Tag: Smart Grids

Bouwinvest combineert PV met slimme batterijen

9 juli 2020

Bij appartementencomplex de Rolderdiephof in Utrecht combineert Bouwinvest 320 zonnepanelen met twee Cube-batterijen van de Nederlandse producent iwell. Verbruik en opwek worden zo beter met elkaar in balans gebracht en de zonne-energie kan ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Het concept is in principe ook bruikbaar voor nieuwbouw. Vincent Ruijter, algemeen directeur van […]

Bouwbesluit verplicht aanleg laadinfrastructuur elektrische voertuigen

20 maart 2020

Het Bouwbesluit bevat sinds 10 maart 2020 een verplichting tot aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit komt ten goede aan een bredere toepassing van elektrisch vervoer.  Per 10 maart 2020 gaat bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan 25% van de gebouwschil wordt vervangen) van gebouwen met meer dan […]

Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur

6 december 2019

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en wordt in Nederland geïmplementeerd per 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving […]

Meer ruimte voor ontheffingen Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

21 mei 2019

De inrichting van onze energievoorziening gaat langzaam maar zeker op de schop. Soms zijn innovaties mogelijk onder de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet, soms ook niet. De Wet Voortgang Energietransitie en het nieuwe ‘Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ verruimen de mogelijkheden om een ontheffing aan te vragen ten aanzien van bepalingen […]

REnnovates optimaliseert lokale energiestromen

13 maart 2019

Verslag van de kennissessie over lokale energieopslag en smart grids tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 19 februari 2019 – door Anton Coops. In september 2015 ging het Europese innovatieproject REnnovates van start. Het doel: op wijkniveau praktische oplossingen ontwikkelen die het elektriciteitsnet stabiliseren. Er wordt immers steeds meer duurzame energie opgewekt in de wijk. Om […]

NOM in een smart grid

14 december 2018

Nul-op-de-meter woningen beïnvloeden de performance van het elektriciteitsnet doordat het surplus aan opgewekte zonnestroom terug wordt geleverd aan het net. Hoe meer NOM-woningen er gerealiseerd worden, hoe groter het effect zal zijn van dit tweerichtingsverkeer. In het slechtste geval kan deze ontwikkeling leiden tot technische problemen, zoals onbalans. Daarom ging in september 2015 het Europese […]

500 woningen op warmtebuffer in Arnhemse wijk Ons Dorp

5 september 2018

In de Arnhemse wijk Ons Dorp start binnenkort een opmerkelijk demonstratietraject. Een forse ondergrondse warmtebuffer, een zogenaamd Ecovat, gaat 500 woningen voorzien van duurzame energie. Zonnestroom en windenergie worden omgezet in warmte, waarmee het grondwater in het Ecovat wordt opgewarmd. De temperatuur kan oplopen tot 90 graden. Volgens de makers blijft na zes maanden zo’n 90% […]

De auto als deel van je woning: We Drive Solar

3 april 2018

Verslag van de sessie over een slim energie- en mobiliteitssysteem voor energieneutrale nieuwbouw tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door René Didde. In de toekomst zullen binnenstedelijke energieneutrale nieuwbouw en mobiliteit meer met elkaar verknoopt raken. Tweehonderd elektrische auto’s en tweehonderd laadpalen die auto’s zowel kunnen opladen als ontladen, kunnen […]

Slimme combinatie: energiezuinige nieuwbouw én mobiliteit

16 maart 2018

Bij energiezuinige nieuwbouwwoningen of gerenoveerde woningen is niet langer een parkeerplaats bij de prijs inbegrepen. Als het aan We Drive Solar ligt, krijgen bewoners voortaan de beschikking over ‘mobiliteit’ in de vorm van een elektrische deelauto. Die loopt op het surplus aan duurzame stroom van de eigen daken. En omgekeerd kan ook. “De accu van […]

Experiment met Buurtbatterij in Rijsenhout

16 februari 2018

In november is in Rijsenhout (bij Schiphol) een buurtbatterij voor 35 woningen gepresenteerd. Netwerkbedrijf Alliander, dat het stroomnet in Noord-Holland beheert, investeerde er 140.000 euro in. Een eerder experiment uit 2012 in Etten-Leur is vorig jaar gestopt omdat de buurtbatterij duurder bleek dan het verzwaren van de elektriciteitskabels. In november 2017 schreef het NRC over de […]

48 huishoudens delen zelfopgewekte stroom

2 februari 2018

In het Overijsselse Heeten gaan 48 huishoudens, verenigd in de energiecoöperatie Endona, hun zelfopgewekte stroom delen. De bewoners kregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een experimenteerregeling op de Elektriciteitswet.  Netbeheerder Enexis behandelt hen als één en dezelfde stroomafnemer. “Ons dorp bestond al uit veel enthousiaste stroomopwekkers”, aldus initiatiefnemer Dominique Doedens. “De 4.000 inwoners legden 6.000 […]

Veelbelovende resultaten bij smart grid-proeftuin Couperus

12 september 2017

Als we gasloos willen bouwen zijn all electric oplossingen – op plekken zonder warmtenet – het belangrijkste alternatief. Een van de knelpunten bij all electric is het verzwaarde, en daardoor dure, elektriciteitsnet. Dit is nodig om gebruikspieken op te vangen. Als die pieken erafgeschoren kunnen worden (peak shaving) scheelt dat enorm. In het appartementencomplex Couperus […]

Energiebedrijven en consumenten stabiliseren samen het net

28 november 2016

Een uitgebreide versie van het onderstaande bericht verscheen op 25 november op NOS.nl.  Zonder dat de bewoners er iets van merkten schakelden netbeheerder Alliander en energiebedrijf Essent het afgelopen jaar in een aantal huizen in Heerhugowaard apparaten aan en uit. Ze deden, met toestemming van de klanten, een proef met elektrische boilers, warmtepompen en zonnepanelen […]

Opslag is het sleutelwoord

9 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Smart grids” door Dirk-Jan Middelkoop, Manager Solar & Storage Eneco Innovation & Ventures en Annelies van der Stoep, Coördinator Energietransitie Amsterdam Smart City o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM). Verslag door Joop van Vlerken. Opslag is het sleutelwoord in de energietransitie. Zo blijkt tijdens de eerste workshop in het parallelprogramma ‘Inspiratie’ van het ZEN-festival in […]

Van wisselstroom naar gelijkstroom

26 augustus 2016

Ons elektriciteitsnet moet op de schop, vinden Laura Ramirez Elizondo en Pavol Bauer. Ze leiden het onderzoeksproject Direct Current (DC) Distribution Smart Grids, dat onlangs twee miljoen euro kreeg van de Europese Unie. Nu zijn ze onmisbaar, de grote kolen- en gascentrales in ons land, maar over twintig jaar spelen ze nauwelijks meer een rol […]

Minister Kamp bereid salderen in 2016 te evalueren

4 maart 2016

Minister Kamp heeft naar aanleiding van een motie van Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aangegeven bereid te zijn om de salderingsregeling al in 2016 te evalueren en zo consumenten sneller duidelijkheid te verschaffen. Kamp heeft eerder altijd aangegeven de salderingsregeling in 2017 te willen evalueren. In haar motie tijdens het VAO Energie heeft Van Tongeren de […]

NOS Journaal: Netbeheerders willen flexibel stroomtarief

25 februari 2016

Alle netbeheerders in Nederland pleiten gezamenlijk voor een flexibel stroomtarief. Als het aan hen ligt wordt elektriciteit duur op het moment dat er weinig wind en zon is, en goedkoop of zelfs gratis als die duurzame bronnen wel veel stroom leveren. Daarmee denken de netbeheerders te stimuleren dat er meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt […]

Proeftuin Hoog Dalem: vier smaken energie-opslag

14 december 2015

Verslag van de werksessie ‘Energie-opslag’ onder leiding van Michiel van Ierssel (Heijmans Infra BV) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 10 december – door Anton Coops Een consortium bestaande uit Heijmans, Stedin, ABB en KPN heeft in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem samen met de bewoners vier energie-opslag proposities ontwikkeld, die enerzijds de consument aanzetten tot energiebesparing, […]

‘Stroomtarieven kunnen van uur tot uur gaan verschillen’

15 september 2015

Het lijkt zo vanzelfsprekend voor de consument: een vaste prijs voor electriciteit. Maar binnen vijf jaar kunnen de stroomtarieven van uur tot uur flink verschillen. Dat moet het verbruik direct gaan beïnvloeden. FluxEnergie interviewde André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, over het TNO-rapport ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde‘ dat vorige week uitkwam. Eén van de conclusies: […]

Blog: Iedere woning zijn eigen accu

20 mei 2015

Duurzaamheidsfans dromen ervan: autarkisch wonen. Volledig zelfvoorzienend, dus ook geen afhankelijkheid van het energienet. De thuisaccu biedt eindelijk perspectief voor deze droom. De powerwall van Tesla is de voorbode van wat ons gaat brengen in de woningbouw. Zal de thuisaccu ervoor zorgen dat salderen niet meer nodig is en de zon definitief off grid gaat? […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties