Tag: Subsidie

MOOI: subsidiekans voor innovatieve energieoplossingen

3 maart 2020

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. Deze nieuwe regeling biedt subsidiekansen voor partijen die meerjarig willen werken aan integrale en innovatieve energie-oplossingen. De regeling richt zich op de energiethema’s ‘Wind op zee’, […]

IDEEGO subsidietender binnenkort open

24 juni 2015

De subsidie tenders voor de TKI’s Solar Energy, EnerGO en Switch2SmartGrids zijn in 2015 gecombineerd tot de iDEEGO-tender. De tweede IDEEGO tender opent op 1 juli 2015 en sluit op 15 september. In deze subsidieregeling kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die passen binnen één van de vijf programmalijnen van het iDEEGO programma, te weten: […]

Subsidieregelingen energie-innovatie open

20 juni 2014

De minister van Economische zaken stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op 18 juni zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd. De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware […]

Nieuwe EnerGO CCO regeling gepubliceerd

20 juni 2014

De nieuwe SEI regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is ook de EnerGO CCO regeling opgenomen. Aanvragen moeten voor 9 september 2014 worden ingediend. De EnerGO CCO tender (tweede tranche 2014) richt zich uitsluitend op Compact Thermische Conversie en Opslag. Vergelijkbaar met voorgaande EnerGO tenders is er ruimte voor projecten van consortia die bestaan […]

Deadline subsidieregeling EnerGO verlengd

17 april 2014

De oorspronkelijke deadline voor het aanvragen van pre-adviezen was 7 april. De publicatie in de Staatscourant vond echter later plaats dan gedacht. Wie de deadline van 7 april voor de eerste subsidieronde niet heeft gehaald kan alsnog een pre-advies aanvragen, uiterlijk tot maandag 21 april (2e Paasdag). Uiterlijk 2 weken na indiening kunt u uw […]

Subsidieregelingen Topsector Energie open

1 april 2014

De eerste tranche met subsidieregelingen voor de Topsector Energie is op dinsdag 1 april open gegaan. Het ministerie van Economische Zaken stelt 48,8 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties in 2014. De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. […]

Schrijf nu in voor tenders Innovatieagenda EnerGO

4 juli 2013

Consortia van minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling of onderzoeksorganisatie kunnen tot en met 19 september 2013 projectvoorstellen indienen die invulling geven aan een of meer programmalijnen van de Innovatieagenda. De subsidieregeling richt zich op de geactualiseerde Innovatieagenda van EnerGO. Ook het gezamenlijke programma “Zonne Energie in de Gebouwde Omgeving”, ZEGO, van de TKI’s EnerGO […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties