Tag: WKO

Geen WKO’s en bodemwarmtepompen in Noord-Brabant?

22 november 2021

De NEPROM heeft de leden van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant gevraagd om het Regionaal Water- en bodemprogramma niet ongewijzigd vast te stellen. Bij vaststelling in ongewijzigde vorm wordt het onmogelijk om in Noord-Brabant nog boringen uit te voeren voor WKO en bodemwarmtepompen. De provincie vreest dat de boringen de kwaliteit van het […]

Reactie op Brabantse plannen om bodemenergie in te perken

28 mei 2021

Koninklijke Bouwend Nederland heeft een zienswijze ingediend op de concept-omgevingsverordening van de Provincie Brabant. Deze zienswijze wordt gesteund door WoningBouwersNL en NEPROM. De mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie worden in Brabant “onnodig en ongewenst” ingeperkt volgens de drie brancheverenigingen. Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Provincies en bij drinkwaterbedrijven leven allerlei zorgen als het […]

Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie

28 november 2019

Op donderdag 28 november vindt het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie plaats bij a.s.r. in Utrecht. Dit jaarlijkse symposium informeert over actuele ontwikkelingen in het vakgebied, met nadruk op utilitaire projecten. Het thema van het Nationaal Symposium is dit jaar Innovaties en noviteiten: Benut het potentieel van WKO-installaties. Lot van Hooijdonk, wethouder te Utrecht, reikt dit […]

WKO voor De Zalmhaven in Rotterdam

25 januari 2019

Toekomstige bewoners van De Zalmhaven kunnen rekenen op een comfortabele warmte- en koudevoorziening met een 24/7 serviceverlening. In het uit 485 woningen, een parkeergarage en diverse commerciële functies bestaande complex komt een WKO-installatie, die in verbinding staat met twee krachtige warmtepompen. Om de warmtepompen efficiënter en duurzamer te laten werken benut BAM Energy Systems teruggewonnen […]

Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

6 juli 2018

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van  de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten. Het Gebruikersplatform Bodemenergie hield onlangs een bijeenkomst over […]

Opinie: Bodemenergie, woningbouw en no regret maatregelen

6 juli 2018

Opinie-blog van Bas van de Griendt (Stratego Advies) over het dilemma van warmtepompen Het is een steeds terugkerend dilemma als het gaat om duurzaamheid: wat vind je belangrijk en wat heeft prioriteit? Zo ook bij de energievoorziening van nieuwbouwwoningen. Zeker nu die sinds 1 juli jongstleden #vangaslos moeten zijn. In geval van all electric woningen kiezen […]

Bodemenergie quick-scan? Gebruik de WKO-tool!

30 augustus 2016

Eind juli is een nieuwe versie geïntroduceerd van de WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag. Dit digitale hulpmiddel laat eenvoudig zien of de bodem geschikt is als energiebron. De WKO-tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron […]

Gebruiksplatform Bodemenergie: ‘Geef bodemenergie meer aandacht’

3 mei 2016

In Nederland is de toepassing van bodemenergie (wko) sterk in opmars: in woningen, utiliteitsgebouwen, de industrie en de agrarische sector. Er zijn duizenden toepassingen, waarvan steeds meer projecten bewijzen dat toepassing van bodemenergie een aangenaam binnenklimaat oplevert, terwijl de inzet van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2 en de jaarlijkse kosten aanzienlijk worden gereduceerd. Voorwaarden […]

Aandeel bodemenergiesystemen loopt terug

2 oktober 2015

Het percentage geïnstalleerde warmte-koudeopslagsystemen in de utiliteits- en woningbouw loopt terug. Dat blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Cobouw interviewde Bas van de Griendt, manager mvo en duurzaam ontwikkelen bij BPD over deze ontwikkeling. Volgens Van de Griendt is de crisis de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. “Dat zie je vooral bij de open wko-systemen die […]

Goed voorbeeld: WKO St. Nicolaaslyceum Amsterdam

20 oktober 2014

De WKO-tool, in beheer van Rijkswaterstaat, toont alle in Nederland geregistreerde systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO). De WKO-tool is recent uitgebreid met de ervaringen van 16 sterprojecten, dit zijn de meest succesvolle projecten. Gebruikers en beheerders vertellen daarbij over hun ervaringen met WKO. Hieronder het verhaal van een middelbare school in Amsterdam. De WKO-installatie […]

Beter beheer WKO’s levert meer energiebesparing

30 september 2014

Per 1 oktober geldt een certificatie- en een erkenningsplicht voor bedrijven die bodemenergie-systemen ontwerpen, installeren, beheren of onderhouden. Een goed beheer van WKO’s is tevens belangrijk voor optimale energiebesparing. “Op papier is nog 70 – 80 procent energiebesparing mogelijk op warmte-koudeopslag (WKO)”, zegt Guido Bakema, voorzitter van brancheorganisatie BodemenergieNL. “In de praktijk wordt die besparing […]

ISSO-publicatie open WKO-systemen aangepast aan wet- en regelgeving

25 april 2014

Vanaf 1 oktober 2014 mogen alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt voor ontwerp, installatie en beheer. De open systemen worden behandeld in de onlangs vernieuwde ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’.  De vernieuwde ISSO-publicatie 39 reikt ook een methode aan om het rendement van WKO-systemen te bepalen, […]

Woning 7.000 euro duurder door EPC-aanscherping goede inschatting

19 maart 2014

De aanscherping van de EPC leidt tot een hogere VON-prijs, zei minister Blok in de Tweede Kamer en bevestigen nu ook ontwikkelaars.

Wko 3x beter: Beter bedenken, beter bouwen en beter beheren

23 augustus 2013

De marktpartijen van het Lente-akkoord hebben een actuele factsheet op laten stellen over warmte-koudeopslag. Download hem nu: ‘Wko 3x beter: Beter bedenken, beter bouwen en beter beheren’.

Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)

17 mei 2013

Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties. De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst […]

Energieconcept Almere Hout-Noord gereed

26 april 2013

De ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde. In Almere Hout-Noord, deelnemer aan het kennis- en leertraject van […]

Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

31 mei 2012

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten […]

WKO vereist beter bouwproces: do’s-en-don’ts warmtepompen utiliteitsbouw

4 mei 2012

In de utiliteitsbouw wordt warmtekoudeopslag (WKO) steeds vaker toegepast als een kosteneffectieve techniek om aan hoge energie-eisen te voldoen. Maar voor een goede toepassing ervan moeten partijen in de bouw nauwer met elkaar samenwerken en aan hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Dat zeggen deskundigen in de Werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord. Zij hebben een factsheet uitgebracht […]

Nieuw in Nederland: combinatie WKO en stadsverwarming

12 januari 2011

In de proeftuin Stadsoevers in Roosendaal wordt lage temperatuur stadsverwarming gecombineerd met warmte-koudeopslag. Dit Climate Smart Grid systeem van Bouwfonds Ontwikkeling leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot van 85% ten opzichte van de huidige systemen en tot een halvering van de wettelijke voorschriften uit het Lente-akkoord. De gemeente Roosendaal stelt voor Climate Smart Grid […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties