Brochure: Technieken voor een energieneutrale woning

techniekenEr is al veel kennis beschikbaar over het op duurzame wijze energieneutraal maken van gebouwen. Deze kennis over innovatieve technieken is echter nog gefragmenteerd. Daarnaast is de kennis over integrale toepassing van bouwkundige en installatietechnische componenten nog voor verbetering vatbaar.

In deze goed leesbare en overzichtelijke digitale brochure geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beknopt overzicht van innovatieve technieken die al in de bouwwereld worden gebruikt om woningen met een EPC = 0 te realiseren. Daarnaast worden in deze brochure trends en gewenste ontwikkelingen geschetst, die richting kunnen geven aan nog gewenst onderzoek om de stap naar een energieleverend gebouw te zetten of te bespoedigen.

Het blijkt dat verschillende oplossingsrichtingen mogelijk zijn om te komen tot een woning met een EPC = 0. Er is niet één voorkeursrichting, maar het is wel belangrijk dat de maatregelen die worden getroffen onderling samenhangen.

Drie referentiewoningen passeren de revue:

• Optimaal zongericht, ‘all electric’
• Passiefhuis
• Appartementengebouw met collectieve duurzame energievoorziening
• En in de bijlage staat als extraatje de Exergiewoning

Diverse bekende technieken als warmtepompen, ventilatie en glas worden één voor één behandeld. Maar ook intrigerende ‘onbekende’ technieken als compacte opslag en klimaatactieve bouwelementen.

De literatuurlijst heeft directe links naar recente onderzoeksrapporten of publicaties over de technieken. Al met al een brochure om eens goed te bekijken.

Download ‘Technieken voor een energieneutrale woning’ (pdf)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties