TBI houtbouw project 01 web

Themagroep

MPG

De komende tijd zal het Lente-akkoord 2.0 zich bezighouden met de MPG. Binnen een themagroep kijken Koplopers op het gebied van circulair industrieel bouwen naar de bepalingsmethode. Samen worden knelpunten opgezocht, verbeterpunten aangedragen en wordt gekeken hoe de MPG tot een integraal inzicht in de duurzaamheidsprestatie van een gebouw kan leiden.

Met het Lente-akkoord ZEN hebben we vanaf de eerste jaren met veel succes meegedacht en bijgestuurd op de BENG-regelgeving. Dat willen we komende jaren ook gaan doen voor de MPG-methodiek. De MPG themagroep zal vanuit ervaringen in de praktijk kansen en uitdagingen signaleren en op basis daarvan concrete suggesties doen hoe de MPG-methodiek kan worden verbeterd.

Helen Visser van Bouwend Nederland zit deze themagroep voor. Geurt Donze van W/E adviseurs is als adviseur aan deze themagroep verbonden. Deelnemers binnen deze themagroep doen kennis en ervaring op en krijgen praktische handvatten om als opdrachtgever beter sturing te geven aan het ontwikkel- en ontwerptraject met als doel duurzamere woongebouwen met een lage MPG.

Beoogde resultaten van deze themagroep zijn een of meerdere publicaties waarin de opgedane kennis wordt gedeeld en een of meer adviezen aan het Rijk en andere stakeholders hoe de MPG-methodiek verder verbeterd kan worden, aansluitend op de bouwpraktijk.

Voor deze themagroep zijn we nog op zoek naar deelnemers. In eerste instantie denken we aan drie tot vier bijeenkomsten van deze themagroep. Zeer waarschijnlijk zal deze themagroep daarna een vervolgfase ingaan, eventueel aangevuld met nieuwe koplopers.

Wil je je aanmelden of meer informatie, mail dan naar Sander Woertman

Coördinator: Helen Visser

Adviseur: Geurt Donze, W/E adviseurs

Koplopers:

  • Jasper Ritsema, Aalberts Bouw
  • Jos de Vries, BPD
  • Leon ten Dam, Klok groep
  • Joos Blankendaal, De Nijs
  • Nico Blaauw, Trebbe

Planning: Start: juni/juli 2022