Themagroep bètaversie doorrekening NTA8800 (interactief webinar)

Dinsdagmiddag 7 april, 12.30 uur – 16.30 uur

Hoe pakken de definitieve BENG-eisen uit in de bètaversie van de NTA8800? En wat zijn de consequenties van de temperatuur-overschrijdingseis (TO juli)? De nieuwe ZEN Themagroep ‘Bètaversie doorrekening NTA8800’ gaat deze vragen beantwoorden. Vóór 1 juli 2020 is de definitieve versie van de NTA8800 van UNIEC 3 gereed, zeggen de makers.

De kennissessie zal doorgang vinden in de vorm van een interactief webinar. Deelnemers krijgen een link toegestuurd op maandag 6 april. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Vóór 1 juli 2020 is de definitieve versie van de NTA8800 van UNIEC 3 gereed, zeggen de makers. En eind mei is de bètaversie gereed. De weken ervoor mogen deelnemers van deze ZEN themagroep de bijna-definitieve software uitproberen. Werkt alles? En wat betekent dit voor praktijkprojecten? In 2019 hebben we diverse malen 12 praktijkprojecten laten doorrekenen. Deze projecten worden nogmaals doorgerekend door Nieman RI.

Zelf aan de slag met de software
Deelnemers aan deze nieuwe themagroep gaan ook zelf aan projecten rekenen. Zij krijgen de beschikking over de voorlaatste bètaversie van UNIEC 3, onder de voorwaarde dat zij één of meer eigen woningen doorrekenen, en hun uitkomsten en inzichten in de themagroep en met UNIEC 3 delen. De inzichten worden ook verwerkt in een factsheet of digitale brochure over BENG en TO juli.

Programma 7 april
13.00 uur Opening door Claudia Bouwens, Lente-akkoord
13.05 uur Demo UNIEC 3 in de betaversie door Robin van Ravensberg, DGMR
14.00 uur Ruimte voor het beantwoorden van vragen
14.20 uur 10 minuten pauze
14.30 uur Presentatie eerste uitkomsten van doorgerekende woningtypen, door Harm Valk, Nieman RI.
14.50 uur Vragen beantwoorden
15.00 uur Herhaling huiswerkopdracht, vervolgbijeenkomst en einde.

Voor wie: Aanmelden is niet meer mogelijk. Experts van Nieman RI en UNIEC 3 zijn aanwezig. Claudia Bouwens (Lente-akkoord) is gespreksleider. De verslaglegging wordt verzorgd door Henk Bouwmeester.

Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 7 april 2020. De tweede bijeenkomst, met bespreking van de eindberekeningen, vindt een maand later plaats.

Bent u geïnteresseerd in de demo, maar bent u geen lid van één van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord? UNIEC 3 biedt zelf ook trainingen aan. Zie de data op de UNIEC3-website.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties