Themagroep Marketing

De ZEN-themagroep Marketing verdiept zich in de vraag hoe in de marketing van ZEN woningen gebruik kan worden gemaakt van gedragspsychologie. Hoe verbind je de energie-opgave aan de beleving, behoeften en belangen van consumenten en eindgebruikers? Wat zijn de do’s en don’ts?

Menselijk gedrag is voor klein deel te sturen door bewuste beslissingen. Daarbij zijn harde controleerbare gegevens belangrijk. Veruit de meeste beslissingen hebben echter een emotionele basis. Hoe kunnen we beter gebruik maken van mechanismen die deze emotionele keuzen bevorderen? We gaan ervaring opdoen met de 6 patronen van Cialdini:

  • Sociale validatie: doen wat de meesten doen;
  • Reciprociteit: groot verzoek wordt afgewezen, klein verzoek vervolgens niet;
  • Commitment and consistancy: een man een man, een woord een woord;
  • Sympathie: ‘liking’: je neemt sneller iets aan als je het verzoek krijgt van iemand uit je eigen groep; plus vleien en complimenteren;
  • Schaarste: je moet niet te lang wachten;
  • Autoriteit: van iemand met aanzien neem je sneller iets aan.

We beginnen met een check van bestaande marketingtoepassingen (verkoopbrochures, webteksten) om ZEN woningen aan de man te brengen. We laten een adviseur hier kritisch naar kijken. Vervolgens gaan we het geleerde in een volgende versie marketingmiddelen toepassen.

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties