Tag: ZEN

BENG-eisen geen gelopen race

13 februari 2018

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen op 9 februari op Duurzaam Gebouwd Als programmaleider kennisoverdracht en stimulering van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) heeft ir. Claudia Bouwens goed zicht op de ontwikkelingen rond BENG. Dat nieuwbouw nu versneld van het gas los moet krijgt bij het ZEN-platform alle aandacht. Net als de integratie met […]

ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

21 december 2017

Hoe gaan we gasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Op donderdagmiddag 29 maart organiseert het Lente-akkoord het congres Gasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

NOM Crashcourse: Nul-op-de-Meter verkennen

18 oktober 2017

Verslag van de NOM Crash course tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober. Met Jeffrey Mennen (Stroomversnelling) – verslag door René Didde. In de ochtend van de samenwerkdag/platformbijeenkomst volgen circa vijftig mensen een crashcourse Nul-op-de-Meter (NOM). In twee uur krijgen zij van Jeffrey Mennen, relatiemanager woningcorporaties van Stroomversnelling, de ins en outs […]

NOM, BENG en ZEN: wat zijn de verschillen?

17 oktober 2017

Verslag van de sessie over NOM, BENG en ZEN tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. De één vindt de term Nul-op-de-Meter een prachtige vondst, de ander wordt duizelig van al die afkortingen die de energietransitie met zich meebrengt in de bouw. Wat is het verschil tussen NOM, […]

Do’s en don’ts van NOM-projecten volgens bewoners

17 oktober 2017

Deelsessies door Doris de Bruijn (Stroomversnelling, foto) en Martin van Briemen (Bruis Advies) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord), verslag door René Didde Nul op de meter (NOM) is een mooi begrip. Want nooit meer een energierekening klinkt aanlokkelijk. Maar om bewoners echt te winnen voor NOM-woningen moeten corporaties en projectontwikkelaars goed […]

NOM Keur voorkomt verrassingen

17 oktober 2017

Verslag van de sessie NOM Keur en kwaliteitsborging tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM Nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. NOM Keur is een kwaliteitsstempel voor woningen. Het voorkomt verrassingen voor gebouweigenaren en –gebruikers, vertellen Sjoerd Klijn Velderman (foto) en José van der Loop van Stroomversnelling tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw […]

Van bouwen en wegwezen naar prestatiegarantie

17 oktober 2017

Verslag van de sessie NOM, inkopen & prestatiegarantie tijdens de ZEN platformbijeenkomst over NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. Prestatiegarantie is een essentieel onderdeel van het bouwen van NOM-woningen, vertellen José van der Loop (foto) en Sjoerd Klijn Velderman van Stroomversnelling tijdens de ZEN platformbijeenkomst over NOM- nieuwbouw. Het betekent […]

Monitoring: conditio sine qua non voor NOM

14 oktober 2017

Verslag van de sessie over Monitoring tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. Soms zijn 140 tekens voldoende om een boodschap over te brengen. Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, twitterde een week of drie geleden: “Zonder #Monitoring geen #NOM Keur; zonder monitoring geen beeld op woonlastenneutraliteit.. daarom: conditio […]

NOM-nieuwbouw op weg naar de grote aantallen

14 oktober 2017

De energietransitie begint vorm te krijgen. Kijk naar het Regeerakkoord: “Het straalt uit dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is”, zegt Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling. “De partijen noemen concrete aantallen als 50 duizend woningen per jaar die niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. In de renovatie moeten 200 duizend woningen per jaar NOM worden om ‘Parijs’ te halen.”

Niets staat NOM in de weg

14 oktober 2017

Verslag van de sessie Nul-op-de-Meter en nieuwbouw tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. Niets weerhoudt bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties ervan aan de slag te gaan met NOM. Zeker nu allerlei beperkende wetgeving op de schop gaat. Dat is de boodschap die Merel Philipart en Sander […]

ZEN Platformbijeenkomst NOM Nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling

12 oktober 2017

Het ZEN-platform werkt aan bijna energieneutraal tot energieleverende nieuwbouwwoningen, met de bewoner als uitgangspunt. Nul-op-de-Meter nieuwbouwwoningen vormen een belangrijk deel van de oplossing. Tijdens een speciale bijeenkomst, gecombineerd met een Samenwerkdag van de Stroomversnelling, gaan we de diepte in op alle aspecten en vragen rond Nul-op-de-Meter nieuwbouw.  Deze bijeenkomst organiseren de Lente-akkoord partijen in nauwe […]

Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG

21 september 2017

In januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. Vooruitlopend op dat moment wil het ZEN Platform via de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Ervaringen uit de markt zijn hierbij essentieel. Op 10 juli kwam de themagroep MPG voor de derde maal bijeen. Allereerst zijn de resultaten […]

Belangrijke leerervaringen uit afgelopen 3 jaar Lente-akkoord/ZEN

19 september 2017

Hoe bouw je bijna energieneutrale woningen? Hoe realiseer je goede ventilatie? En hoe zorg je voor een goede gebouwschil? Deze essentiële praktijkvragen zijn de afgelopen jaren stuk voor stuk beschreven in brochures van het Lente-akkoord. We zetten ze voor u op een rijtje. Woningbouw volgens BENG, do’s en don’ts voor bijna energieneutraal bouwen (februari 2017) […]

ZEN Platformbijeenkomst NOM Nieuwbouw op 12 oktober

14 juli 2017

Tijdens een speciale bijeenkomst, gecombineerd met een Samenwerkdag van de Stroomversnelling, gaan we de diepte in op alle aspecten en vragen rond Nul-op-de-Meter nieuwbouw.  Deze bijeenkomst organiseren de Lente-akkoord partijen in nauwe samenwerking met de Stroomversnelling.

ZEN-themagroep Gasloze Nieuwbouw trapt af op 27 juni

27 juni 2017

Op 8 maart 2017 is door een groot aantal overheden en netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. Hiermee willen deze partijen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen. In nieuwe wijken zal geen nieuwe aardgasinfrastructuur meer worden aangelegd. Ook in bestaand stedelijk gebied zijn grote investeringen in bestaande gasnetten niet meer voor de hand liggend. Zelfs […]

Bewonerscommunicatie volgens Dijkstra Draisma

27 juni 2017

Verslag van de sessie over bewonerscommunicatie met Folkert Linnemans (Bouwgroep Dijkstra Draisma) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Anton Coops Bouwgroep Dijkstra Draisma is één van de grootste bouwbedrijven van Noord-Nederland. Op het gebied van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw en renovatie vervult het bedrijf momenteel een voortrekkersrol. Algemeen directeur Biense Dijkstra werd dit jaar […]

Gedragspsychologie in marketing

27 juni 2017

Verslag van de ZEN-sessie door Urbain van het Erve (BPD) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) op 20 juni – door René Didde Urbain van het Erve van BPD laat aan de hand van een project met zes energieneutrale woningen in Prinsenpoort in Zwolle zien hoe getracht werd potentiële kopers van een huis in dit deelgebied in […]

“Ga oefenen met kwaliteitsborging en kijk waar weerstand zit”

26 juni 2017

Verslag van de ZEN-sessie over kwaliteitsborging met Marco Kranenburg (ERA Contour) o.l.v. Leendert Meijers (NVB), op 20 juni – door René Didde. Marco Kranenburg vertelt over zijn ervaringen met de Wet private kwaliteitsborging. Die wet maakt dat niet langer de overheid maar de bedrijven zelf moeten aantonen dat ze bouwen wat ze hebben beloofd volgens […]

“Woningen zijn er voor mensen, niet andersom”

26 juni 2017

Verslag van de sesie over bewonerservaringen tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Henk Bouwmeester Anita Speelman (ZuinigWonen) helpt particulieren hun woning energiezuiniger te maken. Sinds 2015 woont ze ook zelf in een energieneutraal huis. Wat zijn haar ervaringen als professional en als bewoner? Anita Speelman is EPA-adviseur (ZuinigWonen). Aan de rand van het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties