Tag: Warmtenetten

ZEN Themagroep Warmtenetten in BENG

11 januari 2019

Per 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door BENG-eisen. Hoe wordt warmte gewaardeerd in de NTA 8800? Hoe scoren warmtenetten in BENG 2 en in BENG 3? Hier hebben ontwikkelaars nog weinig zicht op. Dat is problematisch, want overal staan ontwikkelaars voor de vraag of zij (langjarige) projecten met warmtelevering aangaan. De duurzaamheid van […]

Nieuwe generatie warmtenetten heeft de tijdgeest mee

29 oktober 2018

Naast het traditionele hoge temperatuur warmtenet zien we de laatste jaren nieuwe varianten ontstaan, zoals het lage temperatuur warmtenet (ook wel ‘hybride’ of LT-net) en het ‘open’ net, waaraan meerdere warmteleveranciers gekoppeld kunnen worden. Om de nieuwe generatie intelligente warmtenetten op temperatuur te houden wordt naast industriële restwarmte onder andere gebruik gemaakt van geothermie, riothermie […]

Lage temperatuur warmtenet voor nieuwbouwproject in Roosendaal

5 september 2018

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) heeft in samenwerking met BAM Infra en Thermaflex een innovatief lage temperatuur warmtenet aangesloten op nieuwbouwproject De Nieuwe Wipwei in Roosendaal. In drie weken tijd werden 30 woningen aangesloten. Het Silver Flexalen leidingsysteem met plug-and-play Flexalink huisaansluitingen bleek de ideale oplossing voor dit project.   De gemeente Roosendaal heeft in 2014 een […]

De kosten van aardgasvrije warmteconcepten

19 juni 2018

Verslag van de sessie over kosten van aardgasvrije warmteconcepten tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door René Didde. Op het niveau van de all-electric individuele woning de warmtepomp, vooral de bodemwarmtepomp. En op wijkniveau het warmtenet. Dat zijn de meest kansrijke en betaalbare alternatieven voor aardgasvrije warmte voor nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit […]

Schrijf het warmtenet niet af

20 april 2018

Verslag van de sessie Ervaringen met duurzame warmtenetten tijdens het congres Aardgasvrije nieuwbouw op 29 maart – door Joop van Vlerken. Als het gaat om het aardgasvrij maken van wijken mogen warmtenetten niet afgeschreven worden. In vergelijking met warmtepompen zijn er genoeg voordelen, betogen twee sprekers tijdens de sessie Ervaringen met duurzame warmtenetten op het […]

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

5 april 2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dat zegt het […]

Publicatie: Duurzame warmte en koude

6 maart 2017

Nederlands aardgas was in ons land altijd ruimschoots en goedkoop voorhanden. Dat is aan het veranderen. In Noord-Oost Nederland kan steeds minder worden gewonnen, veel aardgasnetten zijn verouderd en de energievraag verschuift: minder aardgas en meer elektriciteit. Maar ook duurzame warmtenetten kunnen (op specifieke locaties) voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw een oplossing vormen. De publicatie ‘Duurzame […]

Grote rol gemeenten bij verduurzamen energie

15 februari 2017

Dit artikel van René Didde verscheen op 10 februari op de Binnenlands Bestuur website Om een duurzame energievoorziening te bereiken, wil Nederland voor 2050 van het aardgas af. De fossiele brandstof wordt schaars, draagt bij aan klimaatverandering en de winning ervan doet Groningen beven. Hoe gaan we onze huizen en kantoren straks verwarmen? René Didde interviewde […]

Consensus over warmtecijfers

14 november 2016

De CO2-factoren voor warmtecijfers zijn beschikbaar. Tot nu toe was er geen consensus over de CO2-uitstoot van warmtenetten, kentallen werden door veel experts als onjuist gezien. Milieu Centraal organiseerde een werkgroep en nu zijn de nieuwe emissiefactoren voor warmtenetten een feit. Nieuwe warmtenetten maken vaak gebruik van hernieuwbare energie of restwarmte. Daarnaast zijn er netten […]

Welke aanpak het beste voor klimaatneutrale wijken?

23 juni 2015

Hoe krijg je alle buurten van Nederland klimaatneutraal? Welke maatregelen zijn nodig en wat kost dat? Deze vragen heeft adviesbureau CE Delft beantwoord in de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’. Het onderzoek laat zien waar aardgas en groen gas in de toekomst de beste optie blijft om gebouwen en woningen te verwarmen. De studie laat […]

Woon-werkgebouw omzeilt verplicht warmtenet Amsterdam

25 juli 2014

Ontwikkelaars, en ook bewoners, willen soms graag af van de verplichte aansluiting op het warmtenet. Na veel trekken en duwen kreeg het Amsterdamse zelfbouwcollectief Nautilus toestemming om af te koppelen. Onderzoek had aangetoond dat Nautilus, voorzien van warmtepompen, -wisselaars en zonneboilers, liefst 60 procent minder CO2 uitstoot dan bij levering van stadswarmte. Maar het afkoppelen […]

Ecofys warmteladder beoordeelt bronnen op duurzaamheid

28 mei 2014

Het leveren van warmte aan huishoudens en bedrijven via een warmtenet kan een duurzaam alternatief zijn voor individuele, meestal gasgestookte HR-ketels. Maar de duurzaamheid is wel afhankelijk van de bronnen die warmte leveren aan zo’n net. Ecofys heeft als eerste een methode ontwikkeld – de warmteladder – waarmee aanbieders van warmte verschillende bronnen kunnen vergelijken op  uitstoot, rendement, prijs en […]

Transitie naar intelligente warmtenetten

29 november 2013

Doordat de gasprijs minder is gedaald dan de elektriciteitsprijs, kunnen elektriciteitscentrales niet meer tegen een acceptabele prijs warmte leveren, betogen Jorik van de Waerdt en Hans Buitenhuis van DWA in een lezenswaardig artikel. Daarnaast is er een overcapaciteit aan afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Afvalverbrandingsinstallaties produceren elektriciteit tegen dumpprijzen en zijn dus minder rendabel. Door recycling van afval […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties