Tag: Utiliteitsgebouwen

Eisen en voorbeelden BENG-utiliteitsbouw

8 augustus 2018

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Utiliteitsgebouwen mogen na 2020 alleen worden opgeleverd als Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Wilt u meer weten over de BENG-eisen voor de Utiliteitsbouw? RVO.nl heeft ideeën, aandachtspunten en voorbeelden verzameld, waarmee u een beeld krijgt wat er bij de BENG-eisen komt […]

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

14 oktober 2014

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

16 september 2014

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Nationaal Energielabel Congres

16 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Tijdens het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op de vakbeurs Energie 2014, worden alle veranderingen in kaart gebracht. Het vernieuwd energielabel voor woningen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie in Brussel.  Particuliere eigenaren van een woning kunnen dan zelf een energielabel […]

Winkels en EPC-aanscherping 2015

16 september 2014

Wat betekent de aanstaande aanscherping van de EPC-eis voor winkels?  Worden er al winkels gebouwd die voldoen aan dit strenge EPC-niveau? Dit heeft DGMR voor het Lente-akkoord onderzocht. Van 21 ambitieuze retailprojecten die in 2013 een bouwvergunning hebben aangevraagd zijn de EPC-berekeningen geanalyseerd. Per project is in kaart gebracht welke voorzieningen zijn aangebracht om een […]

Lidl-filiaal in Stein scoort A++++

16 september 2014

Het nieuwe Lidl-filiaal in Stein (Limburg) is de eerste winkel van Nederland met het energielabel A++++. Volgens Lidl wordt dit tevens de standaard voor alle nieuw te bouwen filialen. De meest energiezuinige supermarkt van Nederland werd donderdag 11 september feestelijk geopend. Sinds juli 2014 is het voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen verplicht om een energielabel te […]

Eerste energielabel nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt

16 september 2014

Op 20 augustus is het eerste Energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt. BuildingLabel ontving die dag het SKW-certificaat voor nieuwe utiliteitsgebouwen en meldde direct het allereerste energielabel in Nederland af. Dit is bevestigd door RVO. Het eerste energielabel werd afgegeven voor een kantoorpand van logistiek dienstverlener Wolter Koops in Zeewolde. In november 2012 brandde het oorspronkelijke […]

Oproep: knelpunten bij invoering Energielabel Utiliteitsbouw?

27 juni 2014

Per 1 juli 2014 is het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw verplicht. Alle utiliteitsgebouwen die vanaf die datum worden opgeleverd moeten over een energielabel beschikken. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen rondom het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw voor u op een rij gezet, uiteraard met de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Of loopt u ergens […]

Energielabel Utiliteitsbouw: vragen en antwoorden

10 juni 2014

Per 1 juli 2014 wordt het energielabel verplicht voor alle vanaf die datum op te leveren utiliteitsgebouwen. Dit is uw kans om een goede EPC-score om te zetten in een groen energielabel. Nieuwbouw utiliteitsgebouwen halen, door de hoge wettelijke energie-eisen, over het algemeen minstens een A++. Maar dit moet u wel aantonen met een oplevertoets. Heeft u […]

Antwoord minister over peildatum energielabel utiliteitsbouw

9 mei 2014

Minister Blok heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van de Lente-akkoord partijen rond de peildatum van 1 juli 2014 voor de invoering van het energielabel utiliteitsbouw. De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 10 april gevraagd om de peildatum aan te houden voor utilitaire gebouwen die vanaf 1 juli een aanvraag bouwvergunning zouden doen, […]

Eerste lichting EPN-adviseurs utiliteitsbouw geslaagd

23 april 2014

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eerste geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig. Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam […]

Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?

22 april 2014

De wettelijke basis voor de verplichtstelling van het Energielabel Utiliteitsbouw is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw. Namens de Lente-akkoord partners is er op 10 april een brief gestuurd naar minister Blok over de hantering en interpretatie van […]

Vragen en antwoorden over Energielabel Utiliteitsbouw

17 april 2014

Hoe hoog wordt de boete bij ontbreken van een energielabel voor utiliteitsbouw? En mag iedereen zo’n energielabel verstrekken? Twee voorbeelden van vragen die regelmatig worden voorgelegd aan het Lente-akkoord. Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft hier […]

Eerste Duitse supermarkt met Passiefhuis certificaat

27 maart 2014

In Hannover, Duitsland staat de eerste passieve supermarkt. De koel- en vriesapparatuur in supermarkten vergen normaliter 60% van het energieverbruik. In deze REWE supermarkt zijn speciaal ontwikkelde zeer energiezuinige koel- en vriesapparatuur toegepast. De afvalwarmte van de koeling is voldoende om de behoefte aan ruimteverwarming te dekken, doordat de schil zeer goed geïsoleerd is. Vergeleken […]

Tekst en uitleg Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Het Lente-akkoord biedt u in een beknopte handleiding tekst en uitleg over hoe u met het Energielabel utiliteitsbouw kunt omgaan. Voor u als ontwikkelaar of bouwer biedt het energielabel nieuwe utiliteitsbouw een kans. Nieuwbouw is immers veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Kopers en […]

FAQ Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen over het energielabel utiliteitsbouw voor u op een rij gezet. De antwoorden zijn opgesteld in nauw overleg met het ministerie van BZK en RVO.nl. Staat uw vraag […]

Energielabel utiliteitsbouw wordt op 1 juli 2014 ingevoerd

27 februari 2014

Op 12 februari 2014 verscheen de Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant. Per 1 juli 2014 geldt gewijzigde wet- en regelgeving voor het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw.

Verplicht energielabel nieuwe utiliteitsgebouwen komt eraan

8 november 2013

Nieuwe utiliteitsgebouwen moeten naar verwachting vanaf 1 juli 2014 beschikken over een energielabel. Dit betekent dat bij de oplevering moet worden getoetst of de energiebesparende maatregelen, zoals staat in de EPC-berekening, echt zijn gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van plan deze verplichting per januari 2014 te publiceren en op te nemen […]

Energielabel Nieuwbouw bij utiliteit; lastig en relevant

8 maart 2013

De eerste ervaringen met het Energielabel Nieuwbouw bij utiliteitsgebouwen laten zien dat de wil er is, maar de weg is nog lastig begaanbaar.

Platform Duurzame Huisvesting lanceert 3 nieuwe duurzaamheidsinstrumenten

15 februari 2013

Op 7 februari jl. organiseerde Platform Duurzame Huisvesting een seminar over drie nieuwe duurzaamheidsinstrumenten voor de utiliteitsbouw. Greenlease Menukaart, de Kieswijzer Duurzaamheidsmaatlatten en de Energiekaart Winkels zijn primair ontwikkeld om energiezaken tussen huurder en verhuurder van commercieel vastgoed in de bestaande bouw bespreekbaar te maken. Maar ze zijn ook heel goed toepasbaar voor nieuwbouw en herontwikkeling. Alle presentaties […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties