Themagroep BENG-eisen

Als maatstaf voor de energieprestatie van een woning is de EPC steeds minder geschikt. De EPC wordt daarom vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen). De BENG-eis wordt momenteel verder uitgewerkt. De verwachte invoering is op 31 december 2020.

De drie BENG-eisen behelzen:

  • De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling plus ventilatie, kortom hoe de gebouwschil in elkaar zit. Te vergelijken met de PHPP (passief huis) nu. Voor 2021 wordt de eis voor woningen: 25 kWh/m2/jaar.
  • Het primaire energieverbruik. Dit is te vergelijken met EPC nu, al wordt de eenheid anders. Voor woningen komt dit per 1 januari 2021 neer op 25 kWh/m2/jaar.
  • Het aandeel hernieuwbare energie. Dat zal vooral het aandeel zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp gelden, en onder voorwaarden biomassabronnen, op restwarmte gestookte warmtenetten. De eis voor woningen wordt per 1 januari 2021: 50 procent.

Wat betekenen deze BENG-eisen, en met name de eerste eis (energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2 per jaar) voor de toekomstige woning? Hier willen we op korte termijn meer inzicht en praktijkervaringen in verkrijgen door woningprojecten van deelnemers te laten doorrekenen en vervolgens in theorie te laten optimaliseren op de eerste eis. We benaderen zowel adviesbureaus Nieman als DGMR als inhoudelijke experts voor het uitvoeren van het onderzoek. Ook Jacqueline Hooijschuur van RVO zal aanschuiven.

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties