Hudson hintze ZTO5nt Sq UKA unsplash header

Themagroep

Het Nieuwe Normaal: Indicator Losmaakbaarheid

Het Nieuwe Normaal (HNN) is een leertraject, geïnitieerd door BZK en Cirkelstad. In HNN wordt onderzocht hoe aspecten rond circulair bouwen uniform kunnen worden berekend en - in een later stadium - uitgevraagd. BZK gebruikt HNN als proeftuin voor wet- en regelgeving. Deze Lente-akkoord themagroep onderzoekt of, en hoe, de verschillende circulariteitsaspecten in HNN haalbaar en betaalbaar te realiseren zijn. Dat toetst de themagroep aan de hand van concrete woningbouwprojecten die door de betrokken koplopers van de themagroep worden aangeleverd. Op dit moment is gestart met onderzoek naar de indicator 'Losmaakbaarheid' binnen het raamwerk van HNN.

Met deze themagroep willen we in eerste instantie grip krijgen op het instrumentarium van HNN. We toetsen de rekenmethodieken en mogelijke toekomstige eisen aan ervaringen rond concrete woningbouwprojecten. Zo willen we zicht krijgen op de impact van HNN op de ontwikkel, ontwerp- en bouwpraktijk.

In de eerste bijeenkomsten van de HNN-themagroep is vooral geprobeerd om helderheid te krijgen in welk stadium HNN zich bevindt en waar de themagroep op kan aansluiten. De volgende stap is om specifieke indicatoren van HNN te onderzoeken (losmaakbaarheid, toxiciteit) en om bij te dragen aan het onderzoek naar de kosten van de verschillende duurzaamheidseisen die in HNN zijn opgenomen.

Lees het verslag van de tweede bijeenkomst van de themagroep.

Op dit moment is gestart met onderzoek naar de indicator 'Losmaakbaarheid' binnen het raamwerk van HNN. In augustus 2024 verschijnt in dat kader een publicatie over Losmaakbaar detailleren. Deze publicatie kan gezien worden als vervolg op de 'Leidraad Losmaakbaar Detailleren' die in 2023 in opdracht van Platform CB23 is gemaakt.

Wil je je aanmelden of meer informatie, mail dan naar Sander Woertman

Adviseur: Peter Kuindersma, Ingenii

Koplopers:

 • Irmine van der Geest, Amvest
 • Claudia Heimensen, Provast
 • Sladjana Mijatovic, BPD
 • Verena Vermeulen, Heijmans
 • Maaike Perenboom, Synchroon
 • Thijs Pleijhuis, Klok groep
 • Jan Noorda, Lister Buildings
 • Dick van Ginkel, TBI WOONlab
 • Rudy van Gurp, TBI WOONlab
 • Jeroen van der Waal, Gemeente Amsterdam

en

 • Anne van Stijn, Aedes

Planning: Start: juli 2022

Afgerond: loopt in ieder geval t/m 2024