Tweede Kamer tegen Amsterdamse BENG

In de Tweede Kamer is onlangs motie nr. 595 van de leden Koerhuis en Terpstra aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om in de 22ste tranche van de Crisis- en herstelwet Amsterdam niet de wettelijke mogelijkheden te geven om de Amsterdamse BENG in te voeren.

De vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord zijn verheugd over deze ontwikkeling. Zij hadden al eerder op inhoudelijke gronden bezwaar aangetekend tegen de invoering van de scherpere Amsterdamse BENG-eisen met ingang van 1 januari 2021. Zij zijn van mening dat de Amsterdamse aangescherpte BENG-eisen géén duurzaamheidswinst opleveren en de versnelling van de woningproductie frustreren. Ook leidt de door de gemeente Amsterdam gewenste aanscherping van de BENG-1 eis niet tot een lagere energierekening voor bewoners. Lees hier de zienswijze van de vier brancheverenigingen.

Zeer recent heeft een eerste inhoudelijk overleg plaatsgevonden met wethouder Marieke van Doorninck. Afgesproken is dat partijen inhoudelijk in gesprek gaan om te bezien waar de verschillen van inzicht vandaan komen. De wethouder heeft toegezegd dat hangende het gesprek niet tot invoering van de Amsterdamse BENG zal worden besloten. Wordt vervolgd.

Download de motie van de leden Koerhuis en Terpstra over beëindigen experiment extra energie-eisen Amsterdam.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties