Tag: Wet en regelgeving

‘Uitstel lagere epc een goede zaak, meerkosten te hoog’

6 december 2013

Minister Blok twijfelt. Wel of niet de epc verhogen in 2015? Directeur Jan Fokkema van de Neprom, weet het zeker: “Niet doen.” Neprom is een van de partijen uit het lenteakkoord. Met de overheid spraken ze af dat de epc in 2015 van 0,6 naar 0,4 gaat. Nieuwe woningen moeten in 2020 namelijk bijna helemaal […]

Nog geen definitieve keuze over aanscherping EPC

3 december 2013

Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan.

Kamerbrief over energiebesparing in gebouwde omgeving en Energieakkoord

22 november 2013

Minister Blok heeft de Tweede Kamer vorige week in een brief geïnformeerd over energiebesparing in de gebouwde omgeving en over het Energieakkoord voor duurzame groei. Begin 2015 krijgen de eigenaren van alle woningen in Nederland die nog geen energielabel hebben een indicatief energielabel van de Rijksoverheid. Het indicatieve energielabel wordt op meer dan alleen het bouwjaar gebaseerd. […]

Antwoord op vragen over de Warmtewet

21 oktober 2013

De Warmtewet, die op 1 januari 2014 ingaat, heeft veel gevolgen voor woningcorporaties en hun huurders. Aedes stelde daarom een handreiking op voor corporaties met antwoorden op de belangrijkste vragen. Door de Warmtewet veranderen corporaties in energieleveranciers. Ze moeten daarom een leveringsovereenkomst aangaan met de verbruikers. Deze handreiking is uiteraard ook interessant voor beleggers in […]

Minister streeft naar invoering Energielabel utiliteitsbouw per 1 juli 2014

3 september 2013

Op 29 augustus heeft minister Blok een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bericht over de planning rond de invoering van de Europese EPBD-regelgeving en daarmee het energielabel en het energieprestatiecertificaat voor woningen. Ook schrijft hij dat het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 ongewijzigd wordt ingevoerd. Dit houdt in dat […]

Antwoord minister Blok op brief Rc 5,0

8 juli 2013

Minister Blok neemt het voorstel van de Lente-akkoord partijen voor een gedifferentieerde Rc-eis per 1 januari 2015 mee in de definitieve besluitvorming, heeft de minister in een brief van 28 juni 2013 aan de voorzitters van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes laten weten. Hij geeft aan dat voorbereiding van de aanscherping nog geruime tijd […]

Warmtewet rond

2 juli 2013

Op 11 juni 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de meest recente versie van de Warmtewet. Het wetgevingstraject heeft lang geduurd. Het oorspronkelijke voorstel is in september 2003 ingediend. Het traject kende vele hobbels, waaronder uit te voeren onderzoeken door destijds de Nma (tegenwoordig Autoriteit Consument en Markt). Sinds 2011 is bovendien gewerkt […]

Plannen vereenvoudigd Energielabel voor woningen worden uitgewerkt

28 juni 2013

Dit bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief ‘Bouwen met kwaliteit’ (nr. 3 – 2013) die door de Rijksoverheid wordt uitgegeven. Minister Blok wil woningeigenaren ertoe verleiden om te investeren in de energieprestatie. Bij verkoop van woningen speelt de energieprestatie nog amper een rol voor verkopers en kopers. Het energielabel moet veel meer gaan werken als […]

Deal De Stroomversnelling: 111.000 huurwoningen naar energienota=0

25 juni 2013

Enkele bouwers en woningcorporaties tekenden op 20 juni de deal ‘Stroomversnelling’, voor de renovatie van 11.000 woningen. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun […]

Hoofdlijnennotitie Energielabel in Tweede Kamer besproken

28 mei 2013

Op donderdag 23 mei is de Hoofdlijnennotitie die minister Blok op 16 mei naar de Kamer had gestuurd, in de Tweede Kamer besproken. Alle politieke partijen stelden vragen over het energielabel, maar dit leidde niet tot vragen om aanpassingen. De minister kan deze versie dus bespreken met Brussel. Dit zal binnen een maand gebeuren. Daarna […]

Brede coalitie bouw- en huursector komt met alternatief plan energielabel

21 mei 2013

Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens.

Kamerbrief van Blok over Energielabel

17 mei 2013

Minister Blok zet flink het mes in de oorspronkelijke opzet van het Energielabel, die de Tweede Kamer eind vorig jaar keihard afserveerde. Het Energielabel wordt goedkoper, eenvoudiger en zal bij de verkoop van een woning niet langer een rol spelen, aldus de minister in een brief die hij vandaag naar de Kamer stuurde.  

Wijziging Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013 in werking

8 maart 2013

De belangrijkste punten waarop het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd: • de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwbouw is aangescherpt naar u-waarde < 1,65; • bij nieuwe dakkapellen en aan-/uitbouwen bij bestaande woningen gaan voor isolatie de nieuwbouwvoorschriften gelden; • er is een nieuw voorschrift over de voorwaarden waaronder een bouwer mag bouwen zonder aansluiting op […]

Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd

6 maart 2013

Wij vragen de minister om de vorig jaar aangekondigde hogere isolatie-eisen niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren.

Stand van zaken invoering Energielabel Nieuwbouw

1 maart 2013

Op 2 januari hebben de partners van het Lente-akkoord een gezamenlijke brief gestuurd naar minister Blok, met daarin een stappenplan voor de vrijwillige invoering van het Energielabel Nieuwbouw. De betreffende ambtenaren hebben laten weten dat hier voorlopig nog geen antwoord op kan worden gegeven. In april stuurt de minister een hoofdlijnen notitie over het energielabel […]

Warmtewet dinsdag 6 februari in stemming

1 februari 2013

Op woensdag 30 januari is het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen in de Tweede Kamer besproken. De Warmtewet beoogt om de consument bescherming  te geven tegen te hoge warmtetarieven, aangezien warmtelevering doorgaans niet in concurrentie wordt aangeboden. De wet kent een lange voorgeschiedenis: het initiatief hiertoe werd al tien jaar […]

Extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen

22 januari 2013

Onlangs is in de Staatscourant de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet bekendgemaakt. Deze regeling geeft de spelregels voor banken waarbinnen zij vanaf 1 januari 2013 hypotheken kunnen verstrekken.

Rechtsgeldig Energielabel gevraagd

8 januari 2013

NEPROM, NVB, Bouwend Nederland en Aedes hebben minister Blok opgeroepen om ontwikkelingen rond het Energielabel Nieuwbouw in gestaag tempo door te voeren.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties