Tag: ZEN

Eerste bijeenkomst themagroep MPG

26 april 2017

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn. Vooruitlopend op de invoering […]

ZEN projecten van deelnemers ZEN platform

7 april 2017

Hoe staat het met de ambitie van de bedrijven in het ZEN platform? Zijn ze al concreet bezig met het ontwikkelen of bouwen van een ZEN project? Het realiseren van een ZEN project met start bouw vóór 1 januari 2018 is één van de voorwaarden voor deelname aan het platform. Inmiddels zijn er 51 bedrijven […]

Ventilatie tussen de oren krijgen

7 april 2017

Verslag op basis van vijf bijeenkomsten van de ZEN themagroep ‘Ventilatie’ op 27 juni, 5 september, 14 november 2016, 30 januari en 3 april 2017. Deelnemers aan deze themagroep zijn werkzaam bij: ISSO, VLA, Nieman RI, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, BZK en RVO.nl. Voorzitter: Claudia Bouwens, Lente-akkoord. Verslag: René Didde. Gebaseerd op een steekproef uit […]

Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert

22 maart 2017

Verslag van de kennis-sessie met Kees Arkesteijn (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart, aangevuld met een interview – door Henk Bouwmeester. Op 21 februari van dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel is de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van gebouwen te borgen in plaats van alleen […]

Verslag: Kritische klant is nog lang geen koning

15 maart 2017

Verslag van de bewonerssessie met Marco Hofman (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Henk Bouwmeester. Projectontwikkelaars doen er veel aan om bij nieuwbouw van woningen goed te luisteren naar de wensen van hun klanten. Bewoners kunnen kiezen uit een groot aantal opties. Deze hebben echter vooral te maken met het volume, de […]

Verslag: Vrouwen zijn de sleutel tot succes

15 maart 2017

Verslag van de kennissessie Marketing met Niels Götz (5plus1) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Volgens Amerikaans onderzoek neemt in 85% van de gevallen de vrouw binnen het gezin de beslissing over aankopen. Dat terwijl de marketing voor energiebesparing in het verleden altijd op mannen […]

Verslag: Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning?

15 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN en de rol van opdrachtgevers met Daniël Duijvestijn (Woonveste) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Daniël Duijvestijn is op zoek naar de kant-en-klare ZEN-woning. De vraag van de teamleider vastgoed bij woningcorporatie Woonveste lijkt eenvoudig, maar is dat niet. […]

Verslag: Op 3 kuub hout de winter door

13 maart 2017

Verslag van de sessie over particulier opdrachtgeverschap door Johan van der Stoel (Streamit in-store) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 7 maart lieten enkele professionals zich van een andere kant zien: als bewoner. Dit leverde een aantal verrassende sessies op. Het verhaal van Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) ging over […]

Aanmelden voor themagroep Analyse ZEN Projecten

13 maart 2017

In 2017 willen we uw woningprojecten die in de loop van het afgelopen jaar zijn ingediend voor de ZEN database analyseren. In hoeverre zijn deze qua ontwerp al gefit op BENG? Is het wooncomfort in deze woningen verder verbeterd? Hoe kan oververhitting worden voorkomen? In 2016 heeft het ZEN platform uit laten zoeken hoe de […]

Verslag: ZEN wonen in Renkum

11 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN wonen in Renkum met Wietse Boonacker (Vivare, foto) en Mark Evers (Optimum Plus) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Claudia Bouwens. De allereerste 45 nieuwbouwwoningen die nu al voldoen aan de eisen van de toekomst. Op de valreep van 2016 werden ze opgeleverd door woningcorporatie Vivare, in nauwe […]

Verslag: Gasloos is de nieuwe realiteit voor nieuwbouw

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over aardgasloze nieuwbouw door Benno Schepers (CE Delft) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 8 maart jl. ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije wijken, die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier […]

Verslag: ZEN-platform groeit gestaag

10 maart 2017

Tijdens de eerste ZEN-platformbijeenkomst van 2017 werd een flink aantal actuele onderwerpen bij de horens gevat. Een verslag van het plenaire deel.

Verslag: U wilt meer dan alleen BENG!

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over BENG door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. “We hebben het over ZEN en BENG, en ik ben liefhebber van ZEN, want daar zit meer comfort in. ZEN gaat verder dan alleen leunen op het energie-sommetje.” Harm Valk begint zijn presentatie […]

Verslag: NOM Keur voor nieuwbouw – lastig te verkopen?

10 maart 2017

Verslag van de kennissessie NOM Keur met Simon Verduijn (Stroomversnelling) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Anton Coops. Ruim een maand geleden werd het NOM Keur label van de Vereniging Stroomversnelling officieel gelanceerd. In eerste instantie biedt het corporaties en particulieren de mogelijkheid om sneller een geschikte renovatiepropositie te selecteren. […]

Verwenpakket voor eerste ‘Ik woon ZEN’ project

8 maart 2017

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 7 maart jl. werden Wietse Boonacker van woningcorporatie Vivare en Mark Evers van Optimum Plus in het zonnetje gezet. Ze ontvingen beiden een stressverlagend verwenpakket met saunabon, uitgereikt door Jacqueline Hooijschuur van RVO. Eind 2016 werden door woningcorporatie Vivare, in nauwe samenwerking met Optimum plus, de eerste 45 nieuwbouwwoningen opgeleverd die nu al […]

Nieuw protocol voor toets bij oplevering

27 februari 2017

Om zeker te zijn dat een ZEN-woning inderdaad zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal of energieleverend is, en tevens goed geventileerd, is het toetsen bij oplevering een belangrijke voorwaarde. Waar moet je precies op toetsen? Kees Arkesteijn van ISSO weet hier alles van. Hij heeft in 2013 op verzoek van het Lente-akkoord het opnameprotocol voor nieuwbouw […]

Wat is een ZEN-woning?

17 februari 2017

De vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord streven ernaar dat alle nieuwbouw woningen op den duur ZEN zijn, dat wil zeggen minimaal BENG, met uitstekende opleverkwaliteit wat betreft energie en ventilatie, en met de bewoner als uitgangspunt. Voor het leereffect de komende jaren is het belangrijk om de goede voorbeelden beter zichtbaar te maken, zodat de […]

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG – Do’s en don’ts

6 februari 2017

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat de belangrijkste leerpunten uit de rapporten van Nieman RI en DGMR en veel praktijkvoorbeelden.

ZEN-platformbijeenkomst op dinsdag 7 maart

24 januari 2017

Tijdens de ZEN Platform-bijeenkomst op 7 maart bespreken we onder andere de stand van zaken rond BENG, gasloze nieuwbouw, ontwikkelingen en ervaringen rond de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw en het NOM-keur label van Vereniging Stroomversnelling. Verder komt het perspectief van de bewoner uitgebreid aan bod.

Lokaal opgewekt, lokaal toegepast

20 januari 2017

Door René Didde Henk de Hartog van de ZON Energiegroep heeft een droom. Op bedrijventerrein ’t Panhuis Kesteren in de gemeente Neder-Betuwe (voorheen Echteld, Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard) wil De Hartog lokaal opgewekte energie totaal lokaal toepassen. Volledige zelfvoorzienend en gebalanceerd lokale energieopwekking en energiegebruik is het devies. De Hartog gaf recent een uiteenzetting […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties