Top 5 meest gelezen Lente-akkoord publicaties 2018

Het Lente-akkoord verspreidt kennis over en praktijkervaringen met zeer energiezuinige nieuwbouw. We doen dat onder andere door het uitgeven van brochures, rapportages en factsheets. Alle Lente-akkoord publicaties zijn hier gratis te downloaden. Het onderstaande ranglijstje geeft aan welke publicaties in 2018 het vaakst zijn gedownload.

1. Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas (29-03-2018) 7000 dls
2. FAQ’s goed en gezond mechanisch ventileren (17-03-2016) 3900 dls
3. Twijfels over infraroodverwarming (14-09-2018) 2400 dls
4. Kosten aardgasvrije warmteconcepten nieuwbouwwoningen (28-03-2018) 2000 dls
5. Woningbouw volgens BENG – do’s en don’ts* (06-02-2017) 1900 dls

* de brochure over woningbouw volgens BENG is niet langer actueel

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties