Terugblik: de wapenfeiten van Lente-akkoord ZEN in 2020

Wat heeft het Lente-akkoord in 2020 allemaal gerealiseerd? We zetten de belangrijkste resultaten op een rijtje: de Lente-akkoord publicaties, de bijeenkomsten, de actiepunten en de belangenbehartiging namens de bouwbranche. En voor de volledigheid de top 10 meest gelezen artikelen op de Lente-akkoord website in 2020.

Op 9 januari 2020 kregen we (in antwoord op onze brief van december 2019) duidelijkheid van het ministerie van BZK over uitstel van de invoering van BENG: niet per 1 juli 2020, maar per 1 januari 2021.

In maart sloeg corona toe. Op vrijdag 6 maart vond de laatste fysieke ZEN bijeenkomst plaats. Onwennig werden er al geen handen meer geschud, en we bespraken met 18 professionals de mogelijke oplossingen voor betere kookafzuiging.

Eind mei kregen 13 bouwers en ingenieursbureaus via Lente-akkoord ZEN vervroegd toegang tot de bèta software van UNIEC3, zodat we zo snel mogelijk ervaring op konden doen met BENG-berekeningen in NTA8800. Ook hebben we de softwarebouwer geholpen met het verbeteren van de software.

Op 26 mei organiseerden we het digitale ThuisCongres: ‘BENG! Zo doe je dat!’ met 660 deelnemers en 9 deelsessies. We reikten de ZEN prijs uit aan de twee door bewoners best gewaardeerde ZEN-woningprojecten.

In november bewerkstelligden de Lente-akkoord partners, via een brief aan de gemeente en via de Tweede Kamer, dat aangescherpte BENG-eisen in Amsterdam en Zaanstad tot ten minste 1 juli 2021 van tafel zijn.

In november organiseerden we ook twee digitale themagroepbijeenkomsten, met véél meer deelnemers dan we van tevoren hadden verwacht, om knelpunten bij de invoering van de TOjuli in de praktijk helder te krijgen. Verhelderend, óók voor de normschrijvers en RVO.

In december kregen we, op ons verzoek, duidelijkheid van het ministerie van BZK over de invoerdatum voor de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen: niet per 1 januari maar per 1 april 2021. Een noodzakelijk uitstel, aangezien de berekeningsmethode pas in november beschikbaar kwam, en er nog geen warmtepompen geleverd kunnen worden die voldoen.

17 december: op de valreep werden onze vragen over de invoering van het energielabel voor nieuwbouw beantwoord door het ministerie, RVO, ISSO en DGMR.

 

Alle Lente-akkoord ZEN publicaties uit 2020

Bouwspecial ‘BENG… en verder’ i.s.m. Eisma Bouwmedia
Vernieuwd EnergieVademecum
FAQ Antwoorden op bewonersvragen over wonen in zeer energiezuinige nieuwbouw
Factsheet Betere kookafzuiging in nieuwbouwwoningen
Vernieuwde brochure Woningbouw volgens BENG en TOjuli


Top 10 meest gelezen artikelen 2020

1. Feit of Fictie: De afzuigkap en luchtdichtheid
2. Thuiscongres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei
3. Vernieuwde brochure ‘Woningbouw volgens BENG en TOjuli’
4. Checklist voor Energielabel Nieuwbouw na 1 januari 2021
5. Weetje: welke kleur moeten screens voor zonwering hebben?
6. Praktijkervaring met rekenen aan BENG en oververhitting
7. Spoedcursus BENG – Hoe zit het eigenlijk?
8. Nieman brengt consequenties NTA8800 in beeld
9. Dringende vragen over NTA8800 beantwoord
10. Zonwering en zomernachtventilatie grootste TOjuli-remmers

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties