Tag: Scholen

De Oersprong werd ongevraagd energieneutrale school

6 oktober 2016

Dit artikel van Piet Scheerhoorn verscheen op 5 oktober op de Duurzaam Gebouwd website Een echte verrassing voor schoolbestuur Essentius: zonder duurzaamheid in de aanbesteding te vragen, is IKC Ulft een energieneutraal gebouw geworden. Ze daagde de markt uit om een zo goed mogelijk gebouw te leveren voor een vast budget, inclusief 25 jaar onderhoud […]

Frisse én energieleverende scholen klaar voor de toekomst

15 juli 2016

De eerste vier plaatsen in de Frisse Scholen Top 15 van RVO.nl worden bezet door energieleverende scholen, de drie daarop volgende scholen zijn energieneutraal. Twee van deze scholen zijn inmiddels een jaar gemonitord en doen wat ze beloven. Een opmerkelijk resultaat! In 2016 heeft RVO.nl voor de tweede keer de Top 15 Frisse Scholen samengesteld. […]

Plein Oost is licht, fris én energieneutraal

29 maart 2016

De Tender ‘Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren’ (NESK), die het toenmalige ministerie VROM in 2008 uitschreef, heeft geleid tot een aantal bijzondere Frisse Scholen. In opdracht van RVO.nl is adviesbureau Enerdeco gestart met de monitoring van deze scholen gedurende minimaal vier seizoenen. De resultaten zijn vervolgens vergeleken met de oorspronkelijke plannen en de verschillen daartussen zijn […]

Aanmelding top 15 energiezuinige scholen geopend

12 februari 2016

Dit artikel verscheen op 10 februari op Duurzaam Gebouwd Tot 28 februari is het mogelijk om uw project aan te melden voor de Top 15 energiezuinige scholen, georganiseerd door RVO.nl. De ranglijst moet aantonen dat de Europese eis van bijna energieneutraliteit in 2020 nu al op diverse wijzen gerealiseerd kan worden. “Wij krijgen zo een […]

Veel mis met gebalanceerde ventilatie in scholen

12 februari 2016

Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is veel mis gegaan: een te hoog CO2 gehalte, comfortklachten en hoge onderhouds- en energiekosten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van RVO.nl onder vier scholen. Het in december 2015 verschenen rapport ‘Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned’ meldt dat we zowel […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: vier scholen

18 januari 2016

De Tender ‘Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren’ (NESK), die het toenmalige ministerie van VROM in 2008 uitschreef, heeft geleid tot de ontwikkeling en bouw van negen bijzondere Frisse Scholen: scholen met een goed binnenklimaat en een energieprestatie, die anticipeert op toekomstige eisen. De gerealiseerde scholen maken nieuwsgierig: is het binnenmilieu werkelijk fris, in hoeverre wordt […]

Onderzoek 30 energiezuinige scholen en kantoren

22 april 2015

MoBius consult heeft in opdracht van de Rijksoverheid onderzoek uitgevoerd naar 30 energiezuinige recent opgeleverde scholen en kantoren. Er zijn 16 scholen en 14 kantoren onderzocht.  Het is opvallend dat bij scholen de nadruk ligt op de strategie van passief bouwen, terwijl bij kantoren de nadruk ligt op installatietechniek en regeltechniek. Ook is opvallend dat […]

RVO whitepaper: Kennis en ervaringen van zes BENG-scholen

5 december 2014

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Per 1 januari 2015 wordt de EPC voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 naar (bijna) 0. Steeds energiezuiniger bouwen vereist gelijktijdig aandacht voor het binnenmilieu. Een nieuwe whitepaper van RVO reikt schoolbesturen en gemeenten ideeën aan […]

Zonnepanelen op daken Amsterdamse basisscholen

3 april 2014

Stadsdeel Zuid stelt 2,1 miljoen beschikbaar voor verbetering van het binnenklimaat op basisscholen. Dit zorgt voor lagere energielasten, daling van het ziekteverzuim én betere leerprestaties. Woensdag 26 maart ondertekenden Stadsdeel Zuid en bouwbedrijf Janssen-de Jong Bouw Hengelo BV het contract voor het verbeteren van het binnenklimaat en energieprestaties op basisscholen in Zuid. Janssen-de Jong BV […]

Opinieartikel: Binnenklimaat scholen verbeteren met crowdfunding

3 april 2014

Iedereen is het er wel over eens dat het binnenklimaat in scholen aangepakt moet worden. De investeringskosten vormen vaak de bottleneck. Ir. Gert Harm ten Bolscher (DWA) stelt voor om het anders aan te pakken. Door middel van crowdfunding kan op een kostenneutrale manier het binnenklimaat worden verbeterd én de school kan tegelijkertijd verduurzamen op energiegebied.  […]

Hoge duurzaamheid en cradle-to-cradle-ambities

18 maart 2014

Aan het begin van het schooljaar 2013/2014 betrokken zo’n vijfhonderd leerlingen het nieuwe gebouw van het Lyceum Schravenlant in Schiedam. In dit schoolgebouw kwamen de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Schiedam en het schoolbestuur samen. Deze ambities reikten verder dan alleen maar een ‘groen gebouw’. “Het doel was om hier een atmosfeer te scheppen die […]

Frisse, energiezuinige school in Reusel-De Mierden

14 februari 2014

Scholen moeten duurzaam, energiezuinig en fris worden gebouwd. Een mooie vormgeving is meegenomen, maar minder belangrijk. Vinden gebruikers! En dus hoort ook de opdrachtgever daar van uit te gaan, vindt de gemeente Reusel-De Mierden. Door het gezamenlijk optrekken van gemeente en gebruikers, zetelt de nieuwe BredeSchoolPlus sinds juni 2010 in een zeer frisse, energiezuinige en […]

Passiefschool in Jirnsum

27 september 2013

De EnergieSchool in Jirnsum is de eerste school in Noord Nederland die is gerealiseerd volgens het Passief Bouwen principe. Duurzaamheid en binnenklimaat zijn optimaal op elkaar zijn afgestemd. Voor verwarmen, koelen en ventileren wordt lucht als medium gebruikt. Unieke en innovatieve CO2-voelers en thermostaten van het Duitse BaOpt zorgen in elke ruimte voor een optimale individuele […]

Eerste paal ‘Excellent Gebied’ Houthaven

19 april 2013

De bouw voor Excellent Gebied Houthaven in Amsterdam-West is officieel gestart. Op 20 maart jl. werd de eerste paal van basisschool Houthaven geslagen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties