Tijdelijke oplossing voor kwaliteitsverklaringen

Dit bericht is overgenomen van BCRG

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. Voor de producten/systemen zullen nieuwe op de NTA 8800 afgestemde verklaringen moeten worden opgesteld.

Op dit moment zijn er in de NTA 8800 nog een aantal onduidelijkheden wat betreft het opstellen van verklaringen voor de NTA 8800. Zo wordt op dit moment (eind november 2020) nog gewerkt aan een correctiefactor voor de bepaling van het rendement voor warm tapwater opwekkers indien de fabrikant maar een tapwater klasse (in het kader van Ecodesign) heeft gemeten. Andere zaken die nog spelen is de afronding van de Rc-waarde bij bouwkundige constructies.

BCRG heeft tot op heden dan ook nog niet alle verklaringen en onderbouwingen m.b.t. de NTA 8800 ontvangen. De verwachting dat deze in december 2020 en de eerste maanden van 2021 worden ingediend. Om deze reden is het toegestaan om bij een aantal typen verklaringen de komende twee maanden gebruik te maken van de verklaring die is opgesteld in het kader van de NEN 7120 en/of het Nader Voorschrift. Vereiste is wel dat waarden op de verklaring gebruikt kunnen worden in de NTA 8800. In een aantal gevallen is er dan wel aanvullende informatie nodig die dan bij de leverancier van het betreffende product opgevraagd moet worden. De tijdelijke ontheffing is niet van toepassing voor de verklaringen van producten die door BCRG administratief worden of zijn omgezet, zoals de verklaringen van:

  • Bodemisolatie
  • PV-panelen
  • Douche water WTW’s
  • Hulpenergie
  • Ramen (vooral voor bestaande bouw, Lente-akkoord redactie)

In al deze situaties moet de omgezette verklaring worden gebruikt. (Lente-akkoord redactie: BCRG bedoelt hiermee te zeggen dat voor deze categorieën de verklaringen er al zijn of er vóór 1 januari 2021 zullen zijn.)

Eveneens geldt de tijdelijke ontheffing niet voor producten/systemen waar al wel een verklaring op basis van de NTA 880 beschikbaar is.

De insteek is dat de tijdelijke ontheffing alleen van toepassing is als de prestatie van het product/systeem conform de NTA 8800 gelijk of hoger is dan de prestatie bepaald met de NEN 7120. Echter opgemerkt wordt dat de dit nu niet voor alle systemen/producten bepaald kan worden.

We verwachten dat per 1-3-2021 nagenoeg alle verklaringen zijn aangepast aan de NTA 8800. BCRG is hierbij wel afhankelijk van de de tijdige indiening door fabrikanten/leveranciers van de aangepaste verklaringen en onderbouwingen bij BCRG (en dat deze voldoen).

Na de periode met de tijdelijke ontheffing dient men met de verklaring conform de NTA 8800 te rekenen.

Bij de verklaringen op basis van de NEN 7120 voor de NTA 8800 moet bij de rendementen van systemen en de Rc-waarde van constructies een correctie van 90% worden toegepast (mindere Energieprestatie). De correctie is bedoeld om te voorkomen dat de Energieprestatie van het gebouw na de tijdelijke ontheffing lager uit gaat komen dan tijdens de ontheffingsperiode.
Bijvoorbeeld bij aanvraag van de Omgevingsvergunning rekent men voor de Energieprestatie met de tijdelijke ontheffing en bij oplevering moet men rekenen met de verklaring opgesteld conform de NTA 8800.

De tijdelijke ontheffing is van toepassing voor verklaringen van de volgende productgroepen:

  • Bouwkundig (Isolatie)
  • Ruimtekoeling (Warmtepompen, Compressiekoeling, Absorptiekoeling en Koude-opslag)
  • Ruimteverwarming (Ketels, Warmtepompen)
  • Tapwater (Ketel, Warmtepomp)

BCRG verleent deze tijdelijke ontheffing naar aanleiding van de wens van een aantal marktpartijen. BCRG is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van de berekeningen van de Energieprestaties en de gevolgen voor het Energielabel.

De kwaliteitsverklaringen zijn hier te vinden. BCRG meldt dat er nu dagelijks tot 1 januari nog veel kwaliteitsverklaringen worden bijgeplaatst. Houd de BCRG website dus goed in de gaten.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties