Tag: Stichting Garantiewoning

Experiment Stichting GarantieWoning

30 januari 2014

In vijf gemeenten worden binnenkort ervaringen opgedaan met private kwaliteitsborging. De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Delft en Sint Anthonis zullen vanaf medio 2014 de woningen die onder het Keurmerk GarantieWoning worden gebouwd, bij de bouwaanvraag niet meer toetsen aan de technische regels van het Bouwbesluit. Het betreft alleen de grondgebonden woningen. De betrokken waarborginstelling […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties