Tag: ZEN

BENG in het buitenland

23 juni 2017

Wie denkt dat BENG een typisch Nederlands fenomeen is, heeft het mis. BENG is de Nederlandse uitwerking van de nieuw Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, nZEB (nearly Zero Energy Building) geheten. “Vanuit de vereniging DNA (De Nieuwe Aanpak) in de bouw zijn we net begonnen aan een EU project voor onderzoek naar kosteneffectieve […]

BENG, NTA en aardgasvrij: de stand van zaken

23 juni 2017

Verslag van de plenaire introductie door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op dinsdag 20 juni – door René Didde Harm Valk is een man met veel kennis over BENG. Hij zit in tal van werk- en overleggroepen en bureau Nieman heeft verschillende technische evaluaties van de nieuwe BENG-eisen in woningprojecten uitgevoerd. “BENG is […]

“De bouw is helemaal niet conservatief”

23 juni 2017

In Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen kwamen op 20 juni op een snikhete zomermiddag 85 mensen bijeen. Verslag van een geslaagde bijeenkomst van het ZEN-platform.

Aardgas is uit. Maar wat dan?

22 juni 2017

Verslag van de kennissesie over gasloos bouwen tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Henk Bouwmeester Trending topic onder bouwprofessionals: gasloos wonen. De hoogtijdagen van het aardgas liggen duidelijk achter ons. Deze omslag valt, toeval of niet, samen met de trend naar zeer energiezuinig bouwen. Peter Heijboer (Adviesbureau DWA) laat de opties voor gasloos […]

Netbeheerders willen meedenken over bouwproces

22 juni 2017

Verslag van de sessie over de rol van netbeheerders in de transitie naar gasloze wijken tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 20 juni – door Joop van Vlerken. Met Zeer Energiezuinige Nieuwbouw ontstaan nieuwe uitdagingen voor netbeheerders. De energie op het net stroomt namelijk niet alleen meer van a naar b, maar ook van b naar […]

Monitoring: verplicht nummer of Big Data-revolutie?

22 juni 2017

Verslag van de kennissessie ‘Monitoring’ tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Anton Coops De wetgeving rond de energieprestatievergoeding (EPV) is sinds 1 september 2016 van kracht. Als een verhuurder gebruik wil maken van de EPV, geldt er een informatieplicht richting de huurder. De verhuurder moet, liefst op een gebruiksvriendelijke manier, aan de bewoner […]

De eerste ZEN-projecten geanalyseerd

2 juni 2017

Hoe ziet de toekomstige ZEN woning eruit? Welke energie-ambitie ligt eraan ten grondslag? Welke energiemaatregelen zijn toegepast? En hoeveel ZEN woningen kunnen we per 1 januari 2018 verwachten?

ZEN-themagroep Gasloze Nieuwbouw trapt af op 27 juni

23 mei 2017

Op 8 maart 2017 is door een groot aantal overheden en netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. Hiermee willen deze partijen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen. In nieuwe wijken zal geen nieuwe aardgasinfrastructuur meer worden aangelegd. Ook in bestaand stedelijk gebied zijn grote investeringen in bestaande gasnetten niet meer voor de hand liggend. Zelfs […]

ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni

5 mei 2017

Alle leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) en hun relaties zijn van harte welkom, ook als u zich (nog) niet heeft aangemeld voor het ZEN-platform.

ZEN-marketing in de praktijk: De Nobelhorst

2 mei 2017

Tijdens de ZEN platformbijeenkomsten wordt steevast aandacht besteed aan de marketing van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, door bijvoorbeeld experts op het gebied van gedragspsychologie aan het woord te laten. Goede praktijkvoorbeelden zijn er inmiddels ook. Op de website Nobels Leven bijvoorbeeld, staat een helder en aantrekkelijk verhaal over de techniek achter de ZEN-woningen in de Nobelhorst, in […]

Energie van buiten de kavel (slot)

2 mei 2017

Verslag van de 5e en laatste bijeenkomst van de ZEN-themagroep ‘Energie op gebiedsniveau’ o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM) op donderdag 13 april 2017. Door René Didde. De ZEN-themagroep ‘Energie op gebiedsniveau’ onderzoekt sinds juni 2016 de kansen voor energie op gebiedsniveau. In gevallen waar het niet mogelijk is om hernieuwbare energiebronnen aan te brengen op de […]

Verslag: eerste bijeenkomst themagroep MPG

26 april 2017

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn. Vooruitlopend op de invoering […]

ZEN projecten van deelnemers ZEN platform

7 april 2017

Hoe staat het met de ambitie van de bedrijven in het ZEN platform? Zijn ze al concreet bezig met het ontwikkelen of bouwen van een ZEN project? Het realiseren van een ZEN project met start bouw vóór 1 januari 2018 is één van de voorwaarden voor deelname aan het platform. Inmiddels zijn er 51 bedrijven […]

Ventilatie tussen de oren krijgen

7 april 2017

Verslag op basis van vijf bijeenkomsten van de ZEN themagroep ‘Ventilatie’ op 27 juni, 5 september, 14 november 2016, 30 januari en 3 april 2017. Deelnemers aan deze themagroep zijn werkzaam bij: ISSO, VLA, Nieman RI, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, BZK en RVO.nl. Voorzitter: Claudia Bouwens, Lente-akkoord. Verslag: René Didde. Gebaseerd op een steekproef uit […]

Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert

22 maart 2017

Verslag van de kennis-sessie met Kees Arkesteijn (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart, aangevuld met een interview – door Henk Bouwmeester. Op 21 februari van dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel is de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van gebouwen te borgen in plaats van alleen […]

Verslag: Kritische klant is nog lang geen koning

15 maart 2017

Verslag van de bewonerssessie met Marco Hofman (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Henk Bouwmeester. Projectontwikkelaars doen er veel aan om bij nieuwbouw van woningen goed te luisteren naar de wensen van hun klanten. Bewoners kunnen kiezen uit een groot aantal opties. Deze hebben echter vooral te maken met het volume, de […]

Verslag: Vrouwen zijn de sleutel tot succes

15 maart 2017

Verslag van de kennissessie Marketing met Niels Götz (5plus1) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Volgens Amerikaans onderzoek neemt in 85% van de gevallen de vrouw binnen het gezin de beslissing over aankopen. Dat terwijl de marketing voor energiebesparing in het verleden altijd op mannen […]

Verslag: Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning?

15 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN en de rol van opdrachtgevers met Daniël Duijvestijn (Woonveste) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Daniël Duijvestijn is op zoek naar de kant-en-klare ZEN-woning. De vraag van de teamleider vastgoed bij woningcorporatie Woonveste lijkt eenvoudig, maar is dat niet. […]

Verslag: Op 3 kuub hout de winter door

13 maart 2017

Verslag van de sessie over particulier opdrachtgeverschap door Johan van der Stoel (Streamit in-store) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 7 maart lieten enkele professionals zich van een andere kant zien: als bewoner. Dit leverde een aantal verrassende sessies op. Het verhaal van Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) ging over […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties