Dura Vermeer Blokje Omhoog lente akkoord

Themagroep

Ruimtelijke kwaliteit en industrieel bouwen

Er is op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en bijbehorende bestuurlijke processen en ruimtelijke kaders nog veel te doen, willen we snel, grootschalig en betaalbaar fabrieksmatig kunnen bouwen. Ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers zijn daarin belangrijke schakels. Om vanuit Lente-akkoord bij te dragen aan grootschalig industrieel bouwen mét ruimtelijke kwaliteit, is de Themagroep Welstand opgericht

In de themagroep Welstand delen we ervaringen met het realiseren van industrieel vervaardigde woningbouw en conceptbouw. Zo kunnen we signaleren tegen welke gemeentelijke uitdagingen marktpartijen aanlopen op het vlak van welstand, stedenbouwkunde, bestemmingsplannen en toetsing. En oplossingsrichtingen bedenken en delen met beleidsmakers en onderzoekers.

Daarnaast willen we in gesprek over gewenste eigenschappen van woningconcepten teneinde tot locatiespecifieke en aantrekkelijke woonprojecten te komen.

Maarten Georgius zal de themagroep voorzitten. In eerste instantie zal de themagroep tot eind van dit jaar actief zijn.

Wil je je aanmelden of meer informatie, mail dan naar Sander Woertman

Coördinator: Maarten Georgius, Aedes

Betrokken Koplopers:

  • Ahmed Assad, Dura Vermeer
  • Rosa Bos, Ballast Nedam Development
  • Carl Dolmans, Hendriks Coppelmans Ontwikkeling
  • Patrick van der Klooster, BPD
  • Berend van der Meijden, Trebbe
  • Edwin van der Voort, de Alliantie Ontwikkeling
  • Chandar van der Zande, Gemeente Amsterdam

Planning: maart 2023 tot december 2023