

22 januari 2015

In opdracht van het ministerie van BZK heeft RVO een studie laten uitvoeren naar gerealiseerde energiezuinige nieuwbouw woningen die op dit moment al een EPC hebben kleiner dan 0,4. De studie van 17 juli 2014 is sinds vandaag beschikbaar. Het onderzoek omvat 23 woningbouwprojecten en is uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Er is onderscheid gemaakt […]

FAQ’s over het Energielabel Woningbouw

5 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online aanvragen. In januari of februari ontvangen woningeigenaren zonder energielabel een brief met hun voorlopige energielabel. Dit is […]

Brochure: Ventilatiesystemen in energiezuinige nieuwbouwwoningen

7 november 2014

RVO heeft een mooie digitale brochure laten schrijven over ventilatie in nieuwbouw. Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieprestatie van de woning. Door de aanscherping van de energieprestatie-eisen, wordt het steeds ingewikkelder om deze balans te waarborgen. Hierdoor worden ventilatiesystemen steeds complexer. Onderzoek toont aan dat innovatieve vraaggestuurde woningventilatiesystemen […]

Brochure: Technieken voor een energieneutrale woning

7 november 2014

Er is al veel kennis beschikbaar over het op duurzame wijze energieneutraal maken van gebouwen. Deze kennis over innovatieve technieken is echter nog gefragmenteerd. Daarnaast is de kennis over integrale toepassing van bouwkundige en installatietechnische componenten nog voor verbetering vatbaar. In deze goed leesbare en overzichtelijke digitale brochure geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een […]

Goed voorbeeld: WKO St. Nicolaaslyceum Amsterdam

20 oktober 2014

De WKO-tool, in beheer van Rijkswaterstaat, toont alle in Nederland geregistreerde systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO). De WKO-tool is recent uitgebreid met de ervaringen van 16 sterprojecten, dit zijn de meest succesvolle projecten. Gebruikers en beheerders vertellen daarbij over hun ervaringen met WKO. Hieronder het verhaal van een middelbare school in Amsterdam. De WKO-installatie […]

Programma Nationaal Energielabel Congres is bekend

30 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Zowel bij de woningbouw als bij de utiliteit. Het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op woensdag 8 oktober tijdens Energie 2014, gaat nader in op de verschillende veranderingen. Het dagprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 09.30 uur  Ontvangst met koffie 10.00 uur  Plenaire opening 10.20 uur  […]

Subsidieregelingen energie-innovatie open

20 juni 2014

De minister van Economische zaken stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op 18 juni zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd. De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties