Tag: Saldering

Kamervragen over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling beantwoord

24 augustus 2021

De salderingsregeling blijft in de huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar nul – als het betreffende wetsvoorstel tenminste door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) heeft op 15 juli een fors aantal kamervragen beantwoord over het voorstel tot wijziging […]

Wetsvoorstel salderingsregeling: vanaf 2023 jaarlijks 11% minder salderen

31 oktober 2019

Dit artikel is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 28-10-2019 Uit het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijkt dat er vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder gesaldeerd mag worden. Vanaf 2031 is het salderingspercentage 0. De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 31c) en de Wet belastingen […]

Eind 2019 duidelijkheid over afbouw salderingsregeling

24 oktober 2019

Dit bericht is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 22-10-19. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het kalenderjaar geïnformeerd over het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat stelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een nota over de wijziging van enkele (belasting)wetten. Kamerleden van de PvdA hadden het kabinet gevraagd om uiteen te […]

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

29 april 2019

Dit bericht is gebaseerd op een artikel in Solar Magazine. Minister Wiebes heeft op 25 april in een Kamerbrief laten weten de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm wordt verlengd tot 2023. Daarna wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Minister Wiebes meldde afgelopen januari nog aan de Kamer dat de salderingsregeling gehandhaafd zou […]

Salderingsregeling tot 1 januari 2021 – terugleversubsidie op losse schroeven

1 februari 2019

Dit artikel van Edwin van Gastel is overgenomen van Solar Magazine In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. ‘Duidelijkheid op deze termijn is […]

Opvolger salderingsregeling niet op tijd rond

21 september 2018

De minister van Economische Zaken en Klimaat krijgt de opvolger van de salderingsregeling niet op tijd rond. Wiebes maakte dit afgelopen week bekend tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie.  Het is zeer waarschijnlijk dat de huidige salderingsregeling met een jaar wordt verlengd. Dit betekent dat consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 A), […]

Salderingsregeling wordt in 2020 terugleversubsidie

24 augustus 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer laten weten dat de huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie. De minister gaat uit van een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar voor de consument. Het Rijk hanteert momenteel meerdere subsidieregelingen die zijn  gericht op het opwekken van duurzame stroom; de […]

“Behoud salderingsregeling tot 2023!”

15 december 2017

De partners in het Lente-akkoord hebben afgelopen dinsdag, samen met Uneto VNI en 15 maatschappelijke organisaties, minister Wiebes van Economische Zaken gevraagd om de salderingsregeling in ieder geval tot 2023 te handhaven. Saldering is dé regeling voor grote groepen ‘gewone’ burgers, schrijven zij gezamenlijk in de brief, die door Marjan Minnesma (foto) van Urgenda in […]

Aedes wil verlenging salderingsregeling zonnepanelen zoals toegezegd

24 november 2017

Dit artikel is overgenomen van de Aedes-website. Ook de overige Lente-akkoord partijen (Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) zijn het van harte eens met het standpunt van Aedes. In het regeerakkoord staat dat de salderingsregeling op zonne-energie per 2020 wordt afgeschaft en verruild voor een zogeheten ‘terugleversubsidie’. Minister Kamp meldde de Tweede Kamer deze zomer nog […]

Gevolgen van versobering saldering voor zeer energiezuinige woningen

10 november 2017

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten werd de vraag gesteld welke gevolgen de versobering van saldering heeft voor zeer energiezuinige woningen. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de effecten berekend. Wanneer de saldering volledig zou worden afgeschaft, kunnen bewoners van een NOM-woning te maken […]

Voorbij de salderingsregeling

10 oktober 2017

Op 13 september organiseerde het Ministerie van EZ een brede bijeenkomst over de toekomstige stimulering van decentraal zon-PV. Uit de meest recente brief van Kamp valt op te maken dat salderen tot 2023 wel gehandhaafd zal blijven, maar wat komt er daarna?  Tijdens de bijeenkomst, waar circa 50 mensen uit de praktijk aan deelnamen, presenteerde ECN […]

Impressie van stakeholdersbijeenkomst over toekomst salderen

24 maart 2017

De stakeholdersbijeenkomst “Toekomst van salderen vanaf 2020” op maandag 13 februari 2017 werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën met als voornaamste doel om stakeholders te consulteren over vier varianten voor het al dan niet aanpassen van de salderingsregeling vanaf 2020. De bijeenkomst werd goed bezocht door een grote verscheidenheid aan […]

Salderen vanaf 2020?

17 februari 2017

Op maandag 13 februari organiseerden het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken een stakeholdersbijeenkomst over de opvolger van de salderingsregeling vanaf 2020. Het Lente-akkoord was bij deze stakeholdersbijeenkomst vertegenwoordigd. Het evaluatie-onderzoek van PwC werd toegelicht. In subgroepen werden de voor- en nadelen van vier verschillende varianten op de salderingsregeling besproken. In het […]

Minister Kamp overweegt aanpassingen salderingsregeling

13 januari 2017

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten toch te overwegen om de salderingsregeling aan te passen. Dit wil de minister doen naar aanleiding van het evaluatierapport ‘De historische impact van het salderen’ dat is opgesteld door onderzoeksbureau PriceWaterhouseCoopers. Vorige week heeft minister Kamp het evaluatierapport van PwC naar de kamer gestuurd. In de begeleidende brief […]

Aanpassing salderingsregeling: enkele scenario’s

8 oktober 2015

Minister Kamp heeft aangegeven dat de salderingsregeling in 2020 aangepast zal worden. De verwachting is dat de regeling op termijn zal worden afgeschaft. Dit kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van Nul-Op-De-Meter woningen, en daarmee voor de financiële haalbaarheid van deze zeer energiezuinige woningen. Deze week verschenen er twee publicaties die mogelijke scenario’s schetsen als gevolg […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties