Tag: Wet en regelgeving

Kamer wil zonnepanelen buiten ozb-belasting houden

30 november 2018

Dit bericht is overgenomen van solarmagazine.nl VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (foto) stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee […]

€ 9.000 extra leenruimte voor energiezuinige woning

12 december 2014

Kopers van een energiezuinige woning kunnen per 1 januari 2015 € 9.000 extra lenen. Het bedrag was € 8.000 in 2014 en wordt in 2015 dus iets opgehoogd. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van energiezuinige woningen. De voorwaarde is dat de woning een EI van 0,6 heeft. De EI staat voor […]

Decentralisatie van duurzaamheidsvoorschriften onwenselijk

12 december 2014

Voor de zomervakantie is het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Het beoogt een bundeling en vereenvoudiging van het Omgevingsrecht. Het betekent ook dat sommige bevoegdheden verspreid worden over een aantal lagere instanties. Dat schept meer ruimte voor gemeenten. Er wordt inmiddels gewerkt aan uitvoeringsregelgeving; onder andere over bouwen. In een […]

Lente-akkoord brief over EPC-aanscherping woongebouwen

13 november 2014

Op dinsdag 11 november hebben de gezamenlijke Lente-akkoord partijen een brief gestuurd naar minister Blok over de EPC-aanscherping voor appartementsgebouwen.

Meer leenruimte voor ‘nul op de meter’ woning

12 november 2014

Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’ woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van deze woningen. De bouwer moet hiervoor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning garanderen. Minister Blok verwacht vooral effect bij renovaties van […]

Lente-akkoord factsheet: Ontwikkelen van energiezuinige winkels

14 oktober 2014

De EPC-aanscherping per 1 januari 2015 is een voldongen feit. Voor winkels blijkt dit een forse opgave.

Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC

6 oktober 2014

De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit van toepassing is. Doordat overgangsrecht ontbreekt zou men kunnen denken dat dit keer de datum van vergunningverlening bepalend […]

EPC in Staatsblad gepubliceerd

2 oktober 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.

Gedifferentieerde isolatiewaarden toegelicht

29 september 2014

De isolatiewaarden voor de dichte delen worden per 1 januari 2015 gedifferentieerd verhoogd: naar 4.5 m2K/W voor gevels en 6 m2K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2K/W. Dit is op 26 september gepubliceerd in het Staatsblad.

Bepalingsmethode EPC en definitie ‘bijna energieneutraal’

25 juni 2014

Binnen het Energieakkoord (2013) was energiebesparing in woningen een belangrijk onderwerp. In zowel het Energieakkoord als in het Woonakkoord zijn extra investeringsgelden beschikbaar gesteld. In een kamerbrief van 20 juni geeft minister Blok aan wat de actuele stand van zaken is. Blok gaat in deze kamerbrief onder andere in op een beter werkbare bepalingsmethode voor […]

Toelichting Energielabel nieuwbouw woningen

20 juni 2014

Op 5 juni 2014 heeft minister Blok in een brief aan de kamer uiteengezet hoe hij het vereenvoudigde energielabel voor woningen per 1 januari 2015 in wil voeren. Een korte toelichting.

Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

10 juni 2014

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Op het moment dat eigenaren […]

Antwoord minister over peildatum energielabel utiliteitsbouw

9 mei 2014

Minister Blok heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van de Lente-akkoord partijen rond de peildatum van 1 juli 2014 voor de invoering van het energielabel utiliteitsbouw. De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 10 april gevraagd om de peildatum aan te houden voor utilitaire gebouwen die vanaf 1 juli een aanvraag bouwvergunning zouden doen, […]

Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?

22 april 2014

De wettelijke basis voor de verplichtstelling van het Energielabel Utiliteitsbouw is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw. Namens de Lente-akkoord partners is er op 10 april een brief gestuurd naar minister Blok over de hantering en interpretatie van […]

Blog: Nul op de meter is het nieuwe medicijn

26 maart 2014

Per 2015 wordt de EPC met 50% aangescherpt. Dit heeft de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces besloten. De partners van het Lente-akkoord staan achter vergaande energiebesparing in de nieuwbouw. De stap naar 50% hoort daarbij. De stip op de horizon is: energieleverende gebouwen. De uitvraag naar nul-op-de-meter-woningen maakt veel enthousiasme en nieuw elan los […]

Energielabel utiliteitsbouw wordt op 1 juli 2014 ingevoerd

27 februari 2014

Op 12 februari 2014 verscheen de Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant. Per 1 juli 2014 geldt gewijzigde wet- en regelgeving voor het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw.

Minister scherpt nieuwbouweisen aan per 1 januari 2015

19 februari 2014

Per 1 januari 2015 geldt als norm voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4 of lager. Tevens moet de energieprestatie van nieuwe utiliteitsbouw 50 procent beter zijn dan in 2007.

Gedifferentieerde eis gebouwschil aangenomen in Tweede Kamer

30 januari 2014

Op verzoek van de partners van het Lente-akkoord heeft de minister de eis om de gebouwschil in 2015 naar een Rc van 5,0 te brengen, gedifferentieerd. Dit houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Op 18 december 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met deze differentiatie van […]

Experiment Stichting GarantieWoning

30 januari 2014

In vijf gemeenten worden binnenkort ervaringen opgedaan met private kwaliteitsborging. De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Delft en Sint Anthonis zullen vanaf medio 2014 de woningen die onder het Keurmerk GarantieWoning worden gebouwd, bij de bouwaanvraag niet meer toetsen aan de technische regels van het Bouwbesluit. Het betreft alleen de grondgebonden woningen. De betrokken waarborginstelling […]

EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw

15 januari 2014

De EPC wordt per 2015 toch aangescherpt naar 0,4. Dit besloot de Tweede Kamer  op 18 december 2013. De aanscherping geldt alleen voor woningbouw. In de afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL een studie uitgevoerd naar de voorgenomen aanscherping van de EPC-waarden voor woningbouw (van 0,6 naar 0,4) […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties