ZEN-banner 1

Tag: #ZEN16

NOM-nieuwbouw en de EPV: de visie van Antares

16 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: modelcontracten” door Marjon van Weersch (Aedes) Acht woningcorporaties in Limburg werken samen aan het inventariseren en oplossen van vragen en knelpunten rond nieuwbouw NOM-woningprojecten. Ze hebben onder andere modelcontracten laten opstellen. In deze parallelsessie plaatst Ric Leenders (manager Duurzaamheid en Maatschappij bij woningcorporatie Antares) kanttekeningen bij […]

Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijk

14 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans” door Marjon van Weersch (Aedes) VolkerWessels en de West-Brabantse woningcorporatie Stadlander gaan 100 sociale huurwoningen realiseren: Nul-op-de-Meter, EPV-proof én levensloopbestendig. Onno Dwars (hoofd Acquisitie & Innovatie VolkerWessels Vastgoed) belicht de uitdagingen en dilemma’s van dit project in deze paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding […]

Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans

14 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans” door Marjon van Weersch (Aedes) Gedetailleerde uitleg inclusief cijfers en een ontwerp uit de dagelijkse praktijk komen aan bod in de paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding (EPV): een kansrijke balans. Onder leiding van Maarten Georgius, beleidsadviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes, geven Ivo Opstelten (projectleider […]

Verleid de consument met ‘weapons of influence’

11 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Marketingpsychologie” door Niels Götz (Marketingpsycholoog, partner 5plus1 marketing en communicatie) o.l.v. Leendert Meijers (Adjunct-directeur NVB) . Verslag door Anneloes van der Woude (NVB). Niels Götz heeft een leuke binnenkomer: hij doet een kwisje ‘Wie is de consumentenfluisteraar’? Een variant op het ‘petje op, petje af’-spel, waarbij de deelnemers worden bevraagd over de […]

“Vertel over de praktijk van energiezuinig wonen”

11 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “De marketing van energiezuinige woningen” door Sjoerd Dijs (ontwikkelaar Dura Vermeer Bouw Hengelo) en Evert-Jan van de Haar (wooncoach en verkoopmanager VolkerWessels Vastgoed) o.l.v. Leendert Meijers (Adjunct-directeur NVB) . Verslag door Anneloes van der Woude (NVB). Evert-Jan van de Haar (wooncoach Sterrenberg) begint zijn presentatie met de mededeling dat hij geen speciale […]

Vier nieuwe ideeën voor de energietransitie

10 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “ZEN ideeën carrousel” door Patrick Koch (Adviseur energie & duurzaamheid Heijmans), Henk de Hartog (Business developer Hero Balancer),  Paul van Doorn (Senior planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen), Sander Aalpol (Manager Acquisitie Kalliste Woningbouwontwikkeling) en Gideon Goudsmit (Green Motion) o.l.v. Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord). Verslag door René Didde. Met een korte pitch tonen vier bedrijven vier nieuwe […]

‘Een goed ontwerp, en bouwen voor blije bewoners’

9 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Leren van bewonerservaringen met Nul-op-de-Meter” door Sjoerd Klijn Velderman (Directeur ENDULE BV) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland). Verslag door Anton Coops. Uitgaan van een goed ontwerp en bouwen voor blije bewoners. Dat zijn twee dingen waar Sjoerd Klijn Velderman heilig in gelooft. In zijn visie horen ze onlosmakelijk bij elkaar. Tijdens de […]

Energieneutraal bouwen is niet nieuw

9 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Energieke inspiratie uit de praktijk” door Paul de Ruiter (Paul de Ruiter Architects) o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM). Verslag door Joop van Vlerken. Dat energieneutraal bouwen niet nieuw is, bewijst Paul de Ruiter in zijn presentatie ‘Energieke inspiratie uit de praktijk’ tijdens het ZEN-festival in Den Bosch. Sinds 1992 is hij bezig met […]

Opslag is het sleutelwoord

9 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Smart grids” door Dirk-Jan Middelkoop, Manager Solar & Storage Eneco Innovation & Ventures en Annelies van der Stoep, Coördinator Energietransitie Amsterdam Smart City o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM). Verslag door Joop van Vlerken. Opslag is het sleutelwoord in de energietransitie. Zo blijkt tijdens de eerste workshop in het parallelprogramma ‘Inspiratie’ van het ZEN-festival in […]

Door de ogen van… een of andere ingenieur

8 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Door de ogen van… bewoners” door Nelleke Nelis (VACpunt Wonen) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland). Verslag door Anton Coops. “Zeer energiezuinige nieuwbouw staat of valt met goede communicatie!” Sessievoorzitter Helen Visser windt er geen doekjes om. “De ZEN-woning verandert sneller dan de gebruiker; er zijn wel 7 thema’s aan te […]

ZEN-festival geeft energie!

7 november 2016

In de fraai verbouwde veemarkthallen in Den Bosch, waar vroeger koeien met handjeklap werden verhandeld, oogsten alle sprekers, zowel plenair als in workshops, applaus. Meer dan 300 professionals nemen gepassioneerd deel aan de discussies over Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), het nieuwe programma van het Lente-Akkoord, gericht op het bouwen van nieuwe woningen die veel energie besparen en mogelijk zelfs energie produceren.

BENG in hoogbouw: het kan

7 november 2016

Bij grondgebonden woningen is BENG een hele uitdaging. Bij gestapelde bouw is het een heksentoer. André Kruithof (Nieman RI) laat dat met analyses zien. En met @Home Amstelkwartier laat Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling) vervolgens zien wat het in realiteit betekent.

BENG bij grondgebonden woningen: ontwerp wordt weer belangrijk

7 november 2016

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.   Verslag van de ZEN-festival sessie “Alles over BENG en grondgebonden woningbouw” door Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) o.l.v. Annemie Loozen (RVO.nl). Verslag door Henk Bouwmeester. “Er is werk aan de winkel”, waarschuwt Harm Valk (Nieman RI). Tijdens het ZEN-festival geeft hij […]

Hoe ervaart de bewoner de NOM woning?

7 november 2016

Verslag van het tweede deel van de ZEN-festival sessie “Leren van bewonerservaringen met Nul-op-de-Meter” door Hans van Vucht (Centrum voor Woononderzoek) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland). Verslag door Anton Coops. “Een gevoel van trots; dat is wat de meeste bewoners hebben na de renovatie van hun woning. Het ziet er goed uit, het is modern, […]

ZEN-festival update: Gasloos en energiepositief zijn de toekomst

28 oktober 2016

Tijdens het ZEN-festival op donderdag 3 november zal Dirk-Jan Middelkoop, Manager Solar & Storage Eneco Innovation & Ventures, uit de doeken doen hoe Eneco zich voorbereidt op een gasloze toekomst. Zolang de salderingsregeling loopt, is de thuisbatterij van Tesla voor Nederlandse huishoudens veel te duur, maar Eneco ziet kans om met ‘zwermen’ batterijen pieken en […]

Publiekscampagne ‘Ik woon zen’ van start

21 oktober 2016

Op 24 oktober is de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ officieel van start gegaan. ‘Ik woon zen’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument.

ZEN-festival update: ‘We zijn wel uitgeproeftuind’

18 oktober 2016

De bouwsector heeft intussen alle energievarianten van zeer zuinige nieuwbouw wel onderzocht. ‘We zijn wel uitgeproeftuind’, zegt Laetitia Ouillet. De directeur strategic area energy aan de TU/e meent dat er tools moeten komen, waarmee zowel bouwende ontwikkelaars als energiebedrijven snel kunnen zien wat de meest voor de hand liggende energievoorziening is voor nieuwbouwprojecten.

ZEN-festival update: Paul de Ruiter gaat voor energieleverend

12 oktober 2016

Bijna energie neutraal, ofwel BENG. De komende jaren krijgen we steeds meer met het nieuwe begrip te maken. “Maar”, betoogt architect Paul de Ruiter, “bijna-energie neutraal is toch een beetje een glijdende schaal. Laten we de lat wat hoger leggen. Waarom niet echt energieneutrale gebouwen, oftewel ENG. Of beter nog, energieleverende gebouwen.”

ZEN-festival update: Slimme stroom in Amsterdam

11 oktober 2016

Nee, we hebben het niet zelf bedacht. City-zen is de naam van een internationaal energietransitie-project waar onder andere netwerkbedrijf Alliander aan deelneemt. In Amsterdam zijn de eerste proefprojecten inmiddels gestart. De virtual power plant geeft bewoners bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf opgewekte stroom in een batterij op te slaan en later te gebruiken, of door te verkopen aan een buurman.

Doe mee met de ZEN innovatie-expositie voor toeleveranciers

10 oktober 2016

In nauwe samenwerking met het NVTB, kennispartner van het ZEN-festival, wordt op het centrale plein van de festivallocatie de ZEN innovatie-expositie ingericht, exclusief voor maximaal 10 innovatieve toeleveranciers, fabrikanten en producenten. De innovatie-expositie is een unieke gelegenheid om in contact te komen met koplopers in de bouwsector, voor wie ZEN geen kwestie is van wél […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties