Tag: Woningcorporaties

Betaalbaarheid huurwoning hoog op agenda woningcorporaties

1 juni 2020

Verslag van de sessie over betaalbaarheid van huurwoningen tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Niek Habraken (Kleurrijk Wonen) en Gerrolt Ooijman (Wonion) – door Joop van Vlerken. Woningcorporaties hebben naast duurzaamheid, betaalbaarheid voor huurders hoog op de agenda staan. Dat noopt ze tot andere keuzes. Het budget dwingt ze soms tot minder […]

Nul-op-de-Meter: de businesscase voor corporaties

18 oktober 2017

Verslag van de sessie over de Business case voor Corporaties tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober. Met Sean Vos (SlimRenoveren, Stroomversnelling) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) – verslag door René Didde. Kan Nul op de meter (NOM) ook financieel uit? En niet alleen voor renovatie van woningen maar ook voor nieuwbouw? Wat […]

Aedes ondersteunt leden bij plan CO2-neutrale woningen

23 mei 2017

In de Woonagenda hebben de Aedes-leden afgesproken dat elke woningcorporatie in 2018 een plan heeft om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aedes ondersteunt haar leden bij het maken van dat plan. De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen […]

Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector

16 juni 2016

In de brochure ‘Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector’ hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes en Huren met Energie 14 praktijkvoorbeelden gebundeld. Woningcorporaties kunnen de brochure gebruiken om vanuit hun rol als regisserend opdrachtgever verduurzaming en energiebesparing te realiseren. De 14 voorbeelden zijn afkomstig uit uiteenlopende praktijkprojecten bij grote en kleine corporaties. Ze laten een […]

EIB stelt € 200 mln beschikbaar voor Portaal

29 januari 2016

Woningcorporatie Portaal gaat samen met de Europese Investeringsbank (EIB) een financieringsovereenkomst aan om bestaande woningen energiezuinig te maken en energieneutrale woningen te bouwen. De EIB stelt een bedrag van € 200 mln beschikbaar voor Portaal. Hiermee investeert de bank in het energiezuinig maken van bestaande woningen en de bouw van nieuwe energieneutrale woningen. Het investeringsprogramma bestaat […]

Wooncorporatie Woonveste introduceert eigen ‘PEPhuis-label’

22 april 2015

Wooncorporatie Woonveste heeft op 31 maart de eerste woningen met een zogenaamd ‘PEPhuis-label’ opgeleverd. Het gaat om dertien extreem energiezuinige eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen. PEP staat voor Plus Energie Prestatie. Woningen met het PEPhuis-label  zijn ‘opgepept’ met een energiemaatregelenpakket, dat bestaat uit zeer goede isolatie, een uitgekiend ventilatiesysteem, zonnepanelen en een warmtepomp met boiler. De woningen zijn […]

Seminar voor corporaties over verduurzaming

13 mei 2014

Kosteloos in één middag up to date zijn over alle ins en outs van woonlasten-reductie? Duurzaam Gebouwd organiseert een seminarreeks om de verduurzaming van bestaand vastgoed bij woningcorporaties te versnellen. Deze seminarreeks is onafhankelijk samengesteld en is exclusief en gratis toegankelijk voor de doelgroep. De vier middagen bestaan uit vier inspirerende en inhoudelijke sessies. De maximale […]

SWB Lienden vraagt concepten van jonge professionals

17 april 2014

SWB Lienden is een woningcorporatie in de Betuwe, die dit jaar 40 jaar bestaat. Dat wil ze vieren door het uitvoeren van een uniek onderzoek waarbij uiteindelijk ook “iets” gerealiseerd gaat worden. Bij het onderzoek zijn een aantal universiteiten en hogescholen betrokken om op hoog abstractieniveau mee te denken over de onderzoeksopgave. Momenteel is het […]

SWB bouwt 5 energienotaloze woningen

10 oktober 2013

Stichting Woningbeheer Betuwe uit Lienden bouwt 5 sociale huurwoningen met een energierekening van maximaal € 0,00. Daarmee loopt het als sociale verhuurder voorop als het gaat om energiebewust bouwen en wonen. De woningen zijn zeer energiezuinig uitgerust en wekken hun eigen energie op middels zonnepanelen. De opbrengst hiervan is voldoende om zowel de verbruikskosten als […]

Themabijeenkomst Naar Energienota Nul

13 september 2013

Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen op basis van een lage energierekening? Zoekt u inspiratie en wilt u leren van de eerste pioniers? Op donderdagmiddag 31 oktober krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen.

Energieverbruik sociale huurwoningen 2012 licht gedaald

9 augustus 2013

Aedes rapporteert in de jaarlijkse benchmarkrapportage SHAERE de jaarlijkse ontwikkeling van energiebesparing en energielabels van het corporatiebezit. Het totale gasverbruik is licht gedaald door verbetering van de woningen. Opmerkelijk is te zien, dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik met 1,4% is toegenomen. De verklaring hiervoor ligt in het toepassen van nieuwe installaties en mechanische ventilatie. Ook het […]

Meer aandacht voor woningventilatie bij corporaties

28 juni 2013

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor woningventilatie. Tegelijkertijd krijgen ze veel klachten over ventilatiesystemen. Dat blijkt uit een peiling over woningventilatie die Aedes onder haar leden hield. Maar liefst driekwart van de 137 woningcorporaties die de vragen beantwoordden, kreeg in 2012 klachten over ventilatiesystemen en binnenmilieu. Slechts 15 procent ontving vorig jaar helemaal geen klachten. […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties