Tag: RVO

Nieuwe EnerGO CCO regeling gepubliceerd

20 juni 2014

De nieuwe SEI regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is ook de EnerGO CCO regeling opgenomen. Aanvragen moeten voor 9 september 2014 worden ingediend. De EnerGO CCO tender (tweede tranche 2014) richt zich uitsluitend op Compact Thermische Conversie en Opslag. Vergelijkbaar met voorgaande EnerGO tenders is er ruimte voor projecten van consortia die bestaan […]

Vragen en antwoorden over Energielabel Utiliteitsbouw

17 april 2014

Hoe hoog wordt de boete bij ontbreken van een energielabel voor utiliteitsbouw? En mag iedereen zo’n energielabel verstrekken? Twee voorbeelden van vragen die regelmatig worden voorgelegd aan het Lente-akkoord. Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft hier […]

FAQ Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen over het energielabel utiliteitsbouw voor u op een rij gezet. De antwoorden zijn opgesteld in nauw overleg met het ministerie van BZK en RVO.nl. Staat uw vraag […]

Marktmodel voor lokale biogasnetten beschikbaar

27 februari 2014

Hoe kan een woonwijk succesvol een lokaal biogasnet exploiteren? Daar is nu een onderzoek naar gedaan. Bron: rvo.nl Lokale opwekking van energie is in opkomst, zowel in woonwijken als op bedrijventerreinen. Panden hebben dan vaak geen aardgasaansluiting meer: duurzame elektriciteit dekt de energiebehoefte. Bionet Een variant hierop is dat ook duurzame energie via een mengsel […]

30 woningprojecten met EPC onder 0,4

9 februari 2014

Hoe realiseer je een woning met een EPC van maximaal 0,4? En welke maatregelen zijn hierin toegepast? RVO heeft laten onderzoeken welk antwoord projecten uit hun database hierop geven. De 30 voor het onderzoek geselecteerde projecten vertonen een grote variatie aan oplossingsrichtingen. Eén vastgelegd concept om tot zeer energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen te komen […]

RVO: Veel energiewinst te boeken met warmtesystemen

30 januari 2014

HR-ketels, zonne- of warmtepompboilers. De energiebesparingen van deze warmtetechnieken zien er mooi uit op papier. Maar tot voor kort was niet duidelijk hoe ze in de praktijk van een bewoond huis functioneerden. Rendeerden ze dan net zo goed? Een unieke veldtest biedt duidelijkheid.  Het onderzoek startte in 2011. In totaal werden in 80 huishoudens 5 specifieke warmtetechnieken […]

Eerst de vent, dan de vorm. Samenwerken in de Excellente gebieden

24 januari 2014

De kunst van energieneutraal bouwen zit hem in het proces en valt of staat met een goede samenwerking, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een bericht van november 2013 over samenwerking in de Excellente Gebieden. Nederland telt 19 Excellente Gebieden. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan […]

Veel kennis te halen op nieuwe site van RVO

17 januari 2014

Agentschap NL is opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en heeft een nieuwe website, rvo.nl, waar veel kennis te halen valt. Zoals de publicatie Bewonersgedrag en bewonersvoorlichting bij zeer energiezuinige woningen. Hierin staat op een rij wat u kunt leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Hoe zorgt u voor energiezuinige […]

EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw

15 januari 2014

De EPC wordt per 2015 toch aangescherpt naar 0,4. Dit besloot de Tweede Kamer  op 18 december 2013. De aanscherping geldt alleen voor woningbouw. In de afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL een studie uitgevoerd naar de voorgenomen aanscherping van de EPC-waarden voor woningbouw (van 0,6 naar 0,4) […]

Publicatie: Referentiewoningen nieuwbouw 2013

15 november 2013

Sinds december 1995 moet bij de bouwaanvraag van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen een berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) worden toegevoegd. Deze EPC-eis is in de loop der jaren meerdere malen aangescherpt. Om het effect van energiebesparende maatregelen te kunnen tonen, gebruikt Agentschap NL voorbeeld- of referentiewoningen. De laatste set referentiewoningen nieuwbouw van Agentschap NL dateert […]

Duurzaam transformeren van kantoren

8 november 2013

Nog nooit was de leegstand van kantoorgebouwen zo groot. Zestien procent van de kantooroppervlakte in Nederland staat te koop of te huur. De vraag waar veel partijen mee worden geconfronteerd is: hoe kunnen we succesvol een nieuwe én duurzame invulling te geven aan leegstaande vierkante meters? Het rapport ‘Duurzame transformatie van kantoren naar woningen’ geeft […]

Comfort belangrijkste reden voor energiebesparen in woning

1 november 2013

Agentschap NL heeft onderzoek gedaan naar de ‘reis’ die huiseigenaren van bestaande woningen maken bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat meer comfort de belangrijkste drijfveer is om energiebesparende maatregelen te nemen. Het onderzoek van de blok voor blok-aanpak is uitgevoerd door bureau flowresulting in opdracht van Agentschap NL. Het staat – voor de […]

Groen Boekje over Excellente Gebieden

21 oktober 2013

In 2010 werden ‘Excellente Gebieden’ geselecteerd om uitgebreide kennis en ervaring op te doen met energiezuinig bouwen. Hier kwamen in juni 2011 nog acht gebieden bij. Het ‘Groene boekje’ beschrijft de stand van zaken halverwege 2013 en de belangrijkste lessons learned tot op heden. Halverwege – de stand van zaken In de Excellente Gebieden wordt 25% […]

Proeftuinen Intelligente Netten

26 september 2013

Het dak van uw bouwproject volleggen met PV. Wat betekent dat voor het bestaande elektriciteitsnet? En hoe stimuleert u bewoners om minder en duurzame energie te gebruiken, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten? Deze en andere vragen worden uitgezocht in de Proeftuinen Intellligente Netten. In twaalf proeftuinen doet Agentschap NL leerervaringen op met […]

Hoe realiseert u een woning met EPC 0,4?

14 juni 2013

Agentschap NL heeft diverse publicaties gewijd aan woningen met een lagere EPC. We hebben ze hier voor u op een rijtje gezet. Ervaringen met een EPC van 0,6 en lager (juli 2011) Vier woningprojecten, waarvan drie met EPC 0,4 of lager. De twee projecten met EPC onder de 0,4 bereiken dit met PV. Op weg […]

Eindrapportage Implementatietraject opnameprotocollen nieuwbouw gereed

23 april 2013

Het afgelopen half jaar zijn twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten bij oplevering getoetst op de gerealiseerde energieprestatie (EPC). Dit is gedaan aan de hand van een opnameprotocol voor woningbouw en voor utiliteitsbouw, versie 2.9 van september 2012. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen, en ook met […]

Infoblad Energieneutraal bouwen

19 april 2013

Het Infoblad Energieneutraal bouwen: definitie & ambitie is geheel geactualiseerd naar aanleiding van het Nationaal Plan voor het bevorderen van Bijna-Energieneutrale Gebouwen. Nederland heeft dat in oktober 2012 naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer gestuurd. U vindt in dit Infoblad de definitie van bijna-energieneutraal bouwen en hoe u uw ambities kunt bepalen.

Opening duurzaam provinciekantoor Noord-Holland

15 maart 2013

Op 15 maart 2013 opent de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Johan Remkes, het verbouwde provinciekantoor. Het provinciekantoor is ingrijpend verduurzaamd en is van Energielabel G naar A++ gegaan. De provincie heeft de zeer hoge ambities voor de renovatie zorgvuldig geborgd, zowel in het begin, tijdens de aanbesteding van bouwpartijen, als later tijdens het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties