Themabijeenkomst energieprestatiegaranties

maurikse gaarden trebbe De afgelopen maanden is bij de eerste woningprojecten een energieprestatiegarantie afgegeven. Dit kan een belangrijke trigger zijn om kopers en huurders te interesseren voor extreem energiezuinige woningen. Voor banken kan een garantie extra zekerheid bieden om extra financieringsruimte toe te staan. Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van zeer energiezuinige woningen en het garanderen van een lage energierekening op basis van energieprestatiecontracten? Zoekt u inspiratie en wilt u leren van de eerste pioniers? Op dinsdagmiddag 15 april krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen.

Om de garantie te bewaken zijn vier momenten cruciaal: het vastleggen van de beoogde prestaties in een contract, het beoordelen van de oplossing (zal het plan de prestatie gaan waarmaken), het technische bewijs bij oplevering (zijn de onderdelen van gebouw en installaties conform plan goed uitgevoerd) en sturing tijdens gebruik (wordt de beoogde energieprestatie gehaald).

Sprekers

Niels Sijpheer is programmamanager Tenders en Monitoring bij EnergieSprong en trekker van het onderdeel prestatiegaranties. Hij verzamelt de kennis en ervaringen die EnergieSprong projecten opleveren en stuurt het proces aan om tot geaccepteerde energieprestatiecontracten en slimme monitoring te komen. Hij licht de vier cruciale momenten toe. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Een van de eerste energieprestatiegaranties is afgegeven door Trebbe. Gerrit van Wijgerden is directeur van Trebbe West. Voor vijf woningen in het project de Maurikse Gaarden in Maurik heeft Trebbe een energieprestatiecontract opgesteld en mede-ondertekend. Van Wijgerden vertelt wat dit vraagt van Trebbe als mede-ontwikkelaar (samen met woningcorporatie SWB) en bouwer. Ook hij licht de cruciale vier momenten toe. Ook vertelt hij wat van de overige partners wordt verwacht, en van de bewoners. Woonconsulenten gaan de bewoners helpen om energiezuiniger te wonen.

Michel Chatelin is advocaat en partner bij Eversheds en gespecialiseerd in o.a. contractenrecht en energierecht. Hij heeft alle energieprestatiecontracten van dit EnergieSprong programma kritisch onder de loep genomen. Wat zijn de wezenlijke kenmerken van een energieprestatiecontract? Waar liggen de risico’s en hoe pak je dat op? Hij vertelt over zijn bevindingen en geeft tips voor nieuwe contracten.

Na de pauze vindt de discussie plaats, onder leiding van dagvoorzitter Bas van de Griendt, manager MVO en Duurzaam Ontwikkelen bij Bouwfonds Ontwikkeling.

Wat betekent deze focus op een voorspelde energierekening voor uw bouwprojecten? Hoe garandeer je de bewoner een lage rekening? Wat betekent dit voor uw manier van werken? Wat zijn de risico’s? Hoe dek je dit af?

Informatie

Voor wie
De bijeenkomst is specifiek gericht op woningcorporaties, ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers. De nadruk ligt deze middag op nieuwbouwwoningen. Er is ruim gelegenheid voor uw vragen.

Tijd en plaats
Dinsdag 15 april
13:00 uur zaal open
13:30-16:30 uur programma
vanaf 16:30 borrel en napraten

Kameryck
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik

Deelname is kosteloos. Meld u op tijd aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Meld u aan

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord): cb@lente-akkoord.nl of 070 337 0 336.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties