Tag: SBRCURnet

‘Luchtdicht bouwen’ herzien en uitgebreid

14 januari 2014

SBRCURnet heeft de publicatie ‘Luchtdicht bouwen’ (voor het eerst verschenen in 2009) geheel herzien en uitgebreid. Dit was nodig, omdat er op dit vakgebied in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen zijn geweest. In de nieuwe versie zijn alle nieuwe materialen, inzichten en wijzigingen in regelgeving en berekeningsmethodieken verwerkt. “Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties